Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1967-07-20, Józefów
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W l. 90 nauczyciel historii w Zespole Szkół w Tomaszowie Lubelskim. W l. 1999-2011 starszy wizytator, a w l. 2006-2009 i 2017-2018 kierownik zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. W l. 2011-2013 był dyrektorem... Biura Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Miasta Tomaszowa Lubelskiego. W l. 2013-2017 kierował Miejską Biblioteką Publiczną w Tomaszowie Lubelskim. Członek PiS, zasiada w strukturach lokalnych partii. Był członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W l. 2006-2018 radny Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Poseł od 2018 r. (VIII-X kadencja). W VIII kadencji zajął miejsce Adama Abramowicza. W IX kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zasiadał również w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Chełm, liczba głosów: 10 207
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Chełm, liczba głosów: 10 207
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Andrzej
Nazwisko: Zieliński
Data urodzenia: 1967-07-20
Miejsce urodzenia: Józefów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1. działka, las
Powierzchnia działki: 1,3 ha
Wartość: 21 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2. działka, las
Powierzchnia działki: 0,5857 ha
Wartość: 9000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 14 869,57 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 51 440,90 PLN

Opis: Kuratorium Oświaty w Lublinie, wynagrodzenie za pracę
Kwota: 47 068,33 PLN

Opis: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - wynagrodzenie członka rady nadzorczej
Kwota: 9145,04 PLN
Uwagi: od 24.04.2018 do 02.07.2018

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: IX 35
Rok produkcji: 2015
Wartość: 55 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny (rozbudowa domu) Bank Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia: 17 851,63 CHF
Uwagi: 1,74 %, kredytobiorcy Małgorzata i Tomasz Zielińscy
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Andrzej
Nazwisko: Zieliński
Data urodzenia: 1967-07-20
Miejsce urodzenia: Józefów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 62 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1. działka, las
Powierzchnia działki: 1,3 ha
Wartość: 21 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2. działka, las
Powierzchnia działki: 0,5857 ha
Wartość: 9000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Kuratorium Oświaty w Lublinie, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Kwota: 3345,11 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 63 243,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: IX 35
Rok produkcji: 2015
Wartość: 55 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny (rozbudowa domu) Bank Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia: 18 155,15 CHF
Uwagi: 1,74 %, kredytobiorcy Małgorzata i Tomasz Zielińscy
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Andrzej
Nazwisko: Zieliński
Data urodzenia: 1967-07-20
Miejsce urodzenia: Józefów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1. działka, las
Powierzchnia działki: 1,3 ha
Wartość: 21 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2. działka, las
Powierzchnia działki: 0,5857 ha
Wartość: 9000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wynagrodzenie za pracę
Kwota: 47 068,36 PLN

Opis: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej od 24.04.2018 do 02.07.2019
Kwota: 9145,04 PLN

Opis: Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 14 869,57 PLN

Opis: Uposażenie
Kwota: 51 440,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris
Rok produkcji: 2005
Wartość: 11 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Polo 9N
Rok produkcji: 2008
Wartość: 10 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny (rozbudowa domu) Bank Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia: 18 889,60 CHF
Uwagi: 1,7352 %, kredytobiorcy Małgorzata i Tomasz Zielińscy
Podpis
Data: 2019-04-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Andrzej
Nazwisko: Zieliński
Data urodzenia: 1967-07-20
Miejsce urodzenia: Józefów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 14 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1. działka las
Powierzchnia działki: 1,3 ha
Wartość: 21 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2. działka las
Powierzchnia działki: 0,5857 ha
Wartość: 9000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wynagrodzenie za pracę
Kwota: 45 568,04 PLN

Opis: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej
Kwota: 8157,13 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Yaris
Rok produkcji: 2005
Wartość: 13 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix30
Rok produkcji: 2015
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny (rozbudowa domu) Bank Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia: 19 481,84 CHF
Uwagi: 1,74 %, kredytobiorcy Małgorzata i Tomasz Zielińscy
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-07-02
Źródło