Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1974-02-21, Białystok
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 24 Białystok
Liczba głosów: 13 455 (2,58%)
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, wcześniej był managerem w Central European Distribution Corporation. W 2015 r.... był szefem sztabu w wyborach parlamentarnych. Pracował jako dyrektor biura poselskiego. Członek Rady Programowej TVP Białystok.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Pawła Krutula M. C. Skłodowskiej 3 l. 66-67 15-094 Białystok pawel.krutul@sejm.pl tel. 604 404 077

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
68.8%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
6.7%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł
Nazwisko: Krutul
Data urodzenia: 1974-02-21
Miejsce urodzenia: Białystok
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: własna działalność gospodarcza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 49,2 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 49,34 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 59,66 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 69 m2
Wartość: 207 000 PLN
Tytuł prawny: własność

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza handel detaliczny, wynajem nieruchomości
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 1 098 826,09 PLN
Dochód: 4555,68 PLN
Uwagi: koszt uzyskania przychodu: 1 103 381,77 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (2018 r.) - dochód
Kwota: 12 284,09 PLN
Uwagi: przychód - 12 729,09 PLN koszty - 455 PLN

Opis: Telewizja Polska - Rada Programowa (2018)
Kwota: 3380 PLN
Uwagi: kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art 21 ust 1 pkt 17 ustawy

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa - 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt lokal mieszkalny
Cała kwota: 165 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): [nieczytelne] rachunek bankowy
Kwota pozostała do spłacenia: 10 000 PLN

Podpis
Data: 2019-10-24
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Powstanie nowej dywizji wojska na Podlasiu co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców województwa , kraju jak i również zapewni pośrednio kilkadziesiąt miejsc pracy cywilom i zatrzyma młodych , którzy zaciągali się do jednostek znajdujących się poza terenem zamieszkania
Drugi sukces
Powstrzymanie zamknięcia oddziału neurologii w szpitalu w Choroszczy co było kuriozalną decyzją marszałka województwa
Trzeci sukces
Ukompletowanie podlaskiej Straży Granicznej w długą broń, której wcześniej nie posiadali wszyscy funkcjonariusze patrolujący granicę państwa
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o Obronie Ojczyzny
Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty
Ustawa o funduszach unijnych, w tym o Funduszu Odbudowy
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo Parlamentarny Zespół ds. Reformy Służb Specjalnych Parlamentarny Zespół ds. Upamiętnienia Zbrodni Holocaustu w Babim Jarze - dla Europy Wolnej od Ludobójstwa i Nienawiści Parlamentarny Zespół Strażaków Podlaski Zespół Parlamentarny
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Migracje. Kryzys na granicy, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
99%
wspólne pytania
4
zgodność
98%
wspólne pytania
4
zgodność
95%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
16%
wspólne pytania
4
zgodność
26%
wspólne pytania
4
zgodność
28%

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Tak , aby po ukończeniu szkoły mogli płynnie przejść do zatrudnienia w wybranych przez siebie specjalizacjach
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
84%
wspólne pytania
5
zgodność
80%
wspólne pytania
4
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
34%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ekologia, wyrównywanie poziomu życia do krajów unijnych, ochrona zdrowia, dzietność, świeckie państwo
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona Zdrowia
2
Praworządność
3
Edukacja
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa służby zdrowia
2
Nowoczesna edukacja
3
Aktywność młodzieży
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
85%
wspólne pytania
26
zgodność
85%
wspólne pytania
25
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
42%
wspólne pytania
18
zgodność
48%
wspólne pytania
27
zgodność
52%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
82%
wspólne pytania
20
zgodność
75%
wspólne pytania
14
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
30%
wspólne pytania
16
zgodność
34%
wspólne pytania
12
zgodność
37%