Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1974-02-21, Białystok
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 24 Białystok
Liczba głosów: 13 455 (2,58%)
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, wcześniej był managerem w Central European Distribution Corporation. W 2015 r.... był szefem sztabu w wyborach parlamentarnych. Pracował jako dyrektor biura poselskiego. Członek Rady Programowej TVP Białystok.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Pawła Krutula M. C. Skłodowskiej 3 l. 66-67 15-094 Białystok pawel.krutul@sejm.pl tel. 604 404 077

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
68.8%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
6.7%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł
Nazwisko: Krutul
Data urodzenia: 1974-02-21
Miejsce urodzenia: Białystok
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: własna działalność gospodarcza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 49,2 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 49,34 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 59,66 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 69 m2
Wartość: 207 000 PLN
Tytuł prawny: własność

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza handel detaliczny, wynajem nieruchomości
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 1 098 826,09 PLN
Dochód: 4555,68 PLN
Uwagi: koszt uzyskania przychodu: 1 103 381,77 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (2018 r.) - dochód
Kwota: 12 284,09 PLN
Uwagi: przychód - 12 729,09 PLN koszty - 455 PLN

Opis: Telewizja Polska - Rada Programowa (2018)
Kwota: 3380 PLN
Uwagi: kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art 21 ust 1 pkt 17 ustawy

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa - 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt lokal mieszkalny
Cała kwota: 165 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): [nieczytelne] rachunek bankowy
Kwota pozostała do spłacenia: 10 000 PLN

Podpis
Data: 2019-10-24
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ekologia, wyrównywanie poziomu życia do krajów unijnych, ochrona zdrowia, dzietność, świeckie państwo
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona Zdrowia
2
Praworządność
3
Edukacja
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa służby zdrowia
2
Nowoczesna edukacja
3
Aktywność młodzieży
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
85%
wspólne pytania
26
zgodność
85%
wspólne pytania
25
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
42%
wspólne pytania
18
zgodność
48%
wspólne pytania
27
zgodność
52%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
82%
wspólne pytania
20
zgodność
75%
wspólne pytania
14
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
30%
wspólne pytania
16
zgodność
34%
wspólne pytania
12
zgodność
37%