Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybrany na posła do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 12, dolnośląsko-opolski Partia: Platforma Obywatelska RP Zawód: kulturoznawca

Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1957-05-18, Kłodzko
Zawód: parlamentarzysta
Wykształcenie: wyższe
Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. W l. 70. zatrudniony w woj. Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. Fotograf na wystawach psów rasowych. W l. 80. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współtworzył i kierował Ośrodkiem Badań Społecznych przy... Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”. W l. 1983-1995 pracownik naukowy w Katedrze Socjologii i Polityki Społ. Akademii Ekonomicznej, a następnie w Instytucie Socjologii UWr. W 1990 r. wybrany do rady miasta, a w l. 1990-2001 prezydent Wrocławia. W l. 1996-2000 kurator Zakładu Narodowego Ossolińskich. Zasiadał w radzie nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W l. 2005-2006 dyrektor zarządzający w Thyssen Polymer. Od 2001 r. związany z PO. Senator IV kad., poseł IV-VII kad. Pracował m.in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W l. 2007-2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiadał w Komisji ds. Kultury i Edukacji oraz pełnił zastępstwo w Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony. Senator X kadencji (2019-2023), w ramach której był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W wyborach w 2023 r. uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji, w którym został przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zasiada także w Komisjach Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Bogdana Zdrojewskiego ul. Św. Mikołaja 50-125 Wrocław woj. dolnośląskie tel. (71) 343 04 41 biuro@zdrojewski.info

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
To fatalny dylemat. Jestem pomiędzy A i B. Wiele zależy od warunków, harmonogramu, kosztów.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Tempo powinno być bardziej spłaszczone. Zadanie powinno wejść w życie szybko, ale finał powinien być nieco oddalony. Ważne uwarunkowania krajowe.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Kolejne pytanie bez szans na racjonalną odpowiedź. Jestem zwolennikiem energii odnawialnej. Dopuszczam możliwość rozwoju energii atomowej, lecz w niezwykle wąskim zakresie. Tam wsparcie UE jest dopuszczalne. Kraje takie jak Polska, nie powinny być karane za lata przynależności do RWPG.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Pracownik naukowy katedr socjologii Uniwersytet Ekonomiczny i Wrocławski. Prezydent Wrocławia 1990-2001, senator 1997-2000, poseł 2001-2014, minister kultury 2007-2014, eurodeputowany 2014-2019, senator 2019-2023.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wrocław po drugiej reformie samorządowej miał status miasta na prawach powiatu, a prezydent był jednocześnie starostą. Rada miejska miała kompetencje rady powiatu, ale tej rubryki nie wypełniłem (radny/radna powiatu).
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Służba zdrowia
2
Oświata
3
Ochrona środowiska
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ograniczać rozdawnictwo finansowe, dbać o większą odpowiedzialność za kondycję gospodarczą i finansową państwa w długiej perspektywie.
2
Dbać, przywracać dobrą opinie o państwie na arenie europejskiej. Być ambasadorem kultury i jej potrzeb.
3
Poprawiać stan naszego prawodawstwa w każdej dziedzinie. Eliminować niechlujstwa prawne, interesowność polityczną,
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Przyjecie dwóch sprawozdań z inicjatywy własnej, w obu wypadkach całkowicie nowych: O znaczeniu systemów satelitarnych (Gallileo i Copernikus) w systemach bezpieczeństwa Europy oraz po raz pierwszy w historii PE, o "barierach w dostępie do kultury", z bardzo pogłębionymi badaniami statystycznymi i licznymi hearingami. To drugie doczekało się już także publikacji.
Sukces 2: Bezpośredni udział najpierw w obronie a następnie potrojeniu budżetu programów stypendialnych Erasmus plus.
Największa porażka: Brak możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń w drugiej kadencji.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Potrojenie budżetu programów stypendialnych Erasmus plus Przez trzy lata reprezentowałem komisję CULT, także w pracach innych komisji i trilogue.
Wprowadzenie cywilnych systemów satelitarnych do obszaru kompetencji z zakresu bezpieczeństwa poseł wnioskodawca i sprawozdawca
Zagwarantowanie kontynuacji programu Erasmus plus w różnych wariantach brexitowych (twarde wyjście, okres przejściowy, przesunięty brexit) Poseł sprawozdawca
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Wziąłem udział w prawie 10 tys. głosowań imiennych i prawie trzy razy w większej ilości nierejestrowanych. Pod względem dyscypliny znalazłem się w pierwszej piątce wszystkich eurodeputowanych (751). Najtrudniejsze były głosowania dot. spraw wręcz wepchniętych w sprawozdania mocno odległe od złożonych poprawek. Jak odrzucać słusznie brzmiący postulat, lokowany w niewłaściwym projekcie?
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 10
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

20.02.2019, Kim są polscy europosłowie?

…i Hoc) nadal w ściśle ograniczonym wymiarze czasu prowadzi praktykę lekarską. Magisterium na dwóch kierunkach uzyskali: Bogdan Zdrojewski (kulturoznawstwo, filozofia), i Tomasz Poręba (historia, politologia). Profesor filozofii Ryszard Legutko jest także absolwentem filologii angielskiej…

20.02.2019, Kim są polscy europosłowie?

…i Hoc) nadal w ściśle ograniczonym wymiarze czasu prowadzi praktykę lekarską. Magisterium na dwóch kierunkach uzyskali: Bogdan Zdrojewski (kulturoznawstwo, filozofia), i Tomasz Poręba (historia, politologia). Profesor filozofii Ryszard Legutko jest także absolwentem filologii angielskiej…

11.06.2018, PE: Pięciu Polaków przedstawi sprawozdania na sesji

…Krystyna Łybacka, była minister edukacji, przedstawi raport na temat europejskiego systemu edukacji, a Bogdan Zdrojewski, były minister kultury – na temat barier w dostępie do kultury w UE. Posłowie zajmą się także sprawozdaniami Danuty Hübner…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
12.09.2017 – 14.11.2018
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Specjalna ds. Terroryzmu, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Polityka bezpieczeństwa

Tam bardzo ważnym obszarem jest obszar bezpieczeństwa. Być może, jeśli takie będą wytyczne, wróciłbym do problematyki, z której wychodziłem - czyli obrony narodowej. W Europie problematyka bezpieczeństwa staje się kluczowa.Dodane przez: Ola

Źródło: www.gazetawroclawska.pl

PO
bezpieczeństwo i obronność
sprawy europejskie
12 dolnośląsko-opolski
wybory europejskie 2014
Dolnośląska Rada Europejska

Chcemy, aby w ramach tej platformy, komunikując się wzajemnie i dbając o interesy Dolnego Śląska, starać się wykorzystać to porozumienie do tego, aby informacja była sprawniejsza, lepsza, szybsza.

Źródło: wroclaw.gosc.pl

Data obietnicy: 6.02.2015

PE
sprawy lokalne
dolnośląsko-opolski
Reforma samorządów

Opowiedział się za wydłużeniem kadencji samorządu do 5 lat oraz ograniczeniem do dwóch kadencji prezydentów miast i burmistrzów. Optował za reformą powiatów oraz organów związanych z funkcjonowaniem samorządów. Dodane przez: Ola

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

PO
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
reforma samorządowa
administracja państwowa i samorząd
Dotacje unijne na Śląsku

Mamy gigantyczną zmianę, jeżeli chodzi o Śląsk. Trzeba pamiętać o tym, że są to tzw. projekty twarde, wymagające gigantycznych nakładów. Do tego dochodzą także projekty perspektywiczne, związane np. z digitalizacją zasobów Biblioteki Śląskiej.

Źródło: www.fakt.pl

Data obietnicy: 1.05.2014

sprawy lokalne
fundusze unijne
rozwój regionalny
PO
wybory europejskie 2014
dolnośląsko-opolski
Pomoc dla sektora kreatywnego

Komisja w PE, która budzi szczególne zainteresowanie Zdrojewskiego, to komisja budżetu. “W tej problematyce czuję się bardzo dobrze. Z tej pozycji można by poprawiać sytuację nie tylko w kulturze, ale pomóc całemu sektorowi kreatywnemu - z mojemu punktu widzenia jest bardzo istotne”Dodane przez: Ola

Źródło: www.gazetawroclawska.pl

Data obietnicy: 30.04.2014

PO
12 dolnośląsko-opolski
wybory europejskie 2014
kultura
budżet UE
sprawy europejskie
Skarby kultury

Deklaruję chęć objęcia państwową opieką znajdujących się w kryzysie instytucji wydawniczych: Państwowego Instytutu Wydawniczego, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Polskich Nagrań.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2.04.2014

sprawy ogólnopolskie
kultura
PO
obietnice rządu
3 Wrocław

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: bez zatrudnienia
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 245 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 000,00 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 1500 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 282 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 2 100 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu eurodeputowanego
Kwota: 70 000 EUR
Uwagi: w roku 2019

Opis: z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Kwota: 4000 PLN brutto
Uwagi: w roku 2019

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: klasa E 300
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Grand Cherokee
Rok produkcji: 2016

Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 230 000 PLN

Opis: obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 24 000 PLN

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Wrocław
Data: 2019-11-02
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 249 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 58 970 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 1970 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 282 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 600 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartości około, powierzchnia około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 81 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

Opis: z tytułu "dzieła" (wykłady) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwota: 4800 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: klasa E 300
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Grand Cherokee
Rok produkcji: 2016

Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 44 700 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 2700 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 500 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65 m2
Wartość: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 80 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

Opis: z tytułu "dzieła" (wykład) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwota: 600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: klasa E
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Grand Cherokee
Rok produkcji: 2016

Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-03-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4500 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 1200 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 500 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65 m2
Wartość: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 78 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Grand Cheerokee
Rok produkcji: 2008

Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Data: 2017-03-XX
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 000 PLN
Uwagi: kwota około

Kwota: 250 000 PLN
Uwagi: wkład w realizację mieszkania deweloperskiego

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 13 500 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 500 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce garażowe
Wartość: 15 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: w budynku wielo-mieszkaniowym wym. w pkt. II/2 wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota: 76 000 EUR
Uwagi: kwota około
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2008

Inne mienie
Opis: inne
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: Obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis
Data: 2016-03-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 23 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu: 1 000 000 PLN - 1 500 000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce garażowe
Wartość: 15 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w MKiDN
Kwota: 14000PLN brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu diet parlamentarnych
Kwota: 12 400 PLN brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu bycia posłem w PE
Kwota: 48 000 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV sd 2
Rok produkcji: 2008

Inne mienie
Opis: inne mienie
Wartość: 200 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ
Kwota pozostała do spłacenia: 59 000 PLN
Podpis
Data: 2015-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: MKDiN, Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: do 17.06.2014 minister; od 1.07.2014 poseł do PE
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000
Uwagi: równowartość w złotówkach
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce garażowe
Wartość: 15 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w MKiDN
Kwota: 14000PLN brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis: z tytułu bycia posłem
Kwota: 2500 PLN
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV sd 2
Rok produkcji: 2008

Inne mienie
Opis: inne mienie
Wartość: 200 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ we Wrocławiu w związku z nabyciem mieszkania dla córki, warunki standardowe
Kwota pozostała do spłacenia: 72 000 PLN
Podpis
Data: 2014-06-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: MKDiN
Stanowisko lub funkcja: minister
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w MKiDN
Kwota: 195 000 PLN brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Celica
Rok produkcji: 2005

Inne mienie
Opis: inne mienie
Wartość: 200 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ we Wrocławiu w związku z nabyciem mieszkania dla córki, warunki standardowe
Podpis
Data: 2013-03-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000
Uwagi: w zł
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 290 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2400 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: wynagrodzenie ministra
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Celica
Rok produkcji: 2005

Inne mienie
Opis: inne mienie
Wartość: 150 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty z WBK BZ we Wrocławiu na okres 5 lat, warunki standardowe
Cała kwota: 120 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bogdan
Nazwisko: Zdrojewski
Data urodzenia: 1957-05-18
Miejsce urodzenia: Kłodzko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: MKiDN
Stanowisko lub funkcja: minister
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000
Uwagi: nie wiadomo w jakiej walucie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 290 m2
Powierzchnia działki: 490 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Wartość działki: 150 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 290 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2400 PLN netto

Opis: wynagrodzenie ministra
Kwota: 10 000 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes klasy E
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Celica
Rok produkcji: 2005

Inne mienie
Opis: inne mienie
Wartość: 150 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w WBK BZ we Wrocławiu na okres 5 lat, warunki standardowe związku z nabyciem mieszkania wym. w pkt. II poz. 2 (dla córki)
Cała kwota: 125 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-19