Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 11, śląski Partia: nie należy do partii politycznej Zawód: poseł do parlamentu europejskiego

Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Data i miejsce urodzenia: 1982-09-10, Katowice
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Magister politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiował także zarządzanie i marketing w University of Applied Sciences w Varkaus (Finlandia). Tuż po studiach pracował w Norwegii i Czechach, obecnie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy norweskich dla polskich instytucji oraz marketingiem... internetowym. Od r. 2011 członek Ruchu Palikota, członek Rady Wojewódzkiej Twojego Ruchu od r. 2013, a od r. 2014 r. przewodniczący Twojego Ruchu w okręgu rybnickim.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T05113 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. 0033 3 88 1 75486 fax 0033 3 88 1 79486
  • Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 09G352 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. 0032 2 28 45486 fax 0032 2 28 49486

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie działalności posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2024) (2024)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Parlament Europejski stanął na wysokości zdania w obliczu rosyjskiej agresji. Pomagaliśmy zarówno walczącej Ukrainę, jak i wspieraliśmy nakładanie kolejnych sankcji na Rosję. Wsparcie dla Kijowa miało namacalny wymiar – 50 mld euro długoterminowego wsparcia. Poza tym przyjęliśmy ASAP (Akt wsparcia produkcji amunicji), który ma na celu pilne dostarczenie Ukrainie amunicji i pocisków oraz pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich zapasów. Unia to projekt pokojowy, który pokazał, że nie chowa głowy w piasek, w obliczu brutalnej agresji. To także na pewno dobry starter do wspólnej polityki obronnej w przyszłości.
Sukces 2: Ponad 800 miliardów euro, czyli Fundusz Odbudowy będzie kołem zamachowym dla europejskiej gospodarki. Jednocześnie jest kolejnym krokiem w procesie integracji europejskiej. Część z tych środków, które Polska otrzyma w ramach KPO będzie dotacjami, ale część to pożyczki na bardzo preferencyjnych warunkach. Wynika to z faktu, że inne kraje mogą taniej zaciągać długi. Czy nie wspólny kredyt jest mocnym spoiwem integracji europejskiej?
Największa porażka: Największą porażką tej kadencji Parlamentu jest niewyegzekwowanie od Komisji Europejskiej przedstawienia mechanizmu kierowania unijnych funduszy europejskich bezpośrednio do samorządów, w sytuacji łamania praworządności przez władze krajowe. Mimo, że wielokrotnie ponawialiśmy ten apel w rezolucjach, to nie udało się przekuć go na konkrety. Bezsprzecznie taki mechanizm byłby potrzebny dziś dla społeczeństwa na Węgrzech, czy może w przyszłości na Słowacji, gdzie sprawy zmierzają w złym kierunku.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 450 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech konkretnych sukcesów w Pana/Pani pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Byłem odpowiedzialny z ramienia Europarlamentu za proces przystąpienia całej Unii do Konwencji Stambulskiej. Prawo to ma na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć. Co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy seksualnej, bądź fizycznej. Szacuje się, że to około 62 miliony Europejek. W praktyce przystąpienie do konwencji oznacza nie tylko szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, czy też skuteczniejsze procedury karne. Otwieramy także unijny parasol antyprzemocowy nad uchodźczyniami z Ukrainy. Przybywają one do krajów frontowych takich jak Polska, czyli na Węgry i na Słowację, gdzie zapisy Konwencji dotychczas nie obowiązywały. Wspólnie ze Szwedką Arbą Kokalari napisaliśmy raport na ten temat, który jest dostępny tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0021_EN.html Współsprawozdawca z ramienia komisji LIBE
Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości to wieloletni projekt, który spina klamrą całą moją kadencję w PE. Pracowałem zarówno nad jego stworzeniem, jak i nad raportem dotyczącym jego wdrożenia. Program on na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego bez pośrednictwa rządu. To projekt demokracja plus, który służy zachęcaniu Europejczyków do udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także pielęgnowaniu różnorodności w oparciu o wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. W moim raporcie skupiłem się na ograniczeniu biurokracji i osiągnięciu wysokiego budżetu na kolejne lata. Dokument jest dostępny tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0392_EN.html Rola: Sprawozdawca główny komisja CULT
W grudniu 2021 roku Bruksela przedstawiła projekt rozporządzenia metanowego, które w pierwszej wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską było śmiertelnym zagrożeniem dla śląskiego przemysłu wydobywczego. Aż 130 tysięcy osób pracujący w sektorze górniczym i okołogórniczym mogło stracić pracę! Wynikało to z tego, że planowany poziom dopuszczalnych emisji metanu był kompletnie niedopasowany do warunków na naszych kopalniach. W konsekwencji złamanie tych zapisów wiązałoby się z horrendalnymi inwestycjami w instalacje odmetanowujące albo z wysokimi karami. Na szczęście udało się tego na ostatniej prostej uniknąć - dzięki współpracy z europejskimi socjaldemokratami i związkami zawodowymi! Przekonałem do zasadniczych modyfikacji europosłów z innych krajów, w tym kluczowego niemieckiego europosła Jensa Geiera. Prowadząc merytoryczną i asertywną politykę, uratowaliśmy miejsca pracy na Śląsku. Zielona transformacja tak, ale nie kosztem ludzi. Rola: Członek komisji ITRE
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Nie zagłosowałem za zakazem produkcji aut spalinowych po 2035 roku. Było to głosowanie, w którym byłem w mniejszości w mojej grupie politycznej, bo uważam że ludzie powinni mieć wybór! Tego typu zmiany powinny być dokonywane przez konsumentów, a nie na skutek odgórnej decyzji politycznej. Wybór w rękach ludzi!
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

13.05.2024, Europoselskie reelekcje, smutne pożegnania i hojne emerytury

…a dwoje z list Trzeciej Drogi ( Adam Jarubas i  Róża Thun ). Szczególnym przypadkiem jest historia Łukasza Kohuta, który 5 lat temu startował z komitetu wyborczego Wiosny przekształconej następnie w część Nowej Lewicy, a w…

3.07.2019, Nikt tyle nie da, co poseł obieca

…składanych obietnicach. Krótkie posty na Twitterze są często opatrzone infografikami. Tu przodowali europosłowie Wiosny (Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Sylwia Spurek). Obietnice wyborcze można podzielić na ogólne i konkretne, na łatwe do zweryfikowania za 5 lat…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 18.09.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Świeckość państwa

Nigdy nie będę walczył z jakąkolwiek religią, natomiast równość wszystkich wobec prawa i świeckość państwa to fundamenty demokracji.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 22.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
prawa i wolności obywatelskie
rozdział kościoła od państwa
Prawa kobiet

Kobiety mają prawo do decydowania o własnym ciele, żaden polityk, ani tym bardziej ksiądz nie ma prawa decydować o ich macierzyństwie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
prawa i wolności obywatelskie
prawa kobiet i mniejszości
Czyste powietrze

Czyste powietrze - to kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, szczególnie w moim rodzinnym Rybniku, gdzie normy są przekroczone, tak samo jak w Żywcu czy Bielsku. Plan jest taki, aby dopłaty do wymiany tych "kopciuchów" na pompy ciepła były dla mieszkańców województwa możliwe. Nie mówię, że na poziomie 50%, ale w Europie można o to mocno walczyć, bo Śląsk jest mocno skażony

Źródło: wiadomosci.ox.pl

Data obietnicy: 20.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy lokalne
wybory europejskie 2019
ekologia i środowisko
gospodarka i energetyka
Edukacja regionalna

Edukacja regionalna jest bardzo ważna, bo zbyt mało uczymy się o naszych małych ojczyznach. Historia naszej dzielnicy czy regionu jest równie ważna jak historia kraju, w którym żyjemy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy lokalne
wybory europejskie 2019
edukacja
polityka historyczna
Religia w szkołach

Wycofamy religię ze szkół, a zaoszczędzone pieniądze przekażemy na edukację i służbę zdrowia.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 12.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
edukacja
rozdział kościoła od państwa
Fundusz Kościelny

Zlikwidujemy Fundusz Kościelny i włączymy księży do powszechnego systemu emerytalnego. Opodatkujemy duchownych tak, jak wszystkich obywateli.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 12.05.2019

śląski
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
budżet państwa i podatki
rozdział kościoła od państwa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz Marcin
Nazwisko: Kohut
Data urodzenia: 1982-09-10
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Łukasz Kohut Photography
Stanowisko lub funkcja: przedsiębiorca
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Łukasz Kohut Photography - osoba fizyczna, zryczałtowany podatek dochodowy, PKD 74.20.Z
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowo
Dochód / Przychód
Przychód: 51 200 PLN
Dochód: 33 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa zlecenie
Kwota: 5000 PLN brutto
Uwagi: 3279,50 PLN netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: SLK 230 Kompressor
Rok produkcji: 2002
Podpis
Data: 2019-06-04
Źródło