Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1963-06-07, Białystok
Zawód: wydawca
Wykształcenie: średnie ogólne
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, studiował filologię polską w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), jednak nie ukończył studiów. W l. 1981-1989 członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczył Młodzieżowemu Komitetowi Obrony Społecznej i... Ruchowi Solidarności Młodych w Białymstoku. W l. 1990-1992 zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Białostockiego” oraz redaktor naczelny pisma „Plus”. W 1992 r. założył w Białymstoku wydawnictwo Publikator, którym kierował do 2007 r. Był członkiem Podlaskiego Związku Pracodawców. W l. 2013-2018 członek rady Fundacji Wolność i Demokracja. W 2015 r. wybrany na szefa kampanii wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego. Związany z Platformą Obywatelską, był przewodniczącym podlaskich struktur partii, wchodząc w skład zarządu krajowego. Poseł od 2005 r. (V-IX kad.), w ostatniej kadencji przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Osiągnąć wysokość PKB per capita oraz średniego wynagrodzenia na poziomie najsilniejszych gospodarek europejskich. Osiągnąć poziom ochrony zdrowia i długości życia dorównujący najbardziej rozwiniętym krajom europejskim. Osiągnąć pozycję współlidera Unii Europejskiej i NATO. Zbudować stabilne demokratyczne państwo, gwarantujące pełnię praw i wolności obywatelskich, praworządność, niezależne sądownictwo, poszanowanie konstytucji i trójpodział władzy. Odejść od użytkowania węgla w ogrzewaniu domów.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona zdrowia
2
Odnowa demokracji
3
Odnawialne źródła energii
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Mały ruch graniczny i otwarcie perspektywy ruchu bezwizowego z Białorusią
2
Nowa edycja europejskiego programu Rozwój Polski Wschodniej
3
Budowa drogi S19 Via Carpatia w województwie podlaskim
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
W dziedzinie, którą ja się zajmuję - jasne, spójne i głoszone ponad podziałami politycznymi stanowisko wobec sytuacji na Białorusi: zdecydowanie jej potępienie, wspieranie działaczy demokratycznych, określenie najistotniejszych kierunków wspierania społeczeństwa białoruskiego przez Polskę
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Brak możliwości porozumienia z opozycją w kwestiach najważniejszych dla Polski, co spowodowało niemożnośc przeprowadzenia istotnych reform
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 19.04.2018
Platforma Obywatelska, p.o. sekretarza generalnego
źródło
od 16.12.2017
Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej www.platforma.org
Pokaż więcej

Obietnice

Program zrównoważonego rozwoju dla regionu Puszczy Białowieskiej

"Jest szansa, że już niebawem gminy powiatu hajnowskiego dostaną wsparcie w postaci około 70 milionów euro. Wszystko zależy od polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Chodzi o program zrównoważonego rozwoju dla regionu Puszczy Białowieskiej, który w kwietniu prezentowali poseł Robert Tyszkiewicz z PO i niezależny senator Włodzimierz Cimoszewicz. Właśnie ów program był powodem ich wizyty na ostatniej sesji Rady Gminy Białowieża. Parlamentarzyści przyjechali, by zachęcić radnych do dalszej współpracy.”

Źródło: roberttyszkiewicz.pl

PO
podlaskie
sprawy lokalne
Dodatkowy miliard złotych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi, "Świetliki"

"Dodatkowy miliard złotych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi, "Świetliki”, czyli nowoczesne świetlice z dostępem do Internetu, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi – to propozycje Roberta Tyszkiewicza i Leszka Cieślika dla podlaskiej wsi w przyszłym Sejmie."

Źródło: www.wspolczesna.pl

PO
podlaskie
sprawy lokalne