Informacje ogólne

Wicepremier

Minister Cyfryzacji

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1980-04-11, Warszawa
Zawód: nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
Wykształcenie: wyższe
Absolwent politologii w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie, tytuł dr. nauk humanistycznych uzyskał na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Radny miasta Wołomin w l. 2002-2010. Zainicjował powstanie Młodzieżowej Rada Miasta w Wołominie. W l.... 2007-2008 wykładał prawo administracyjne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. W l. 2010-2014 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W l. 2012-2018 sekretarz generalny i wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w IX kadencji Sejmu był członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jest autorem publikacji naukowych oraz powieści kryminalnych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poseł na Sejm RP Krzysztofa Gawkowskiego ul. Ignacego Paderewskiego 28 lok. 2 85-075 Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie biuro.sejm@gawkowski.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna być aktywnym członkiem UE i NATO. Jako państwo graniczne na wschodniej flance obu sojuszy powinna budować dzięki temu swoją pozycję regionalnego lidera. W polityce wewnętrznej ważne jest aby budować programy społeczne odpowiadające na obecne problemy. - wdrożyć program budowy mieszkań na wynajem - skrócić kolejki do lekarzy specjalistów - zmodernizować system edukacji - zainwestować w rozbudowę transportu publicznego - stawiać na zieloną energię i lepsze wykorzystanie transformacji energetycznej - zapewnić bezpieczeństwo granic
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Głosowanie i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia przez Polskę środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Deklaracja o przyjęciu pieniędzy z funduszu wsparcia po pandemii Covid, to wielka szansa na skok rozwojowy i powstrzymanie kryzysu gospodarczego w Polsce. Brak tej decyzji mógł Polskę całkowicie pozbawić setek miliardów złotych i zepchnąć pozycję gospodarczą na najdalsze pozycje w UE.
Drugi sukces
Uniemożliwienie połączenia szpitali Jurasza i Biziela w Bydgoszczy. Zapowiadane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu połączenie bydgoskich szpitali uniwersyteckich miało być formalnie likwidacją szpitala Biziela i włączeniem go w struktury szpitala Jurasza. Połączenie jednostek byłoby wielkim problemem dał dziesiątek tysięcy pacjentów i decyzja blokująca połączenie była oczekiwana przez mieszkańców Bydgoszczy jak i okolicznych powiatów.
Trzeci sukces
Przygotowanie i złożenie ustawy o potrzebie powołania Agencji Cyberbezpieczeństwa. Pomimo rosnącego udziału i implementacji nowych technologii w życiu człowieka, w Polsce w obszarze cywilnym cały czas nie ma wyspecjalizowanej instytucji, która mogłaby przeciwdziałać przestępstwom internetowym, prewencyjnie stać na straży bezpieczeństwa w sieci i być operatorem wspierających zarówno ja administracji publicznej jak i sektora prywatnego.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Najważniejszymi aktami legislacyjnymi w obecnej kadencji były ustawy z pakietu „polski ład”. Nowe prawo miało być rewolucją podatkowo-gospodarczą, a okazało się niedopracowanym i źle przygotowanym bublem prawnym. Zapowiadana większa progresywność podatkowa nie została do końca dopracowana, sprzeczne przepisy wprowadziły chaos którego nawet najlepiej księgowi nie rozumieli, a jedyne co warto w całym szeregu pochwalić to wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od pdatków.
Ważnym elementem systemu prawno-ustrojowego w Polsce były kolejne tarcze pandemiczne. Niektóre z przepisów były dobrym i oczekiwanym wsparciem, szczególnie w obszarze wsparcia gospodarczego ale tzw. ustawy covidowe wprowadzały również olbrzymi chaos prawny. Wprowadzano przepisy, które nie miały komiczność szybkiego procedowania, pod osłoną tarcza pandemicznych resorty załatwiały swoje interesy, a wpływy lobbystów nabrały tempa. W ogólnym rozrachunku należy się minus za całą procedurę.
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny zespół ds. Budowy Drogi S10 Parlamentarny zespół ds. Reformy Służb Specjalnych Parlamentarny zespół ds. Rozwoju Smart City Parlamentarny zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu Parlamentarny zespół ds. Walki z wykluczeniem transportowym Parlamentarny zespół sportowy
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Osoby zaszczepienie nie powinny być obejmowane ograniczeniami wynikającymi z lockdownu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Bardzo ciężko jest wskazać tylko trzy obszary, które ucierały w związku z pandemią i potrzebują systemowej naprawy i opieki. Tylko całościowe myślenie o państwie, ze szczególnym uwzględnieniem usług publicznych może dać szanse na ominięcie kryzysu popandemicznego.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1) Więcej pieniędzy dla nauki, tak aby na badania i rozwój wydawać na początek ponad 2% PKB, a w kolejnych dekadach zbliżać się do 5% 2) Zwiększenie publicznego finansowania w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku, 7,2% PKB do 2024 roku i w perspektywie kolejnych dekad lat do 8% PKB. 3) Utworzenie publicznego przedsiębiorstwa, które w latach 2021-2031 zapewni milion mieszkań. Koszt najmu nie będzie przekraczał 20 zł za m², a państwo nie będzie sprzedawać mieszkań za więcej niż koszty budowy. 4) Przyjęcie waluty euro. 5) Opodatkowanie kościoła i wprowadzenie kas fiskalnych dla księży. Kościoły powinny ujawniać także przychody na takich samych zasadach, jakie dotyczą organizacji pozarządowych.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma i poprawa sytuacji w obszarze ochrony zdrowia.
2
Naprawa i przywrócenie godności wymiarowi sprawiedliwości.
3
Bezpieczeństwo pracy i godna płaca.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zagwarantowanie, że w ciągu 4 lat kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni, a leki na receptę będą kosztowały nie więcej niż 5 złotych.
2
Podwyżka płacy minimalnej oraz zwiększenie wynagrodzenia w sektorze publicznym, aby nikt nie zarabiał mniej, niż 3500 złotych.
3
Modernizacja polskiej szkołę tak, aby odpowiadała na wyzwania współczesności. Ma uczyć współpracy, a nie rywalizacji.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 15
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

17.11.2023, Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

…będziemy was traktowali, jak wy nas traktowaliście. Dzięki”. Takim zobowiązaniem wobec posłów i posłanek klubu PiS Krzysztof Gawkowski (Lewica) zakończył swoją wypowiedź w dyskusji nad wyborem posłów-członków KRS. Wystąpieniu przysłuchują się: Marszałek Sejmu…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Sejmie X kadencji reprezentować będą: 1. Włodzimierz Czarzasty 2. Jacek Czerniak 3. Agnieszka Dziemianowicz‑Bąk 4. Krzysztof Gawkowski 5. Daria Gosek‑Popiołek 6. Maciej Konieczny 7. Katarzyna Kotula 8. Anita Kucharska‑Dziedzic 9. Marcin…

10.10.2023, Głosuj w wyborach, nie w referendum! Deklaracja organizacji pozarządowych!

…To, co dzisiaj proponujecie, to nie jest żadne referendum, tylko polityczna hucpa służąca do partyjnych przepychanek”. Krzysztof Gawkowski już w poniedziałek po ogłoszeniu pytań nazwał referendum „oszustwem wyborczym”. Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak Kamysz mówił…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Kamil
Nazwisko: Gawkowski
Data urodzenia: 1980-04-11
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: adiunkt

Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 780 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR

Kwota: 200 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 251,59 PLN
Powierzchnia działki: 0,1766 ha
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny rep nr [ukryte], współwłasność z A. Rybak-Gawkowska
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Mitrum sp. z o.o.
Liczba udziałów: 70
Uwagi: udziały nabyte w 2007 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 93 200,40 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - umowa o pracę
Kwota: 19 240,08 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - stypendium naukowe
Kwota: 49 050 PLN

Opis: Helion SA - prawa autorskie
Kwota: 25 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: KIA
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Wartość: 62 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny z dnia 20.05.2013 w Banku Pekao SA, kredyt udzielony na 30 lat, współkredytobiorca Angelika Rybak-Gawkowska
Cała kwota: 600 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 502 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka ekspresowa z dnia 29.11.2019 r. Bank Pekao SA, cel - zakup samochodu, pożyczka udzielona na 4 lata
Cała kwota: 29 996,74 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 23 500 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2021-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Kamil
Nazwisko: Gawkowski
Data urodzenia: 1980-04-11
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR

Kwota: 200 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 251,59 PLN
Powierzchnia działki: 0,1766 ha
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny rep nr [ukryte], współwłasność z A. Rybak-Gawkowska
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Mitrum sp. z o.o.
Liczba udziałów: 70
Uwagi: udziały nabyte w 2007 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 15 533,40 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 4091,83 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - umowa o pracę
Kwota: 26 960,70 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - stypendium naukowe
Kwota: 39 310 PLN

Opis: Helion SA - prawa autorskie
Kwota: 445 PLN

Opis: Sprzedaż udziałów "Mitrum" sp. z o.o.
Kwota: 15 000 PLN

Opis: T4B sp. z o.o. - umowa zlecenie
Kwota: 159 040 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: KIA
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Wartość: 65 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny z dnia 20.05.2013 w Banku Pekao SA, kredyt udzielony na 30 lat, współkredytobiorca Angelika Rybak-Gawkowska
Cała kwota: 600 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 517 262 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka ekspresowa z dnia 29.11.2019 r. Bank Pekao SA, cel - zakup samochodu, pożyczka udzielona na 4 lata
Cała kwota: 29 996,74 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 26 773 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2020-05-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Kamil
Nazwisko: Gawkowski
Data urodzenia: 1980-04-11
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: adiunkt

Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł-elekt

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: w tym Fundusze Obligacji w Pekao ok 21 200 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 EUR

Kwota: 200 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 251,59 PLN
Powierzchnia działki: 0,1766 ha
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny rep nr [ukryte], współwłasność z A. Rybak-Gawkowska
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Mitrum sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Uwagi: udziały nabyte w 2007 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Mitrum sp. z o.o. w Wołominie
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 2007-10-18
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - umowa o pracę
Kwota: 32 491,71 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - stypendium naukowe
Kwota: 39 530 PLN

Opis: T4B sp. z o.o. - umowa zlecenie
Kwota: 130 400 PLN

Opis: Helion SA - prawa autorskie
Kwota: 500 PLN

Opis: umowa najmu lokalu
Kwota: 1600 PLN

Opis: Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie - godziny [nieczytelne] projektu
Kwota: 3679,06 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny z dnia 20.05.2013 w Banku Pekao SA, kredyt udzielony na 30 lat, współkredytobiorca Angelika Rybak-Gawkowska
Cała kwota: 600 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 527 265 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło