Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 33
Miejsce na liście: 7
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Bilcza

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1960-03-24, Bilcza
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Nauczyciel wychowania fizycznego. W latach 1984-2008 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, potem do 2011 r. pełnił funkcję wicekuratora w kieleckim Kuratorium Oświaty. W latach 1998-2010 radny w Radzie Powiatu Kieleckiego. Przez rok do objęcia mandatu poselskiego zasiadał w Sejmiku... Województwa Świętokrzyskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.07.2015
Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
25.05.2015 – 11.06.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3369), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
14.05.2015 – 27.05.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3333), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O świętokrzyskiej policji

Czy się komuś podoba, czy też nie - to jest ona dobra i coraz lepsza. I niech będzie jak najlepsza.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2015-07

sprawy lokalne
33 Kielce
PO
policja
wybory 2015
Mieszkanie dla młodych

Ale całość tego programu zweryfikowaliśmy w ten sposób, że można kupić na rynku wtórnym. I w tym momencie taka jest decyzja. Myślę, że więcej młodych ludzi skorzysta z tego programu. Oczywiście cały czas się bacznie przyglądamy, bo to jest sprawa ważna. To jest jedna z najważniejszych spraw dla młodego małżeństwa, dla młodych ludzi posiadanie własnego lokum.

Źródło: www.tvswietokrzyska.pl

Data obietnicy: 2015-07

sprawy ogólnopolskie
33 Kielce
PO
młodzi
polityka mieszkaniowa
wybory 2015
Poprawa polskiej gospodarki

Politycy mogą wpływać na gospodarkę, a najważniejszym instrumentem, by to zrobić są podatki. Nie można jednak zrobić tego z dnia na dzień - nakazem, czy dekretem. Wprawdzie podnoszenie podatków nie pobudza gospodarki, jednak chroni ją przed krachem.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Data obietnicy: 2013-05

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
33 Kielce
PO
gospodarka i energetyka
Likwidacja Funduszu Kościelnego

Te propozycje są przejawem ataku na kościół. Chodzi tylko o uregulowanie całej sytuacji.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Data obietnicy: 2012-03

sprawy ogólnopolskie
rozdział kościoła od państwa
33 Kielce
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr [ukryte] (Metlife TUnŻiRA S.A.)
Pełna kwota: 23 480 PLN

Nazwa: Polisa nr [ukryte] (Metlife TUnŻiRA S.A)

Suma ogólna: 32 486 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu otrzymywania uposażenia poselskiego
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety poselskiej
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: z tytułu odszkodowania (za samochód "Renault Trafic" - szkoda całkowita)
Kwota: 23 370 PLN

Podpis
Data: 2015-08-06
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 20091713 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 20 329,34 PLN

Nazwa: Polisa nr 20091713 (Metlife TUnŻiRA S.A)
Pełna kwota: 22 976,64 PLN

Nazwa: Polisa nr 21278180 (Metlife TUnŻiRA S.A)
Pełna kwota: 8155,20 PLN

Suma ogólna: 31 191,84 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu otrzymywania uposażenia poselskiego
Kwota: 117372,60PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety poselskiej
Kwota: 29 676,96 PLN

Podpis
Data: 2015-04-07
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 20091713 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 20 329,34 PLN

Nazwa: Polisa nr 21278180 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 6046,70 PLN
Uwagi: razem: 26376,04PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu otrzymywania uposażenia poselskiego
Kwota: 117372,60PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety poselskiej
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: z tytułu sprzedaży samochodu "Volkswagen" T-4
Kwota: 62 000 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 20091713 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 18 168,57 PLN

Nazwa: Polisa nr 21278180 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 4305,22 PLN
Uwagi: razem: 22473,79 PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu otrzymywania uposażenia poselskiego
Kwota: 118 626,14 PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety poselskiej
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Kuratorium Oświaty w Kielcach (13 pensja)
Kwota: 6381,37 PLN

Opis: z tytułu umorzenia 13 udziałów Pioneer
Kwota: 1528,26 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów (zawarta w dniu 5 grudnia 2012 r.), oprocentowana 3%, 12 rat od dnia 1 stycznia 2013
Cała kwota: 20 000 PLN
Uwagi: do spłaty kwota 20600 PLN
Podpis
Data: 2013-04-16
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: udziały "Pioneer"
Pełna kwota: 2251,60 PLN

Nazwa: Polisa nr 20091713 (Metlife Amplico)
Pełna kwota: 16 492,21 PLN

Nazwa: Polisa nr 21278180 (Metlife Amplico)
Uwagi: Razem: 21909,81 PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kwota: 91 111,55 PLN

Opis: z tytułu otrzymywania uposażenia poselskiego
Kwota: 19 755,18 PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety radnego Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego
Kwota: 19 999 PLN

Opis: z tytułu otrzymywania diety poselskiej
Kwota: 4369,11 PLN

Podpis
Data: 2012-04-11