Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1974-03-18, Szczecin
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Absolwent politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 90. pracował jako pomocnik techniczny w zakładach graficznych oraz kierownik ds. promocji w spółce Reemtsma Polska. Na początku lat 90. działał w PCK, w latach 1993-2003 członek Stowarzyszenia Młodej Lewicy. By...ł asystentem posłów Bogusława Liberadzkiego i Jacka Piechoty (SdRP). W l. 2002-2004 doradca wojewody zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka. Był sekretarzem SdRP w l. 1995-1999, następnie zachodniopomorskich struktur SLD w l. 1999-2005. W l. 2004-2005 wiceprzewodniczący SLD, w l. 2005-2008 sekretarz generalny, a w l. 2009-2011 przewodniczący partii. W 2015 r. współzałożyciel partii Biało-Czerwoni. Od 2019 r. członek klubu PO-KO. W l. 2002-2004 radny Szczecina. Senator w l. 2015-2019 (IX kadencja). Poseł w l. 2004-2015 oraz ponownie od 2019 r. (IV-VII i IX-X kadencja, w 2004 r. zajął miejsce Bogusława Liberadzkiego, wybranego do Parlamentu Europejskiego). W IX kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Grzegorza Napieralskiego Kraszewskiego 14 73-150 Łobez tel. 505 300 015
 • Biuro Poselskie Grzegorza Napieralskiego EnergetykóW 14E 74-100 Gryfino tel. 505 300 015
 • Biuro Poselskie Grzegorza Napieralskiego Niedziałkowskiego 21 lok. 303 71-410 Szczecin tel. 505 300 015

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Wybudowanie dużej ilość Orlików oraz rozpoczęcie korzystania z funduszy unijnych na budoe dróg - niestety w sposób niedostateczny.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak rozwiązania problemu młodych ludzi na rynku pracy. Brak wdrożenia polityki antykryzosowej. Fatalny stan infrastruktury. Nierozwiązanie problemów służby zdrowia. Dzika prywatyzacja mienia państwowego. Hańbą są także głodne dzieci czy brak doposażania pracownii komputerpowych w nowy sprzęt dydaktyczy. Niezrealizowanie obietnicy laptopa na każedj ławce.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Pomimo, że Sejm uchwalił rekordową liczbę ustaw, to ich jakość często była słaba.Trudno wskazać najważniejszą - raczej należy powiedzieć, że było kilka niebezpiecznych i złych dla funkcjonowania państwa.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.10.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.04.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej i Karaibów, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 29.01.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Jak dodał Napieralski, chodzi o to, by stwarzać ułatwienia dla przedsiębiorców zakładających własne interesy, by przepisy ich dotyczące były proste. „Ważny jest też spokój, przewidywalność kursu walut i stabilność w podejmowaniu decyzji” – zaznaczył Źródło: gs24.pl

Źródło: www.gs24.pl

SLD
41 Szczecin
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Standardy europejskie w każdym domu

Szef SLD zapewniał, że Polacy nie muszą wybierać między PiS a PO, bo taka alternatywa oznacza, że kolejne cztery lata będą zmarnowane. Apelował, by wyborcy dali szanse SLD, bo - jak zapewniał - jego partia to spokój i "standardy europejskie w każdym domu".

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: październik 2011

SLD
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
Komputer dla każdego ucznia

Lekki laptop, lekki komputer będzie do ich dyspozycji. Tylko my mówimy, że komputer jest ostatnim elementem tego programu. Bo trzeba przygotować programy nauczania, bo trzeba zainwestować w zmianę infrastruktury w szkole. Trzeba przygotować nauczycieli i dać im narzędzia. A na końcu dać komputer dziecku. Ale ten komputer ma być po to, aby dziecko mogło z niego korzystać, a nie żeby był kolejnym gadżetem, albo cegłówką, która jest niepotrzebna i leży gdzieś z boku. Źródło: gazetaprawna.pl

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Data obietnicy: 3.09.2011

SLD
sprawy ogólnopolskie
41 Szczecin
wybory 2011
edukacja i szkolnictwo wyższe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP ul. Wiejska 6 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 107 m2
Wartość domu: 890 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: 1/6 udziału w prawie własności do lokalu mieszkaniowego
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 9 m2
Wartość: 19 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 1142,43 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 112 232,96 PLN

Opis: dodatek
Kwota: 6012,40 PLN

Opis: przychód ze sprzedaży mieszkania
Kwota: 229 000 PLN

Opis: spadek/darowizna
Kwota: 296 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: korzystanie z samochodu na podstawie umowy o długoterminowym najmie z możliwością odkupienia samochodu po 4 latach rata miesięczna: 1100 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Cała kwota: 252 664 PLN
Podpis
Data: 2019-11-05
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP ul. Wiejska 6 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 59 700 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 107 m2
Wartość: 890 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 9 m2
Wartość: 19 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 1142,43 PLN

Opis: uposażenie senatora
Kwota: 112 232,46 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: dodatek
Kwota: 6012,40 PLN

Opis: przychód ze sprzedaży mieszkania
Kwota: 229 000 PLN

Opis: spadek/darowizna
Kwota: 260 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: korzystanie z samochodu na podstawie umowy o długoterminowym najmie z możliwością odkupienia samochodu po 4 latach
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny
Cała kwota: 262 500 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 301 500 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 229 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 9 m2
Wartość: 15 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 901,13 PLN

Opis: uposażenie senatora
Kwota: 119 915,57 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: Korzystanie z samochodu na podstawie umowy o długoterminowym najmie
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 276 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze
Uwagi: wartość szacunkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 9 m2
Wartość: 15 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta senatora
Kwota: 30 164 PLN

Opis: uposażenie senatora
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: dochód z wynajmu mieszkania
Kwota: 1600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 236 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze
Uwagi: wartość szacunkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 24 993,57 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 995,83 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: dochód z wynajmu mieszkania
Kwota: 6050 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył korektę, w której wymienia wcześniej pominięte miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym.
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 208 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze
Uwagi: wartość szacunkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 78 471,40 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 470,37 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 3500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 189 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 146 719,82 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 243,30 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 6050 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 165 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 982,30 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 830,89 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 3300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 147 049,56 PLN

Opis: dieta
Kwota: 31 019,42 PLN

Opis: dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota: 6000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu zaciągnięty w Santander Consumer Bank
Cała kwota: 17 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 142 869,53 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2123,88 PLN

Opis: dochody z najmu mieszkania
Kwota: 6600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu zaciągnięty w Santander Consumer Bank
Cała kwota: 25 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz
Nazwisko: Napieralski
Data urodzenia: 1974-03-18
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 99 900 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość szacunkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 949,56 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 Picasso
Rok produkcji: 2007
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-25