Wybory samorządowe 2024

Była kandydatka na prezydenta miasta Komitet wyborczy: KKW Trzecia Droga PSL- PL2050 Szymona Hołowni Okręg: Łódź Partia: Polska 2050

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1978-05-30, Łódź
Zawód: dyrektor marketingu
Absolwentka zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, na którym ukończyła także studia podyplomowe z zakresu public relations. Przez wiele lat pracowała w bankowości hipotecznej i firmowej. Była również dyrektorką marketingu i sprzedaży oraz dydaktyczką na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W... l. 2001-2016 prowadziła własną firmę. Od 2020 r. specjalistka ds. rozwoju produktu i administracji w Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Przewodnicząca Zarządu Regionu Łódzkiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm X kadencji. W wyborach samorządowych kandyduje z KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Ewa Szymanowska Biuro Poselskie Al. Kościuszki 1 lok. 12 90-418 Łódź woj. łódzkie tel. 880 889 595 biuro@ewaszymanowska.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Łódź
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Jestem społeczniczką angażującą się m.in. na rzecz praworządności, praw kobiet i dzieci z pieczy zastępczej. Bliskie są mi również prawa zwierząt. Działam na rzecz aktywizacji kobiet do działań społecznych i politycznych. Wraz z koleżankami stworzyłam grupę „Silne Kobiety”, która zajmuje się organizacją cyklicznych spotkań z ekspertami. Jestem Przewodniczącą Zarządu Regionu Łódzkiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. To jedyna partia w jakiej dotychczas działałam. Przez blisko 15 lat prowadziłam własną działalność gospodarczą. Zajmowałam się m.in. finansowaniem firm, w związku z tym doskonale rozumiem problemy, z jakimi borykają się ich właściciele. Mam 10 letnie doświadczenie w sektorze bankowości hipotecznej i firmowej.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna - Polska powinna dążyć do zacieśnienia współpracy z sojusznikami w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz do utrzymania stabilności w regionie. 2. Polityka demograficzna –m.in. poprzez przywrócenie programu refundacji metody in vitro, zwiększenie miejsc w żłobkach i przedszkolach, wsparcie kobiet powracających na rynek pracy. 3. Reforma edukacji i zwiększenie środków na oświatę do 6% PKB – należy zadbać o nowoczesny system kształcenia dzieci i młodzieży oraz jakość kształcenia poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych i dobrze opłacanych nauczycieli. 4. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 5. Opieka zdrowotna - Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 7% PKB. 6. Zielona transformacja
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…rywalizować będą – formalnie bezpartyjna posłanka należąca do klubu PiS – Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka Polska 2050 – Ewa Szymanowska, kandydatka Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, członkini Nowej Nadziei – Klaudia Domagała oraz startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja…

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Lewica Marcelina Zawisza Lewica Anna Maria Żukowska Lewica Aleksandra Leo Polska2050-TD Barbara Okuła Polska2050-TD Ewa Szymanowska Polska2050-TD Agnieszka Maria Kłopotek PSL-TD Posłanki chcą też zmienić podejście do gwałtu w ramach systemu…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Tadeusz Samborski 46. Marek Sawicki 47. Ewa Schädler 48. Czesław Siekierski 49. Marcin Skonieczka 50. Zbigniew Sosnowski 51. Magdalena Sroka 52. Piotr Strach 53. Mirosław Suchoń 54. Ewa Szymanowska 55. Paweł Śliz 56. Jacek Tomczak…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie