Informacje ogólne

Minister Edukacji

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1975-05-10, Warszawa
Zawód: informatyk
Inżynierka informatyki na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, magisterka zarządzania na Wydziale Zarządzania UW, ukończyła także studia podyplomowe MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Pracowała jako kanclerka PJATK, uczelni, której współtwórcą i rektorem... jest jej ojciec. W 1993 r., zaangażowała się społecznie, pracując w Telefonie Zaufania dla Kobiet. Od 1997 r. była członkinią, a od 2000 r. wiceprzewodniczącą Federacji Młodych Unii Pracy; w 2001 r. wstąpiła do Unii Pracy, w l. 2005-2006 członkini założonej przez jej matkę partii Unia Lewicy III RP. Następnie do 2014 r. była bezpartyjna, w l. 2014-2017 związana z partią Twój Ruch (była jego współprzewodniczącą), od 2016 r. współtwórczyni i przewodnicząca stowarzyszenia Inicjatywa Polska, od 2019 r. partii o tej samej nazwie. Zaangażowana działaczka na rzecz praw kobiet, współorganizatorka protestów przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pełnomocniczka komitetu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie IX kadencji członkini Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Barbary Nowackiej ul. Władysława IV 38D lok. 46 81-364 Gdynia woj. pomorskie tel. 790 210 014

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Działaczka ruchów lewicowych, społecznych i kobiecych. Z wykształcenia informatyczka, ale ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia typu MBA. Przewodnicząca partii Inicjatywa Polska, posłanka na Sejm IX i X kadencji z okręgu gdyńsko- słupskiego. Dwukrotnie przewodniczyła Obywatelskiemu Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” liberalizującej ustawę antyaborcyjną. W 2016 roku znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma „Foreign Policy”.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Doprowadzenie do zawetowania ustawy Lex Czarnek
Drugi sukces
Skuteczne kontrole poselskie m.in. w Wojewódzkich Kuratoriach Oświaty, Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki którym Polki i Polacy mogli poznać fakty dotyczące pracy poszczególnych ministerstw.
Trzeci sukces
Stworzenie przestrzeni do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – współorganizowanie Campusu Polska Przyszłości
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Jednym z moich sukcesów jest skuteczna walka o prezydenckie weto dla ustawy Lex Czarnek. Przyczyniłam się do niego między innymi poprzez współorganizację wysłuchania obywatelskiego w Sejmie, na którym społeczność szkolna i przedstawiciele NGOsów mówili, jak negatywny wpływ na wolną, równą i włączającą edukację miałaby ta ustawa, współorganizację wysłuchania obywatelskiego przed Pałacem Prezydenckim i kontrole poselskie w Wojewódzkich Kuratoriach Oświaty, które zaprzeczyły argumentom ministra Czarnka o rzekomych licznych skargach rodziców na działania organizacji pozarządowych. Uważam, że dla zawetowania ustawy niezwykle ważne było także spotkanie z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Z kolei współtworzenie Campus Polska Przyszłości, który jest przestrzenią do otwartego dialogu na ważne dla młodych osób tematy społeczne, jest istotnym krokiem do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Polski Ład, który wprowadził ogromny chaos i dezorganizację systemu podatkowego, niejednokrotnie dyskryminując część społeczeństwa (np. matki samotnie wychowujące dzieci)
Lex TVN, który był zamachem PiSu na wolne media, stanowiące jeden z fundamentów demokracji
Lex Czarnek 2.0, który jest ponownym atakiem na wolną szkołę, próbą dalszego ideologizowania uczennic i uczniów. Ponownie walczymy z tą szkodliwą ustawą, pokazując jakie niesie za sobą zagrożenia i apelując o prezydenckie weto.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
- Parlamentarna Grupa Kobiet - Parlamentarny Zespół do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ - Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Seksualnej - Parlamentarny Zespół ds. Ludności, Zdrowia i Rozwoju - Parlamentarny Zespół ds. Odbudowy Ukrainy - Parlamentarny Zespół ds. Onkologii - Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego - Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej - Parlamentarny Zespół ds. Równości Rodziców w Dostępie do Świadczeń po Stracie Ciąży - Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia - Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu - Parlamentarny Zespół ds. Upamiętnienia Zbrodni Holocaustu w Babim Jarze - dla Europy Wolnej od Ludobójstwa i Nienawiści - Parlamentarny Zespół ds. Wolności Nauki - Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - Parlamentarny Zespół Praw Kobiet - Pomorski Zespół Parlamentarny
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Ochrona zdrowia - priorytet w leczeniu, szczególnie w przypadku zakażenia COVID -19 dla zaszczepionych. Wstęp wyłącznie za okazaniem certyfikatu, testu ważnego lub status ozdrowienca Kultura - kina, teatry, muzea, koncerty Hotele, gastronomia Sporty, widowiska
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Powrót do szkół i poprawa systemu ochrony zdrowia zawierają w sobie ochronę zdrowia psychicznego.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Silna integracja z UE, wprowadzenie euro Wzrost nakładów na służbę zdrowia, naukę, kulturę Rownosc płac kobiet i mężczyzn Odejście od węgla, mix energetyczny
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Panstwo prawa - zabezpieczone instytucje, uporządkowane reguły prawne, prawa i wolności osobiste, stabilne sądownictwo.
2
Edukacja - szkoła demokratyczna, otwarta, samorządna i ucząca do zawodów przyszłości
3
Panstwo opiekuńcze - służba zdrowia, polityka społeczna i senioralna.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Podnieść bezpieczeństwo i szanse zawodowe i społeczne kobiet - ochrona przed przemocą, prawa reprodukcyjne, równe płace i przyjazna służba zdrowia
2
Przepisy dotyczące ochrony przed przemocą i nienawiścią w internecie, mowa nienawiści. Edukacja równościowa
3
Reforma systemu pomocy społecznej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 13
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…Bąk (Lewica), Klimatu i Środowiska – Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD), Zdrowia – Izabela Leszczyna, Edukacji Narodowej – Barbara Nowacka (KO), Funduszy i Polityki Regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Agnieszka Buczyńska odpowiada za sprawy społeczeństwa obywatelskiego, Katarzyna Kotula…

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…nich liderzy list w poszczególnych okręgach, którzy nie są wnioskodawcami projektu – Marzena Okła-Drewnowicz, Dariusz Joński, Barbara Nowacka, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Adam Szłapka z KO, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek z Lewicy oraz Urszula…

9.11.2023, Kto tworzy klub Koalicji Obywatelskiej?

…wyniki indywidualne na listach KO, zdobywając ponad 100 tys. głosów, osiągnęli Borys Budka (okręg 31 – Katowice), Barbara Nowacka (okręg 26 – Gdynia), Adam Szłapka (okręg 39 – Poznań) i Donald Tusk (okręg 19 – Warszawa i zagranica). Lider…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Obietnice

Podatki

Zjednoczona Lewica będzie wnosiła o kwotę wolną od podatku. Będziemy mówić o podatku dla najlepiej zarabiających, powyżej 50 tys. zł miesięcznie. Podatki to także małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogą konkurować z bankami i sklepami wielkopowierzchniowymi

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
kwota wolna od podatku
Zjednoczona Lewica
19 Warszawa
wybory 2015
debata liderów
O emeryturach

Zjednoczona Lewica opowiada się za tym, żeby wiek emerytalny uzależnić od stażu pracy. (...) To, co proponuje Zjednoczona Lewica to podwyższenie emerytur o 200 zł, (...) i trzecia rzecz to bezpieczeństwo pracy.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
wiek emerytalny
Zjednoczona Lewica
19 Warszawa
wybory 2015
debata liderów
Więzienia CIA w Polsce

Wchodząc do Sejmu, zrobimy wszystko, żeby osoby odpowiedzialne za więzienia CIA poniosły konsekwencje.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Twój Ruch
Zjednoczona Lewica
prawo
Sposób prowadzenia religii w szkołach

Przeprowadzę kampanie społeczną, która pokaże rodzicom, że to jest dobra droga, że wtedy ich dzieci będą w godnym miejscu uczyć się religii. Nie będą narażone na to, żeby ich wiara była brukana za chwilkę na korytarzu przez brzydkie słowa padające na korytarzu. Rozdzielmy sacrum od profanum.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Twój Ruch
Zjednoczona Lewica
prawa i wolności obywatelskie
wybory 2015
Renegocjowanie konkordatu i religia w szkołach

Konkordat - prawdopodobnie. Żeby wyprowadzić religię ze szkół, trzeba wypowiedzieć konkordat. Pytanie, czy go dalej renegocjować. I prawdopodobnie ten model będzie bliższy polskiemu społeczeństwu. Ja nie jestem osobą radykalną. Rozumiem to, że osoby wierzące chcą mieć konkordat. Natomiast, czy musi być w nim zapisana religia w szkole? Otóż nie musi, więc jestem gotowa na to, by ten konkordat renegocjować.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Twój Ruch
Zjednoczona Lewica
rozdział kościoła od państwa
Problem braku mieszkań

Obecnie buduje się i tak za mało mieszkań. Ale i tak to, w co inwestowane są publiczne pieniądze to środki, które idą na mieszkania do kupienia i wsparcie deweloperów. A przecież można rozwiązywać sprawę poprzez współpracę państwa z gminami i samorządami. To jest możliwe. To ma miejsce również w Poznaniu, gdzie taka współpraca istnieje

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 6.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
polityka mieszkaniowa
polityka społeczna
Zjednoczona Lewica
Twój Ruch
Przydzielanie stanowisk w ministerstwach

Niektóre ministerstwa były tworzone nie z potrzeby logiki, ale stanowisk. Nie ma naszej zgody, aby pracę dostawać nie ze względu na kwalifikacje, ale na koniczynkę albo inną flagę partyjną.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
Zjednoczona Lewica
wybory
19 Warszawa
Zmiany w prawie bankowym

My nie jesteśmy wrogami banków, jesteśmy wrogami lichwy. Pomożemy osobom, które zostały przez banki zmuszone do wzięcia kredytu w obcych walutach, bo w żadnej innej walucie im tego kredytu dać nie chciano, a małymi literkami zapisano klauzule niedozwolone. Zrobimy wszystko, by unieważnić klauzule niedozwolone w umowach kredytowych.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
bankowość
gospodarka i energetyka
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Cele polskiej gospodarki

Potrzebujemy ponownego uprzemysłowienia naszego kraju. Musimy nastawić się na koncentrowanie środków europejskich i krajowych w obszarach skoku technologicznego i w okręgach przemysłowych. Potrzebujemy zmiany zasady systemu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, nastawienia jej na prewencję i pomoc, a nie na represję. To stworzy właściwy klimat dla rozwoju innowacji i skoku technologicznego, i zwiększenia dochodów oraz bezpieczeństwa technologicznego Polaków

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
innowacje i nowe technologie
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Dziedziny promujące Polskę

Edukacja, nauka i kultura - dzięki tym dziedzinom Polska zawsze byłą w Europie. Dostęp do kultury powinien być łatwy i tani. Promujmy literaturę, polską kulturę i sztukę, a nie promujmy powstań!

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
kultura
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Brak cenzury

Nie będzie cenzury dla żadnych poglądów. Nie będziemy zakazywać demonstracji osobom nawet o poglądach obrzydliwych. Nie będziemy was zamykać - możecie wyjść na ulicę i sami się ośmieszać, panowie prawica.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Lekarze jako adwokaci pacjentów

Lekarz powinien otrzymywać pieniądze od ilości przyjętych pacjentów. Nie ma naszej zgody, by chorzy leżeli na korytarzach bez leków i opieki, bo nie są zakontraktowani. Lekarz pierwszego kontaktu powinien być adwokatem swego pacjenta u specjalistów.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
O eksmisji sprawców przemocy domowej

Dla nich litości nie będzie.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
konwencja antyprzemocowa
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Ustawa o uzgodnieniu płci

Ustawa o uzgodnieniu płci dotyczy naprawdę niewielu osób, więc może nikt, mówią konserwatyści, nie będzie reagował. Otóż będziemy, lewica zawsze będzie stała po stronie słabszych, dyskryminowanych i odrzuconych, po stronie tych, którym z niewiadomych koniunkturalnych powodów prezydent odmówił godności.

Źródło: fakty.interia.pl

Data obietnicy: 5.10.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
Zjednoczona Lewica
19 Warszawa
wybory 2015
O równości wobec prawa

Bez względu na to, czy jesteśmy biedni czy bogaci, to samo prawo powinno nas dotyczyć. Tego dopilnujemy.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 4.10.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
światopogląd
Zjednoczona Lewica
19 Warszawa
System podatkowy

Nasze podatki są de facto regresywne. Im ktoś ma mniej, tym bardziej proporcjonalnie ten system go obciąża. System podatkowy w Polsce pogłębia więc nierówności, zamiast je redukować. To nie tylko niesprawiedliwe, ale też szkodliwe z punktu widzenia gospodarczego. Zamierzamy to zmienić.

Data obietnicy: 4.10.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Zjednoczona Lewica
wybory 2015
19 Warszawa
Podniesienie płacy minimalnej

Chcemy wyraźnie powiedzieć: Polski i Polacy nie mogą pracować za pół darmo. Koniec z systemowym wyzyskiem. Nie chcemy i nie możemy być montownią Europy. Płace Polek i Polaków muszą wzrosnąć. ZL zrobi wszystko, by Polki i Polacy zarabiali już teraz pensję minimalną 2500 zł. Wtedy wzrastają pensje wszystkich

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 4.10.2015

sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
polityka społeczna
wybory 2015
Zjednoczona Lewica
19 Warszawa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Barbara
Nazwisko: Nowacka
Data urodzenia: 1975-05-10
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 188 123,83 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 55,62 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152 m2
Wartość domu: 3 000 000,00 PLN
Uwagi: segment w bliźniaku
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 137 m2
Wartość: 2 500 000,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: [nieczytelne]
Kwota: 198 590,05 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: obraz olejny F. Żmurko
Wartość: 20 000,00 PLN

Opis: obraz olejny T. [nieczytelne]
Wartość: 25 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2020-05-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Barbara
Nazwisko: Nowacka
Data urodzenia: 1975-05-10
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: posłanka-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 210 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 57 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152 m2
Wartość domu: 3 000 000,00 PLN
Uwagi: segment w bliźniaku
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 137 m2
Wartość: 2 500 000,00 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: obraz olejny F. Żmurko
Wartość: 20 000,00 PLN

Opis: obraz olejny T. [nieczytelne]
Wartość: 25 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło