Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1975-01-16, Włocławek
Zawód: archeolog
Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie systemami logistycznymi, historia oraz przygotowanie... pedagogiczne. W 2008 r. podjął pracę w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W 2018 r. został dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Od 2019 r. jest naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Od 2012 r. radny Rady Miejskiej we Włocławku, a od 2018 r. wiceprzewodniczący rady. Poseł na Sejm od 2023 r. (X kadencja).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Krystian Łuczak ul. Warszawska 5 87-800 Włocławek woj. kujawsko-pomorskie

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Wielki przyjaciel młodzieży, społecznik, pracowity samorządowiec i archeolog. Radny Rady Miasta Włocławek VI, VII i VIII kadencji. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek. Prywatnie ojciec Tymona i Kajetana. Pasjonat biegania - zdobywca Korony Maratonów Polskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Współorganizator akcji „Różowa Skrzyneczka” we Włocławku i powiecie włocławskim, w ramach której w szkołach oraz instytucjach publicznych, pojawiły się punkty pomocy okresowej dla dziewcząt. Polityka ochrony i wsparcia kobiet oraz dzieci doświadczających przemocy stała się dla mnie priorytetem. Realizuję ważne projekty edukacyjne i przedsięwzięcia kulturalne. Uważam, że młodzież zasługuje na poszanowanie ich praw i swobodę myślenia, otwartą edukację i możliwość zadawania pytań. Od lat zabiegam o większe zaangażowanie państwa w zakresie wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. Wspieram działania w zakresie polityki klimatycznej, tak ważne dla młodego pokolenia. Kształtuję społeczną odpowiedzialność za naszą planetę i edukację w tym zakresie wśród najmłodszych. Uważam, że zielona energia jest sprawą, która nas dziś w szczególny sposób łączy, to nasza odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami. Na co dzień walczę o godność każdego człowieka, ponieważ wiem, że siła tkwi w społeczeństwie obywatelskim i dlatego jestem po stronie kobiet, dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości seksualnych. Wierzę, że możemy działać na rzecz jedności Polek i Polaków, oferując otwartość i wartości demokratyczne. Wierzę, że Polska zwycięży– różnorodna, tolerancyjna i szczęśliwa! Wierzę w Was.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Radny Rady Miasta Włocławek - miasta na prawach powiatu.
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej