Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1970-09-06, Rypin
Zawód: sprzedawca
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu, w którym uzyskała wykształcenie zasadnicze zawodowe na kierunku sprzedawca. W 2022 r. została absolwentką Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu. Pracowała jako handlowiec, do czasu urodzenia niepełnosprawnego syna. Jest działaczką na... rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Założycielka i prezeska stowarzyszenia „Mam Przyszłość”, które działało w l. 2012-2015. Początkowo uczestniczka, potem liderka wielodniowych protestów na terenie Sejmu na rzecz m.in. świadczenia pielęgnacyjnego i renty socjalnej. Nie należy do partii politycznej, w wyborach parlamentarnych kandydowała z listy Koalicji Obywatelskiej. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Poseł Iwony Hartwich ul. Warszawska 4 lok. 8 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 605 123 504

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia spowodowała przeciążenie sądownictwa. Oczekiwanie na rozprawy znacznie się wydłużyło. Z powodu pandemii wiele osób utraciło pracę, dlatego powinny być takie rozwiązania, które zabezpieczą pracowników na wypadek kryzysu.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
To rodzice są osobami, które jako pierwsze powinny zauważyć zmiany w zachowaniu swoich dzieci. Dlatego takie szkolenia skierowane do rodziców są potrzebne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–3 z 4
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

15.03.2023, Przeżyć za 1588 zł miesięcznie. Dlaczego niepełnosprawni wrócili do Sejmu?

…jak wtedy, tak i teraz niepełnosprawni i ich rodzice zajęli korytarz sejmowy.  Strajk ponownie koordynuje Iwona Hartwich, matka wymagającego opieki dorosłego Kuby. W 2018 r. Hartwich, jako szefowa strajku, otrzymała zakaz wstępu do…

12.05.2021, Dramat, który kosztuje. Posłowie i posłanki o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

…Obywatelskiej (chociaż raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekonująco argumentuje, że jest inaczej) – uważają tak Tomasz Głogowski , Iwona Hartwich, Michał Jaros , Wojciech Król i Mirosława Nykiel . Iwona Hartwich (KO) zauważa, że „oczekiwanie na rozprawy…

30.10.2020, Sejm: 20. posiedzenie w cieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego

…nastąpiła emocjonalna dyskusja. W imieniu klubów wypowiedzieli się m.in. Anna Milczanowska (PiS), Barbara Nowacka (KO) czy Iwona Hartwich (KO), która w 2018 r. była jedną z liderek protestów rodziców dzieci z niepełnosprawnością.  Mimo…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Iwona
Nazwisko: Hartwich
Nazwisko panieńskie: Zielińska
Data urodzenia: 1970-09-06
Miejsce urodzenia: Rypin
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,57 m2
Wartość: 310 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Astra H Kombi
Rok produkcji: 2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 111 144,38 PLN
Uwagi: na dzień 23.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny - 5 000 PLN

Podpis
Data: 2019-10-24
Źródło