Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1961-12-05, Trzebiatów
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Przedsiębiorca, jest współwłaścicielem Baltic Gryf Apartaments sp. z o.o. oraz członkiem zarządu Amber Baltic Club sp. z o.o. i Amber Baltic Golf sp. z o.o. Prowadzi fundację Ratujemy Trzęsacz. Był wiceprezesem KS Wybrzeże Rewalskie oraz... Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Samorządowiec: w l. 1998-2002 radny Rady Gminy Rewal, w l. 2002-2010 radny Rady Powiatu Gryfickiego, w l. 2010-2019 radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Członek Platformy Obywatelskiej od 2002 r., przewodniczący regionu zachodniopomorskiego. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w IX kadencji członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Poseł na Sejm X kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Pracodawca powinien mieć prawo zażądania od pracownika informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Pracownik może zwolnić się z tego obowiązku tylko poprzez przedstawienie informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.
B. Pracownik nie powinien mieć obowiązku okazania na żądanie pracodawcy informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nadanie pracodawcy możliwości weryfikowania statusu zdrowotnego pracowników jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Zdecydowanie B
 4. Raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Turystyka, gastronomia, handel
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm IX kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Szczecin, liczba głosów: 5668
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2019
kandydat na posła, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Szczecin, liczba głosów: 5668
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Jarosław
Nazwisko: Łącki
Data urodzenia: 1961-12-05
Miejsce urodzenia: Trzebiatów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ośrodki Wczasowe Gryf
Stanowisko lub funkcja: kierownik ds. marketingu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 1385 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nieruchomość zbyta w 2019 r.
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: użytki zielone
Powierzchnia działki: 1,47 ha
Wartość: 40 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 4500,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek rekreacyjny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 618 m2
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: ośrodek wczasowy
Powierzchnia działki: 21 006 m2
Wartość: 15 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: ośrodek wczasowy
Powierzchnia działki: 3161 m2
Wartość: 10 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka parkingowa
Powierzchnia działki: 1001 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 3043 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 3002 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział w drodze dojazdowej do działek
Powierzchnia działki: 1,3147 ha
Tytuł prawny: własność (2 z 27 części)
Uwagi: wartość w ramach działek

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 4057 m2
Wartość: 15 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Baltic Gryf Apartaments sp. z o.o. sp. k.
Dochód / Przychód
Przychód: 0,21 PLN
Dochód: -1826,01 PLN
Uwagi: udział: 1 000,00 PLN według stanu na 30.09.2 019 przychód wyniósł 0,00 PLN, strata wyniosła -23 562,37 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Baltic Gryf Apartaments sp. z o.o.
Liczba udziałów: 150

Emitent udziałów: Amber Baltic Golf sp. z o.o.
Liczba udziałów: 1132

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Baltic Gryf Apartaments sp. z o.o. sp. k.
Przedmiot działalności: PKD 55.10.2
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wspólnik
Dochód / Przychód
Przychód: 0,21 PLN
Strata: 1826,01 PLN
Uwagi: powyższe kwoty dotyczą roku 2 018; według stanu na 30.09.2 019 przychód wyniósł 0,00 PLN, strata wyniosła -23 562,37 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Baltic Gryf Apartaments sp. z o.o. Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 19/2
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2017-08-25

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Amber Baltic Club sp. z o.o. Kołczewo, ul. Bałtycka 13
Funkcja
Od kiedy: 2019-05-24
Uwagi: data według wpisu w KRS

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu najmu
Kwota: 5996,24 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2018, według PIT-36 na dzień 30.09.2019: przychód 4500,00 PLN

Opis: z tytułu umowy o pracę
Kwota: 48 909,00 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2 018, według PIT-36 na dzień 30.09.2 019: 35 122 PLN

Opis: z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota: 28 796,91 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2 018, według PIT R na dzień 30.09.2 019: 26 551,80 PLN

Opis: z tytułu udziału w spółce komandytowej
Kwota: -1826,01 PLN
Uwagi: strata, na dzień 31.12.2 018, według PIT-36L na dzień 30.09.2 019: -23 562,37 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Grand Cherokee
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 4 Cabrio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Infiniti
Model: Q50
Rok produkcji: 2015

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Transit Custom
Rok produkcji: 2018

Inne mienie
Opis: zegarki: Rolex, IWC, Rado
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy BZ WBK
Cała kwota: 143 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny BZ WBK
Cała kwota: 909 479,24 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny Santander
Cała kwota: 1 974 155,99 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - Fundacja Centrum Innowacji Przedsięborczości w Koszalinie
Cała kwota: 69 642,68 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Cała kwota: 54 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Cała kwota: 109 400 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Cała kwota: 249 800 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-09
Źródło