Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1959-02-21, Niechanowo
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Działacz Związku OSP RP i Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Pełnił funkcje na szczeblu regionalnym i centralnym w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej. Należał do Związku... Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W l. 1984-1988 oraz 1989-1990 radny Gminnej Rady Narodowej w Niechanowie, a w l. 1989-1990 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. W l. 2012-2016 członek zarządu krajowego SLD. Poseł na Sejm II-VII oraz IX i X kadencji (1993-2015 oraz od 2019 r.), w IX kadencji wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Jestem najaktywniejszym Posłem na Sejm okręgu 37. W IX kadencji złożyłem 1185 interpelacji i zapytań poselskich, wystąpiłem w Sejmie 590 razy, przedstawiłem 58 oświadczeń poselskich oraz uczestniczyłem w 99,41% głosowań w Sejmie.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Pytania przygotowała redakcja MamPrawoWiedziec.pl we współpracy z ekspertami:

Maria Ejchart, Sylwia Gregorczyk-Abram, Michał Wawrykiewicz (Ustrój państwa); Bartosz Kwiatkowski, Robert Tomaszewski, Hanna Rawska, Marta Jagusztyn, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Krzysztof Kępa (Klimat i energetyka); Alicja Pacewicz, Karolina Prus-Wirzbicka, Kinga Kasperska, Monika Auch-Szkoda (Edukacja); Anna Wojciuk, Marcin Wojdat (Samorząd i rozwój regionalny); Marek Tatała, Patrycja Satora, Robert Tomaszewski (Gospodarka i finanse); Monika Stanny (Rolnictwo i wieś); Ryszard Łuczyn, Wojciech Klicki (Cyfryzacja); Olga Wysocka (Kultura); Dominik Owczarek (Polityka społeczna); Karol Trammer (Transport i infrastruktura); dr. Michał Nowakowski, Paulina Kieszkowska-Knapik (Ochrona zdrowia); gen. Jarosław Stróżyk (Obronność i wojsko); Jakub Durski (Bezpieczeństwo wewnętrzne); Piotr Buras (Polityka zagraniczna i migracje)

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
• Pomoc osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym i placówkom oświatowym w działalności charytatywnej i obywatelskiej, poprzez system bezpłatnych porad prawnych, interwencje poselskie, prywatne darowizny finansowe, wnoszenie spraw zgłoszonych w okręgu wyborczym na forum Sejmu i komisji sejmowych.
Drugi sukces
• Aktywna praca w konsultacji ze środowiskiem samorządowym, Związkiem OSP RP i OSP nad ustawą o OSP i wprowadzenie świadczeń ratowniczych,
Trzeci sukces
• Uruchomienie lokalnego funduszu „SOLIDARNI z UKRAINĄ” i pomoc dzieciom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
ustawa dotycząca KPO i funduszy europejskich,
ustawa wprowadzająca podwyżki w służbie zdrowia,
Przyjęcie ustawy o OSP wprowadzającej m.in. świadczenia ratownicze.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Najważniejsze z mojego punktu widzenia są: • Parlamentarny Zespół Strażaków, który funkcjonuje od 1993 roku. Działa na rzecz tworzenia przyjaznego prawa dla poprawienia bezpieczeństwa publicznego oraz zabiega o środki finansowe na rzecz dofinansowania zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP i PSP - wiceprzewodniczący • Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich – to monitorowanie w terenie stanu jezior, wdrażanie programów naprawczych oraz organizowanie konferencji dotyczących potrzeby szybkiego współdziałania na rzecz ratowanie jezior. Należę łącznie do 9 Zespołów Parlamentarnych. *Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami- viceprzewodniczący *DELEGACJA PARLAMENTARNA GRUPA DS. PRZESTRZENI KOSMICZNEJ *Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej *Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych-vice *Parlamentarny Zespół Sportowy-vice *Poselski Zespół Ludowych Zespołów Sportowych - vice *Wielkopolski Zespół Parlamentarny
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
służba zdrowia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Czyste Srodowisko
2
Bezpieczne granice
3
Likwidacja wykuczenia ekonomicznego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
wzmocnienie prawne i uproszczenie funkcjonowania sektora obywatelskiego
2
przywrócenie niezależności sądów, Trybunału Konstytucyjnego, odpartyjnienie państwa
3
dbałość o sprawy socjalne obywateli, bezpłatne żłobki
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.04.2013
Polski Komitet Olimpijski, członek Zarządu
źródło
Dane uzupełnione przez biuro poselskie Tadeusza Tomaszewskiego
od 23.10.2012
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Warszawa
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
,
źródło
Dane uzupełnione przez biuro poselskie Tadeusza Tomaszewskiego
od 2012
Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek Zarządu Krajowego
źródło
Dane uzupełnione przez biuro poselskie Tadeusza Tomaszewskiego
Pokaż więcej

Obietnice

Koniec z umowami śmieciowymi

·        podnieść minimalne wynagrodzenie do poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia, ·        zlikwidować szarą strefę i fikcyjne samozatrudnienie, ·        stworzyć zachęty dla pracodawców zatrudniających, ludzi, młodych i długotrwale bezrobotnych, ·        uznać zapisy Karty Praw Podstawowych, ·        ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej, ·        ochrona miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ·        zrównanie wysokości świadczeń w przypadku choroby.

Źródło: tadeusztomaszewski.blog.onet.pl

Konin
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
SLD
Aktywny sektor pozarządowy

Proces ekonomizacji sektora stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji nie postępuje. Dlatego SLD zamierza:•     wprowadzić dalsze ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej,•    ułatwić powstawanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne),   •    stworzyć przyjazne rozwiązania prawne pozwalające na odbywanie staży, przygotowania zawodowego i włączenia uczestników programu 50+ do pracy w trzecim sektorze.•    Stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje mogą skutecznie realizować programy z zakresu sfery zadań publicznych. SLD wprowadzi następujące zmiany prawne ułatwiające realizację obowiązków władzy publicznej.   

Źródło: tadeusztomaszewski.blog.onet.pl

Konin
sprawy ogólnopolskie
SLD

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: asystent Leszka Millera - posła do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2611 EUR

Kwota: 1715 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
Liczba jednostek: 1584
Uwagi: jednostki rozrachunkowe

Nazwa: ubezpieczenie na życie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski - 11 573 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Powierzchnia działki: 710 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Powierzchnia domu: 146,40 m2
Powierzchnia działki: 368 m2
Wartość domu: 729 313,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z aktu notarialnego

Powierzchnia domu: 122 m2
Powierzchnia działki: 1868 m2
Wartość domu: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Rodzaj: działka budowalna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1250 m2
Wartość: 40 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość z aktu notarialnego

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka o pow. 1 868 m2 o wartości 88 314 PLN - akt notarialny Urząd Gminy [ukryte] - przetarg, współwłasność małżeńska. zapłata za działkę 17.12.2 013
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 28
Funkcja
Od kiedy: 2015-06-XX
Dochód
Kwota: 4943,00 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polski Związek Motorowy
Funkcja
Od kiedy: 2015-06-XX

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek OSP RP
Funkcja
Od kiedy: 2013-09-XX

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego woj. wielkopolskiego
Kwota: 3623,90 PLN brutto

Opis: asystent Krystyny Łybackiej - posłanki do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 77 700,00 PLN

Opis: wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej
Kwota: 4943,00 PLN

Opis: Fundacja Fundusz Współpracy - Warszawa, umowa o dzieło
Kwota: 500,00

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Tipo
Rok produkcji: 2013
Uwagi: 1,4 cm3
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 330 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 330 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 826 USD

Kwota: 3360 EUR

Kwota: 1736 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
Liczba jednostek: 1584,14

Nazwa: ubezpieczenie na życie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski - 10639, Iwona Tomaszewska - 10802

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 1228,70 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Powierzchnia działki: 710 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Powierzchnia domu: 146,40 m2
Powierzchnia działki: 368 m2
Wartość domu: 729 313,93 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,9 m2
Wartość: 151 640 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa; budynek położony na tej samej działce co dom.

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1868 m2
Wartość: 88 314 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny - współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka o pow. 1 868 m2 o wartości 88 314 PLN - akt notarialny Urząd Gminy [ukryte] - przetarg, współwłasność małżeńska. zapłata za działkę 17.12.2 013 zapłata za działkę 17.12.2 013
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Prezydium
Od kiedy: 2002-04

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Głównej Komisji Rewizyjnej - Zarządu
Od kiedy: 2012-09
Dochód
Kwota: 1500 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polski Komitet Olimpijski
Funkcja
Od kiedy: 2013-04

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polski Związek Motorniczy
Funkcja
Od kiedy: 2015-06-XX

Uwagi ogólne: dochód z działaności z Związku OSP RP
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 75 391,96 PLN brutto

Opis: PIT 11 ZOSRP
Kwota: 1500 PLN brutto

Opis: sprzedaż mieszkania o powierzchni 76,7 m2 wraz z 1/631 udziału [nieczytelne] oraz 74 m2 udziału [nieczytelne]. Akt notarialny 2015-01-05
Kwota: 332 500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Bravo
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Cała kwota: 472 848,41 PLN
Uwagi: spłata w równych ratach kwartalnych
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 160 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 826 USD

Kwota: 3000 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Liczba jednostek: 1584,14

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski -10639,Iwona Tomaszewska - 10802

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 1273 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Powierzchnia działki: 710 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Powierzchnia domu: 146,40 m2
Powierzchnia działki: 368 m2
Wartość domu: 729 313,93 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,91 m2
Wartość: 151 640 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego

Powierzchnia: 76 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa; budynek położony na tej samej działce co dom.

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1868 m2
Wartość: 88 314 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny - współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka o pow. 1 868 m2 o wartości 88 314 PLN - akt notarialny Urząd Gminy [ukryte] - przetarg, współwłasność małżeńska zapłata za działkę 17.12.2 013
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Prezydium
Od kiedy: 2002-04

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Głównej Komisji Rewizyjnej - Zarządu
Od kiedy: 2012-09

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polski Komitet Olimpijski
Funkcja
Od kiedy: 2013-04
Uwagi: Nie osiągnąłem dochodu

Uwagi ogólne: dochód z działaności z Związku OSP RP
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 349,21 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN brutto

Opis: PIT 11 ZOSRP
Kwota: 1500 PLN brutto

Opis: przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości - zadatek
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: akt notarialny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Bravo
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Kwota pozostała do spłacenia: 472 848,41 PLN
Uwagi: spłata w równych ratach kwartalnych

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu socjalnego posłów
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie roczne 3%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na koncie osobistym w wysokości
Cała kwota: 2308 PLN

Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 140 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 826 USD

Kwota: 1955 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Liczba jednostek: 3132

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: wartość odstąpienia: Tadeusz Tomaszewski -10301,Iwona Tomaszewska - 9184

Nazwa: Arka BZ WBK
Pełna kwota: 1175 PLN
Uwagi: stabilnego wzrostu

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Powierzchnia działki: 780 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Powierzchnia domu: 146,40 m2
Powierzchnia działki: 368 m2
Wartość domu: 729 313,93 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość notarialna wkładu budowlanego

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,91 m2
Wartość: 151 640 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość aktu notarialnego

Powierzchnia: 76 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Powierzchnia działki: 780 m2
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1868 m2
Wartość: 88 314 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny -współwłasność małżeńska

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka budowlana nr [zamazane] o pow. 1868 m2 zapłaty za działkę 17.12.2013 działkę nabyliśmy na przetargu od Gminy [zamazane]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Prezydium
Od kiedy: 04.2002
Uwagi: członek Prezydium OW [zamazane] RP w Poznaniu

Uwagi: Główna Komisja Rewizyjna

Dochód
Kwota: 1500
Uwagi: nie podana waluta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30313,57
Uwagi: nie podana waluta

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129243,36
Uwagi: nie podana waluta

Opis: PIT 11 -[zamazane]
Kwota: 1500
Uwagi: Z OSP RP, nie podana waluta

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Bravo
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie uiszczenia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej
Cała kwota: 666 662
Uwagi: równe raty kwartalne, nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu socjalnego posłów
Cała kwota: 20 000
Uwagi: oprocentowanie 3%, nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na koncie [nieczytelne] w wysokości 1184,5x
Cała kwota: 20 000
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 85 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 610 USD

Kwota: 800 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Liczba jednostek: 850
Pełna kwota: 50000
Uwagi: dopisek przy kwocie: "certyfikat indeksowy BZWBK", nie podana waluta

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: liczba jednostek: Tadeusz Tomaszewski - 8300,Iwona Tomaszewska - 7300

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,91 m2
Wartość: 151 640 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość notarialna

Powierzchnia: 76 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Powierzchnia działki: 780 m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczona, wartość budynku - 30 000 PLN, wartość działki - 20 000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 04.2002
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 2343,48
Uwagi: nie podana waluta

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 112680,45
Uwagi: nie podana waluta

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Fiat
Model: Bravo
Rok produkcji: 2008
Inne mienie
Opis: wkład budowlany do spółdzielni Mieszkaniowo-lokatorskiej "Razem [nieczytelne]"
Wartość: 52 000 PLN
Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Data urodzenia: 1959-02-21
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: Tadeusz Tomaszewski

Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: Iwona Tomaszewska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 610 USD

Kwota: 800 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK
Liczba jednostek: 2800
Pełna kwota: 50000
Uwagi: dopisek przy kwocie: "certyfikat indeksowy BZWBK", nie podana waluta

Nazwa: Ubezpieczenie na zycie Aviva
Uwagi: liczba jednostek: Tadeusz Tomaszewski - 8061, syn Mateusz - 7946, Iwona Tomaszewska - 7063, córka Anna - 7946.

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,91 m2
Wartość: 151 640 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - wspólnota małżeńska
Uwagi: wartość notarialna

Powierzchnia: 76 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżonka
Uwagi: wartość szacunkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek gospodarczy z garażem
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Powierzchnia działki: 780 m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość ubezpieczona, wartość budynku - 30 000 PLN, wartość działki - 20 000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Związek OSP RP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 04.2002
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 1957,32 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 529,41 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Fiat
Model: Bravo
Rok produkcji: 2008
Inne mienie
Opis: wkład budowlany do spółdzielni Mieszkaniowo-lokatorskiej "Razem [nieczytelne]"
Wartość: 52 000 PLN
Podpis
Data: 2011-10-19