Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koło Parlamentarne Polska 2050
Data i miejsce urodzenia: 1971-10-08, Katowice
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Michała Gramatyki Biblioteczna 12 43-100 Tychy biuro@gramatyka.info tel. 730 030 172
 • Regionalne Biuro Parlamentarne 3 Maja 17 l. 2 40-097 Katowice slask@platforma.org tel. (32) 259 72 92, fax (32) 259 72 92

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.9%
Nieobecność
2.1%
Zgodność
z linią klubu
97.9%

Oddane głosy

Za
66.3%
Przeciw
24.5%
Wstrzymał się
7.1%
Nieobecny
2.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Gramatyka
Data urodzenia: 1971-10-08
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 132 611 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwetsycyjnych
Pełna kwota: 50 870 PLN

Nazwa: polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 91 459 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 210 m2
Powierzchnia działki: 974 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza w obszarze zarządzania i usług doradczych
Dochód / Przychód
Przychód: 118 084 PLN
Dochód: 80 256 PLN
Uwagi: przychód i dochód w roku 2019 (od 1.01.2019-30.09.2019)
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Chorzowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2019-02-01
Dochód
Kwota: 35 811 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu stosunków pracy
Kwota: 34 724 PLN

Opis: wpływ z tytułu diety radnego woj. śląskiego
Kwota: 25 220 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris HSD
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2007 r. w Getin Noble Banku w związku z budową domu
Cała kwota: 216 542 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 151 508 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa z limitem - 20 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie z tytułu długoterminowego najmu samochodu osobowego
Kwota pozostała do spłacenia: 1968 PLN

Podpis
Data: 2019-10-16
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branże: gastronomiczna, hotelowa i fitness
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
2
zgodność
53%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ścisła integracja Polski z Unią Europejską. Realizacja celów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia stopnia emisyjności gospodarki. Przekształcenie polskiej gospodarki w wysokospecjalistyczną, opartą na wiedzy i wykorzystującą potencjał innowacji. Zapewnienie maksymalnej wolności gospodarczej przedsiębiorcom. Stałe wprowadzanie przyjaznej dla obywatela cyfrowej administracji.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności i zapewnienie możliwości niezakłóconego funkcjonowania instytucjom demokratycznym.
2
Prowadzenie aktywnej polityki wobec przemian zachodzących na rynku pracy.
3
Decentralizacja władzy państwowej, przekazanie kompetencji samorządom lokalnym, zapewnienie finansowania dla przekazywanych kompetencji.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reprezentacja potrzeb wyborców okręgu nr 31 ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego miasta - Tychów.
2
Budowa systemu przyjaznej dla obywatela cyfrowej administracji.
3
Realizacja działań zmierzających do poprawy stanu atmosfery w woj. śląskim i ograniczenia zjawiska smogu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
87%
wspólne pytania
13
zgodność
85%
wspólne pytania
19
zgodność
83%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
18
zgodność
47%
wspólne pytania
19
zgodność
47%
wspólne pytania
19
zgodność
50%