Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Data i miejsce urodzenia: 1976-04-13, Rymanów
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Wiosna
Okręg: 4 Warszawa
Liczba głosów: 96 388 (6,96%)
Robert Biedroń (13.04.1976, Rymanów), działacz społeczny, magister politologii, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Lambda i Organizacji OutRage! W l. 2001-2009 prezes Kampanii Przeciw Homofobii. W przeszłości... związany z SdRP i SLD. W l. 2001-2005 członek Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Poseł VII kad., w l. 2011-2014 wiceprzewodniczący KP Twój Ruch. Zasiadał m.in. w komisji spraw zagranicznych oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W 2014 r. wybrany na prezydenta Słupska, zdobywając w drugiej turze wyborów 57 proc. głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

 • Parlement européen Bât. Louise Weiss T05121 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. 0033 3 88 1 75141 fax 0033 3 88 1 79141
 • Bruxelles Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 09G346 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. 0032 2 28 45141 fax 0032 2 28 49141

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane podstawowe
Imię
Robert
Drugie imię
Nazwisko
Biedroń
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
13-04-1976
Miejsce urodzenia
Rymanów
Miejscowość zamieszkania
Warszawa
Kandydatka/ kandydat na funkcję
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
doktorant
Ostatnio wykonywany zawód
politolog
Okręg wyborczy
 1. Okręg 1 - Legnica
 2. Okręg 2 - Wałbrzych
 3. Okręg 3 - Wrocław
 4. Okręg 4 - Bydgoszcz
 5. Okręg 5 - Toruń
 6. Okręg 6 - Lublin
 7. Okręg 7 - Chełm
 8. Okręg 8 - Zielona Góra
 9. Okręg 9 - Łódź
 10. Okręg 10 - Piotrków Trybunalski
 11. Okręg 11 - Sieradz
 12. Okręg 12 - Kraków I
 13. Okręg 13 - Kraków II
 14. Okręg 14 - Nowy Sącz
 15. Okręg 15 - Tarnów
 16. Okręg 16 - Płock
 17. Okręg 17 - Radom
 18. Okręg 18 - Siedlce
 19. Okręg 19 - Warszawa I
 20. Okręg 20 - Warszawa II
 21. Okręg 21 - Opole
 22. Okręg 22 - Krosno
 23. Okręg 23 - Rzeszów
 24. Okręg 24 - Białystok
 25. Okręg 25 - Gdańsk
 26. Okręg 26 - Gdynia
 27. Okręg 27 - Bielsko-Biała
 28. Okręg 28 - Częstochowa
 29. Okręg 29 - Gliwice
 30. Okręg 30 - Rybnik
 31. Okręg 31 - Katowice
 32. Okręg 32 - Sosnowiec
 33. Okręg 33 - Kielce
 34. Okręg 34 - Elbląg
 35. Okręg 35 - Olsztyn
 36. Okręg 36 - Kalisz
 37. Okręg 37 - Konin
 38. Okręg 38 - Piła
 39. Okręg 39 - Poznań
 40. Okręg 40 - Koszalin
 41. Okręg 41 - Szczecin
Komitet wyborczy (Sejm)
 1. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
 2. Komitet Wyborczy Ruch Palikota
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 4. Komitet Wyborczy Prawica
 5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
 6. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
 7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 8. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 10. Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
 11. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 12. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
 13. Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
 14. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"
 17. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność
 18. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
 19. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
Numer na liście wyborczej
1
Dane kontaktowe
E-mail
robert@robertbiedron.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.robertbiedron.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
Nasza klasa
www.nk.pl/RobertBiedron
Facebook
www.facebook.pl/RobertBiedron
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Adres biura wyborczego
Adres
Telefon
E-mail
sztab@robertbiedron.pl
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Inne (jakie?): włoski
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
 2. Sprawy europejskie
 3. Polityka zagraniczna
 4. Polityka gospodarcza
 5. Budżet państwa i podatki
 6. Polityka społeczna i rynek pracy
 7. Edukacja
 8. Szkolnictwo wyższe
 9. Kultura
 10. Ochrona zdrowia
 11. Rolnictwo
 12. Współpraca rozwojowa
 13. Polityka migracyjna
 14. Energetyka
 15. Infrastruktura
 16. Ochrona środowiska
 17. Prawa i wolności obywatelskie
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń dzięki finansowemu wsparciu rodzin.

B. Kwestie rodziny są prywatną sprawą obywateli i państwo nie powinno w nie ingerować.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie formy wsparcia rodziny uważa Pani/ Pan za najpotrzebniejsze i najbardziej skuteczne:
 1. Zwiększenie ilości żłobków i przedszkoli
 2. Przedłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego (dla matek i ojców)
 3. Zrównanie długości urlopu „macierzyńskiego” i „tacierzyńskiego” oraz pozostawienie rodzicom decyzji, który z urlopów wykorzystać
 4. Zwiększenie wysokości jednorazowego zasiłku po urodzeniu dziecka
 5. Wprowadzenie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi
 6. Uwzględnianie okresu urlopu wychowawczego przy naliczeniu składki emerytalnej
 7. Nie ma potrzeby stosowania form wsparcia rodziny
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Państwo powinno zapewniać obywatelom możliwie pełen zakres świadczeń społecznych dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, itp.

B. Obywatele sami powinni dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa bytowego, edukacji, itp.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kodeks Pracy powinien być elastyczniejszy niż obecnie – jest to konieczny warunek zwiększania poziomu zatrudnienia w Polsce.

B. Prawo pracy w Polsce jest wystarczająco sprzyjaja interesom pracodawców, jego uelastycznienie przyczyni się tylko do pogorszenia sytuacji pracowników.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Środki z Funduszu Pracy przeznacza się na zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia dla bezrobotnych itp. Czy Pani/ Pana zdaniem środki z Funduszu Pracy:
 1. Środki z Funduszu Pracy powinny być w większym stopniu wydawane na zasiłki dla bezrobotnych, kosztem aktywnych polityk rynku pracy.
 2. Środki z Funduszu Pracy powinny być w większym stopniu wydawane na aktywne polityki rynku pracy kosztem zasiłków dla bezrobotnych.
 3. Środki z Funduszu Pracy nie przekładają się w odpowiednim stopniu na aktywizację zawodową. Powinny być zagospodarowane w inny sposób.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Która opinia na temat opieki nad zależnymi osobami starszymi jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:
 1. Konieczne jest zwiększanie nakładów na pomoc społeczną, aby zapewnić opiekę potrzebującym osobom starszym
 2. Powinien zostać opracowany system ulg i zasiłków dla rodzin zajmujących się starszymi osobami zależnymi
 3. Zapewnienie opieki osobom starszym należy tylko do obowiązków rodziny
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi 1386 PLN brutto. Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną należy:
 1. Zlikwidować
 2. Obniżyć
 3. Pozostawić bez zmian
 4. Podnieść
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
Należy zlikwidować KRUS
Należy zlikwidować przywileje emerytalne górników
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych
Należy zlikwidować przywileje emerytalne sędziów i prokuratorów
Czy uważa Pani/ Pan, że składki trafiającej do OFE należy:
 1. Zmniejszyć
 2. Pozostawić na obecnym poziomie
 3. Zwiększyć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat.
Należy utrzymać obowiązkową maturę z matematyki.
Powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych.
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Należy zwiększyć tygodniową liczbę godzin pracy nauczyciela (pensum dydaktyczne).
Należy zreformować system rozliczania nauczycieli z efektów pracy.
Należy zreformować sposób wyłaniania dyrektorów szkół.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Szkolnictwo na poziomie podstawowym i gimnazjalnym powinno być wyłącznie publiczne, co zapewni równe szanse edukacyjne i zapobiegnie rozwarstwianiu społeczeństwa.

B. Należy wspierać rozwój szkolnictwa niepublicznego – sprzyja ono podniesieniu poziomu edukacji i daje możliwość wyboru różnych programów nauczania.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Rola władz samorządowych w tworzeniu polityki oświatowej powinna być większa.

B. Polityka oświatowa powinna być tworzona na poziomie centralnym.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Proces edukacyjny może prowadzić do zmian postaw w społeczeństwie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć rywalizacji.
B. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy w grupie rówieśniczej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:
 1. Polityka oświatowa jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
 2. Sprawy związane z polityką oświatową powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
 3. W kluczowych sprawach związanych z polityką oświatową decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 26.09.2019
Parlament Europejski IX kadencji, przewodniczący, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 26.09.2019
Parlament Europejski IX kadencji, członek, Konferencja Przewodniczących Delegacji
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 10.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, wiceprzewodniczący, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Regulacja jednopłciowych związków partnerskich

Jeśli więc mamy być społeczeństwem, gdzie wszyscy obywatele są równi wobec prawa, należy się zastanowić nad celowością dyskryminacji osób, które pozostając w jednopłciowych związkach partnerskich, nie mogą ich rejestrować czy formalizować. Poruszając się według demokratycznych zasad państwa prawa, nie możemy dopuszczać do faworyzowania obywateli pozostających w związkach różnopłciowych. Mamy bowiem do czynienia z jawną dyskryminacją ze względu na orientację seksualną… Dodane przez: Sylwia

Źródło: blog.rp.pl

Ruch Palikota
związki partnerskie
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
26 Gdynia
Majątki polityków

Powinno być prawo, które zobowiązuje polityków do ujawniania majątku najbliższych, nie tylko żony i męża. I my jako Wiosna złożymy taki projekt na jesieni, kiedy będziemy w Sejmie

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2019-05-23

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory parlamentarne 2019
prawo
oświadczenia majątkowe
Pedofilia w Kościele katolickim

Wszędzie tam, gdzie na liście hańby znajdują się imiona i nazwiska sprawców, gdzie są osoby, na które może ciążyć odpowiedzialność za ukrywanie winnych pedofilii, złożymy doniesienie do prokuratur. Zrobimy to za was. Prawo musi oznaczać prawo, a sprawiedliwość - sprawiedliwość. Nadszedł ten czas, żeby po latach spowiadania przez grzeszny Kościół katolicki polskie społeczeństwo wyspowiadało grzeszny kler Kościoła katolickiego

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Data obietnicy: 2019-05-19

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
prawo
pedofilia
Zatrudnienie w energetyce

Nikogo pracującego w sektorze wydobycia i spalania węgla nie pozostawimy w tyle, jeśli chodzi o miejsca pracy; każdy będzie miał zapewnione godne miejsce pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii

Źródło: www.wnp.pl

Data obietnicy: 2019-05-19

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
ekologia i środowisko
odnawialne źródła energii
Walka ze smogiem

Postulujemy, aby do 2035 roku Polska była wolna od węgla i smogu, żeby Polki i Polacy przestali umierać od powietrza, którym oddychają [...]Każdy dzień bezczynności rządu to miliony złotych, które wydajemy w błoto, miliony, które wydajemy po to, aby niczego nie zmienić. Każdy dzień tchórzostwa polityków, tych politycznych ekologicznych dinozaurów, kosztuje nas miliony złotych, które idą z dymem. Trują nas, nasze dzieci, trują seniorów, którzy umierają z powodu smogu

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Data obietnicy: 2019-05-19

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
ekologia i środowisko
smog
Lekcje religii w szkołąch

Do czasu wyjaśnienia niejasnych relacji między państwem, a Kościołem, nauczanie lekcji religii powinno być zawieszone, a później wycofane. Potrzebujemy do tego tylko prostego rozporządzenia

Źródło: www.money.pl

Data obietnicy: 2019-05-18

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
prawo
edukacja
Komisja ds. Zadośćuczynienia Ofiarom Kościoła Katolickiego

Żądamy powołania sejmowej komisji ds. Zadośćuczynienia Ofiarom Kościoła Katolickiego. Projekt takiej komisji przygotowała fundacja “Nie lękajcie się” i Wiosna ją wspiera

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 2019-05-18

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
prawo
pedofilia
Wydatki państwa

Program Wiosny nie potrzebuje do realizacji wyższych podatków, bo dzisiaj jest sporo dziur w budżecie, które można załatać[...] Musimy cyfryzować państwo, uporządkować relacje państwo - Kościół, tam też uciekają nam pieniądze. Do węgla co roku dopłacamy 10 mld zł, a w przyszłym roku zapłacimy Komisji Europejskiej 8 mld zł kary za to, że nie spełniamy norm udziału energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym. Wreszcie takie inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. To są dziesiątki miliardów, które nam uciekają każdego roku!

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-18

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
finanse publiczne
gospodarka i energetyka
"Tylko nie mów nikomu"

Wiosna ma następujące propozycje: po pierwsze, zespół prokuratorów przy prokuratorze generalnym musi jak najszybciej przeprowadzić śledztwo w sprawach przedstawionych w filmie, żeby nie doszło do mataczenia, ukrywania sprawców. Po drugie, musi powstać stały zespół do spraw pedofilii w Kościele, również przy prokuratorze generalnym. Po trzecie, trzeba powołać komisję sejmową, która zbada ten problem z perspektywy społecznej, wskaże winnych i skieruje wnioski do prokuratury, tak by ofiary otrzymały zadośćuczynienie. Po czwarte, film powinien być wyemitowany w TVP. Misją mediów publicznych jest pokazywanie ważnych tematów społecznych, a film cieszy się takim zainteresowaniem, że trzeba się tego domagać.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-18

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
pedofilia
edukacja
Art. 196 kodeksu karnego o obrażaniu uczuć religijnych

My jako Wiosna będziemy mieli odwagę i będziemy zdeterminowani, żeby w końcu i nareszcie znieść ten artykuł

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2019-05-11

Warszawa
Wiosna
sprawy ogólnopolskie
prawo
prawa i wolności obywatelskie
Eliminacja niezdrowego jedzenia ze szkół

Słupsk będzie pierwszym miastem w Polsce, które wyeliminuje niezdrowe jedzenie ze szkół i stołówek, i to nie tylko za sprawą ustawy, która funkcjonuje od początku września. Mieliśmy już szkolenia ze specjalistami, z kucharzami, którzy pokazali, że można gotować zdrowiej i taniej z lokalnych produktów. Tworzymy grupę zakupową zrzeszającą wszystkich lokalnych producentów i rolników, którzy będą dostarczali nam świeże i zdrowe produkty – mówi Biedroń.

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

Data obietnicy: 2015-06-10

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
ochrona zdrowia
prezydent Słupska
Chodniki, ścieżki rowerowe, przedszkola, szkoły

Nie interesują mnie działania typu budowa stadionu czy aquaparku (choć taki się u nas już buduje), ale realne poprawianie jakości funkcjonowania naszego fajnego miasta, czyli chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, lepsze przedszkola i szkoły, większa transparentność w działaniu władzy, lepsze relacje z przedsiębiorcami.

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: 2014-12

sprawy lokalne
prezydent Słupska
infrastruktura
polityka społeczna
przestrzeń miejska
Nie będę liderem lewicy

Wykluczasz zupełnie zostanie liderem lewicy? - Wykluczam, bo na lewicy mamy tyle wspaniałych osób, które mają zapał i energię, że ja nie muszę się w liderowanie angażować. Powtarzam jak zaklęty: teraz Słupsk!

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: 2014-12

sprawy lokalne
prezydent Słupska
polityka partyjna
Lepsze skomunikowanie Słupska

Na liście moich priorytetów jest też lepsze skomunikowanie Słupska z resztą kraju, bo teraz nie wygląda to dobrze.

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: 2014-12

sprawy lokalne
prezydent Słupska
komunikacja
transport publiczny
Instytut Zielonej Energii w Słupsku

Chciałbym, żeby w Słupsku powstał Instytut Zielonej Energii, a wokół niego zaplecze akademickie, gdzie będą kształceni specjaliści zajmujący się energią odnawialną. To musi też być obudowane przedsiębiorstwami zajmującymi się tą dziedziną.

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: 2014-12

sprawy lokalne
prezydent Słupska
rozwój regionalny
edukacja i szkolnictwo wyższe
OZE
Budżet obywatelski Gdyni

Budżet obywatelski jest formą zarządzania częścią budżetu miasta dającą niezwykłą możliwość zaangażowania mieszkańców w bezpośrednie decydowanie o wydatkowaniu miejskich pieniędzy. Budżet ten bez względu na jego wysokość może zostać przeznaczany na inwestycje infrastrukturalne, inicjatywy społeczne, czy inne działania wybrane przez obywateli. Dodane przez: Sylwia

Źródło: pomorskie.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 2014-02-21

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
partycypacja
26 Gdynia
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Sejm jest jednym z niewielu zakładów pracy, a w zasadzie jedynym, w którym można pić alkohol i ten alkohol jest tam pity. Z drugiej strony ten sam Sejm zakazuje ludziom picia nie tylko w miejscach pracy, ale też w parkach, na plaży, na piknikach, itd. Jest w tym wszystkim jakiś absurd! dodane przez: Sylwia

Źródło: piwopodchmurka.pl

Data obietnicy: 2012-08-23

Ruch Palikota
sprawy ogólnopolskie
26 Gdynia
polityka społeczna

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 613,59 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 2000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 4499 PLN
Uwagi: lokata terminowa

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 3/5 udziału

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku od 1.01.2018 -31.08.2018
Kwota: 101 586,62 PLN

Opis: umowy zlecenia, prawa autorskie itp.
Kwota: 24 028,99 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: w/w prace nie kolidują z wykonywaną pracą

Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2019-09-14
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej
Stanowisko lub funkcja: dyrektor projektów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 13 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 2633 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 6000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 18 200 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 4000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 128,80 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 3/5 udziału

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 1/2 udziału

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (zatrudnienie w IMD)
Kwota: 57 230 PLN
Brutto / Netto: brutto
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-06-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4061 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Kwota: 8,67 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 4000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 3/5 udziału

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Kwota: 146 784,42 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 30 109,77 PLN

Opis: umowa zlecenia, nie koliduje z wykonywaną pracą
Kwota: 2942,05 PLN

Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2018-04-05
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 95 818,61 PLN

Kwota: 10 984,47 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe
Uwagi ogólne: podana kwota stanowi stratę z tytułu zbycia papierów wartościowych
Suma ogólna: 4915,83 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miejski w Słupsku
Kwota: 146 388,76 PLN

Opis: umowy o dzieło i prawa autorskie
Kwota: 8392 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 151 620,45 PLN
Uwagi: kwota do spłaty na dzień 31.12.2016
Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2017-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 57 375,65 PLN

Kwota: 8891,14 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe
Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 588 PLN

Nazwa: VISTUL-WOLCZ
Pełna kwota: 570,40 PLN

Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 170,16 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 65 PLN

Suma ogólna: 1393,56 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 25

Emitent akcji: VISTUL WOLCZ
Liczba akcji: 184

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miejski w Słupsku
Kwota: 136 000,81 PLN

Opis: umowy o dzieło i prawa autorskie
Kwota: 5240 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 165 970,03 PLN
Uwagi: kwota do spłaty na dzień 31.12.2015
Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2016-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 754,40 PLN

Kwota: 9245,64 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe
Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 770 PLN

Nazwa: VISTUL-WOLCZ
Pełna kwota: 327,52 PLN

Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 73,20 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 51 PLN

Suma ogólna: 1221,72 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 25

Emitent akcji: VISTUL WOLCZ
Liczba akcji: 184

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 8243,80 PLN

Opis: wynagrodzenie Urząd Miejski w Słupsku
Kwota: 134 030,01 PLN

Opis: stała dieta parlamentarna, w tym 11 560,56 PLN opodatkowana
Kwota: 37 199 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 173 468,95 PLN
Uwagi: kwota do spłaty na dzień 31.12.2014
Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Słupsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Słupska
Uwagi: 6 grudnia 2014 - dzień objęcia stanowiska
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 754,40 PLN

Kwota: 9245,64 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe
Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 73,20 PLN

Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 770 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 51 PLN

Nazwa: Vistul Wolcz
Pełna kwota: 327,52 PLN

Suma ogólna: 1221,72 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)

Powierzchnia: 40,80 m2
Wartość
Kwota: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (1/2 udziałów)

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 25

Emitent akcji: Vistul Wolcz
Liczba akcji: 184

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie miesięczne Prezydenta miasta (uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr III/6/14)
Kwota: 10 966 PLN
Brutto / Netto: brutto
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 173 468,95 PLN
Uwagi: kwota do spłaty na dzień 30.12.2014
Podpis
Miejscowość: Słupsk
Data: 2014-12-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 102 329,68 PLN

Kwota: 9225,51 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe
Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 70,68 PLN

Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 480 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 77 PLN

Nazwa: Vistul Wolcz
Pełna kwota: 301,76 PLN

Suma ogólna: 929,44 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 100

Emitent akcji: Vistul Wolcz
Liczba akcji: 184

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 36 117,17 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 135 178,80 PLN

Opis: umowa o dzieło (prawa autorskie)
Kwota: 540 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Podpis
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 575,33 PLN

Kwota: 15 552,12 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 447,22 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 60 PLN

Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 326 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 64 PLN

Nazwa: Vistul Wolcz
Pełna kwota: 191,36 PLN

Suma ogólna: 641,36 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 100

Emitent akcji: Vistul Wolcz
Liczba akcji: 184

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 34 322,35 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: umowa o dzieło (prawa autorskie)
Kwota: 740 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na 20 lat w Banku Deutsche Bank Polska na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Podpis
Data: 2013-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 518,64 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Kwota: 16 895,86 PLN
Uwagi: akcje

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8,22 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 158,40 PLN

Nazwa: STALPROD
Pełna kwota: 437,60 PLN

Nazwa: TRITON
Pełna kwota: 279 PLN

Nazwa: Vistul Wolcz
Pełna kwota: 193,20 PLN

Suma ogólna: 1068,20 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Emitent akcji: STALPROD
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: TRITON
Liczba akcji: 100

Emitent akcji: Vistul Wolcz
Liczba akcji: 184

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Dochód / Przychód
Przychód: 26 589,92 PLN
Dochód: 1222,23 PLN
Uwagi: do listopada 2011 r. (zawieszona działalność)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: własna działalność gospodarcza (do listopada)
Kwota: 1222,23 PLN

Opis: umowa o pracę (w tym dieta, uposażenie poselskie)
Kwota: 29 960,27 PLN

Opis: umowy cywilnoprawne
Kwota: 748,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Deutsche Bank na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Podpis
Data: 2012-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Biedroń
Data urodzenia: 1976-04-13
Miejsce urodzenia: Rymanów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: własna działalność gospodarcza "Adpublik" Robert Biedroń
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 056,44 PLN

Kwota: 15 890,76 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 448,22 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Stalprod
Pełna kwota: 615 PLN

Nazwa: Vistul Wolcz
Pełna kwota: 158,24 PLN

Nazwa: Triton
Pełna kwota: 298 PLN

Nazwa: MOSTALWAR
Pełna kwota: 288 PLN

Suma ogólna: 1359,24 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 40,84m2
Wartość
Kwota: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu (3/5 udziału)
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Stalprod
Liczba akcji: 2

Emitent akcji: Vistul Wolcz
Liczba akcji: 184

Emitent akcji: Triton
Liczba akcji: 100

Emitent akcji: MOSTALWAR
Liczba akcji: 12

Łączny dochód
Kwota: 16,60 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: "Adpublik" Robert Biedroń, jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności: wydawnictwo
Dochód / Przychód
Przychód: 26 052,91 PLN
Dochód: 5710,62 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: własna działalność gospodarcza
Kwota: 2155,55 PLN

Opis: umowa o pracę
Kwota: 8447,36 PLN

Opis: umowy cywilnoprawne
Kwota: 15 725 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Deutsche Bank na zakup mieszkania
Cała kwota: 190 000 PLN
Podpis
Data: 2011-10-23