Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1988-03-17, Poznań
Zawód: architekt
Wykształcenie: wyższe
Absolwent studiów inżynierskich na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Był zatrudniony w Międzynarodowych Targach Poznańskich jako koordynator ds. strategii rozwoju. Aktywista inicjujący manifestacje w Poznaniu, m.in. przeciwko odbudowie Zamku Królewskiego w... Poznaniu, protestów w obronie niezawisłości sądów znanych potem jako „łańcuchy światła”. W 2019 r. współorganizował także poznański Protest z Wykrzyknikiem wyrażający solidarność ze strajkującymi nauczycielami. W tym samym roku został członkiem Rady Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), dwukrotnie kandydował na liście Koalicji Obywatelskiej jako kandydat bezpartyjny. W Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Franka Sterczewskiego ul. Mostowa 3 lok. 1 61-854 Poznań woj. wielkopolskie tel. 452 175 829 ahoj@franeksterczewski.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Klapsy są karalne, jak każda inna przemoc, i tak powinno zostać. Ważne, aby popularyzować świadomość przemocowego charakteru “wymierzania klapsów”.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Poseł na Sejm RP IX kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku startował z okręgu 39. z 20. miejsca na listach KO i uzyskał 25 060 głosów. W trakcie trwającej kadencji złożył blisko 900 interpelacji, przeprowadził ok. 400 interwencji, uczestniczył w 600 spotkaniach w ramach dyżurów poselskich, 200 razy zabierał głos z mównicy sejmowej. Jego frekwencja w głosowaniach wyniosła 99%. Członek sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dworca PKP Poznań Główny oraz Poznańskiego Węzła Kolejowego, oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego. Podczas kadencji zajmował się tematami, takimi jak: rozwój transportu publicznego, jakość infrastruktury, ochrona zieleni, bezpieczeństwo pracy, sądownictwo, ochrona zdrowia, kryzys humanitarny oraz prawa kobiet i prawa osób LGBT+. Radny Osiedla Św. Łazarz. Architekt, aktywista, rowerzysta. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury miejskiej. Kurator wydarzeń związanych z architekturą i wieloletni współpracownik festiwali m.in. : MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji, takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. W latach 2018 - 2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
troska o ład przestrzenny i aktywna ochrona środowiska. Zatrzymanie inwestycji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na krajobraz, m.in. poznańskiego Fortu VIIa, budowy żwirowni pod Rogoźnem
Drugi sukces
pomoc przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom w czasie pandemii - nagłaśnianie ich postulatów, liczne interpelacje, mediacje w razie potrzeby
Trzeci sukces
pomoc uchodźcom i uchodźczyniom zarówno tym z Ukrainy jak i tym przekraczającym granicę polsko-białoruską. Zwiększenie świadomości na temat podstawowych praw człowieka i kryzysu humanitarnego.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
pierwsza ustawa covidowa - była dowodem, że można współpracować dla dobra obywatelek i obywateli, aby zwalczać zagrożenia
ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - absolutna podstawa w zakresie pomocy uchodźcom i uchodźczyniom
ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która w zeszłym roku wprowadziła m.in. bezwzględne pierwszeństwo pieszych
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Myślę, że nie były to pojedyncze ustawy, ale całe pakiety np. pakiet ustaw, które mają poprawić sytuację gospodarstw domowych z związku z inflacją i rosnącymi cenami energii etc.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (należałem do 29 czerwca 2022 r.) Parlamentarny Zespół ds. Dworca PKP Poznań Główny oraz Poznańskiego Węzła Kolejowego Parlamentarny Zespół ds. Elektromobilności Parlamentarny Zespół ds. Miast Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego Parlamentarny Zespół ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych Parlamentarny Zespół Obywatelskiego Audytu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej Wielkopolski Zespół Parlamentarny Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem"
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
27 stycznia 2022 r. skierowałem interpelację, pod którą podpisały się dziesiątki posłów i posłanek, do Ministerstwa Zdrowia postulującą właśnie wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla wszystkich obywatelek i obywateli w wieku umożliwiającym przyjęcie szczepionki (z wyjątkiem dla osób, które wykażą, iż mają przeciwwskazania do szczepienia). Tylko w ten sposób możliwe jest zmniejszenie obciążenia szpitali, ponieważ szczepionki chronią przed śmiercią i hospitalizacją. Oczywiście, równie istotną konsekwencją takiego obowiązku będzie uchronienie wielu osób przed utratą zdrowia i życia.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Nie mam zdecydowanej opinii w kwestii pytania (J.), ponieważ nie zostało zdefiniowane, co rozumiemy przez zabezpieczenie granicy Polski z Ukrainą. Zgadzam się w pełni z tym, że Polska powinna przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego — nie uważam jednak, że warto inwestować monstrualne kwoty w budowę murów i utrzymywanie dużej ilości sił lądowych na terenach przygranicznych. Zamiast walczyć z nielegalną migracją poprzez fizyczne zapory, powinniśmy tworzyć legalne kanały migracji oraz wypracować przejrzyste procedury odnośnie procesu przyjmowania cudzoziemek i cudzoziemców. W obliczu przewidywanych zmian ruchu należy powrócić do zasady non-refoulment i zakazać zawracania osób do linii granicy państwowej, przy jednoczesnym wsparciu kadr Straży Granicznej i stworzeniu im przestrzeni do przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową w trybie przyspieszonym. Sposobem obrony granic nie jest wypychanie ludzi do państw ościennych oraz budowa murów, ponieważ te wzmacniają jedynie rolę i popularność usług przemytników. Skuteczna może okazać się tylko kontrola tożsamości i liczby osób przybywających do Polski poprzez indywidualne decyzje administracyjne. Ostatnie miesiące udowodniły, że pomimo pushbacków oraz rozłożonych zasieków, ponad 10 tys. osobom udało się nielegalnie dotrzeć do Niemiec — trzeba zatem znaleźć rozwiązania, które umożliwiłyby nam lepiej kontrolować i monitorować ruchy migracyjne. Łamanie praw człowieka i groźba powrotu na Białoruś sprawia, że osoby przybywające do Polski boją się kontaktu ze Strażą Graniczną i wybierają nielegalne drogi przemytu.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w miejscach innych niż przejścia graniczne wynika bezpośrednio z obowiązującego Polskę prawa międzynarodowego. Każda osoba, która przebywając na granicy RP zgłosi funkcjonariuszowi SG wykonującemu wobec niej jakiekolwiek czynności służbowe zamiar przekroczenia granicy w celu ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, powinna zostać wpuszczona na terytorium Polski, a funkcjonariusze właściwej miejscowo Placówki Straży Granicznej zobowiązani są przyjąć od niej odpowiedni wniosek. Do takiej konkluzji prowadzi m.in. art. 5 ust. 3 kodeksu granicznego Schengen, który stanowi, że jakiekolwiek sankcje związane z niedozwolonym przekraczaniem granic zewnętrznych UE pozostać muszą bez uszczerbku do zobowiązań państwa w zakresie ochrony międzynarodowej. Wysługiwanie się przez Aleksandra Łukaszenkę osobami na granicy polsko-białoruskiej nie usprawiedliwia łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka przez stronę polską. Istnieją inne sposoby radzenia sobie z prowokacjami politycznymi, a podtrzymywanie kryzysu poprzez wypychanie ludzi na linię granicy państwowej jest działaniem na korzyść białoruskiego dyktatora.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Polska nie jest pierwszym krajem w Europie, które stoi przed wyzwaniem z zakresu zarządzania migracjami, w ciągu ostatnich kilkunastu lat z podobnymi zjawiskami na o wiele większą skalę miały do czynienia inne państwa Unii Europejskiej. Powinniśmy korzystać z dobrych praktyk wypracowanych na bazie tych doświadczeń, nawiązywać współpracę, jak również zaprosić Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Podjęcie tych działań powinno być motywowane nie tylko z troską o nasze bezpieczeństwo, ale również partnerskimi zobowiązaniami, wynikającymi ze stanowienia i obowiązku obrony granicy zewnętrznej UE. Trzeba również pamiętać, że osoby na granicy polsko-białoruskiej nie stanowią zagrożenia, tylko padły ofiarą okrutnego dyktatora oraz nieuczciwych przemytników. Niebezpiecznym nie jest ich sama obecność, tylko nacisk wywierany poprzez fizyczne prowokacje służb białoruskich oraz międzynarodowy szantaż Aleksandra Łukaszenki. Przerzucanie odpowiedzialności na cudzoziemców poprzez nieprzyjmowanie ich wniosków o ochronę międzynarodową oraz wypychanie z powrotem do Białorusi nie pomaga w rozwiązaniu problemu, ponieważ prawdziwy winowajca pozostaje bezkarny. Problem powinno zwalczać się u źródła, z jednej strony prowadząc kampanie informacyjne w państwach pochodzenia osób migrujących oraz blokując połączenia lotnicze — z drugiej strony wykorzystując narzędzia dyplomatyczne w celu jak najmocniejszego ugodzenia Aleksandra Łukaszenki i jego interesów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Szkoła nie powinna być miejscem produkowania kolejnych pracowników i pracownic. Musi pozwalać na rozwój, odnajdywanie pasji oraz zainteresowań, a także uczyć rozumienia świata i zwiększać wrażliwość. Z obecnej perspektywy szczególnie istotne jest uwzględnienie w edukacji szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Małe szkoły są siłą mniejszych miejscowości i wsi, ich likwidacja to skazywanie dzieci na tułanie się autobusami albo dowożenie przez rodziców. To odbija się na kontaktach z rówieśnikami, zabiera czas wolny, a przez to wpływa na psychikę. Reforma likwidująca gimnazja była wstrząsem, z którego do dzisiaj nie podniosła się w pełni polska edukacja. Gimnazja wyrównywały szanse uczniów i uczennic z mniejszych miejscowości i wsi, pozytywnie wpływały też na wyniki nauki i ułatwiały przejście w okres dorastania. Jednak odwrócenie reformy byłoby kolejnym szokiem, dlatego decyzja w tym temacie musi być przedmiotem rozmów ze środowiskiem nauczycielskim oraz z uczennicami i uczniami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Poprzez system ochrony zdrowia rozumiem także ochronę zdrowia psychicznego, natomiast bezpieczeństwo na rynku pracy jest związane np. z działalnością sektora kultury oraz pozostałych branż dotkniętych przez epidemię. Pozostałe kwestie również uważam za bardzo ważne.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wybrałem rozwiązania, które spowodowałyby natychmiastową poprawę, ale jednocześnie poparłbym wszystkie powyższe propozycje.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Za trzydzieści lat Polska powinna być wspólnotą opartą na demokratycznych i stabilnych wartościach. Oznacza to, że niepodważalna musi stać się równość wszystkich, niezależnie od tego, co myślą i kim się czują. Prawo do swobodnego i wolnego od strachu życia nie powinno stanowić wyzwania, ale być czymś całkowicie naturalnym. Bezpośrednio powiązane z tym powinny być głębokie zmiany systemowe, które zapewnią bezpieczeństwo ekonomiczne – rozumiane nie tylko w wymiarze czysto finansowym, ale także wspólnego dobra, w tym przede wszystkim środowiska naturalnego. Najbliższe dekady przyniosą wiele wyzwań w dziedzinach takich jak ekologia czy redystrybucja środków – chciałbym, żeby Polki i Polacy mogli się z nimi skutecznie zmierzyć. Powinniśmy zbudować nowoczesne społeczeństwo, które myśli w otwarty sposób i nie tylko podąża za innymi, ale samo wyznacza wzory do naśladowania.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności – po czterech latach niedemokratycznych rządów najważniejszym zadaniem w najbliższej kadencji powinno być odzyskanie pełnej niezawisłości sądów. To także dobry moment do tego, aby zastanowić się, w jaki sposób władzę sądowniczą można usprawnić i przybliżyć społeczeństwu. Praworządność oznacza dla mnie także zadbanie o prawa człowieka we wszystkich wymiarach życia – np. równość osób LGBT+ czy osób z niepełnosprawnościami.
2
Walka o środowisko – najważniejszym zadaniem nie tylko dla Polski, ale całej planety jest powstrzymanie katastrofy ekologicznej. To jest ostatni moment, aby temu zapobiec, przez co ekologia musi stać się priorytetem w najbliższym czasie. Polska musi bezwzględnie dostosować się do wszystkich wymagań międzynarodowych organizacji, ale także zmierzyć się z własnymi problemami, takimi jak zmiana polityki energetycznej. Moim marzeniem byłoby, żeby pod koniec najbliższej kadencji parlamentu Polska stała się liderem pozytywnych zmian ekologicznych w Europie.
3
Edukacja i kultura – reformy w najbliższej kadencji parlamentu powinny zapoczątkować stworzenie otwartego i przyjaznego społeczeństwa. Kluczowymi sferami dla przyszłych pokoleń są edukacja i kultura, które powinny z jednej strony zostać w końcu dostrzeżone przez rządzących, a z drugiej uwolnione od nacisku politycznego. Edukacja powinna należeć tylko do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, a kultura dla twórców i twórczyń oraz odbiorców i odbiorczyń. Absolutnym priorytetem powinno być radykalne dofinansowanie obu tych sfer, tak aby przywrócić prestiż instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Zarówno kultura, jak i edukacja powinny współtworzyć przyjazną i otwartą wspólnotę, gdzie nie ma miejsca na przemoc, cenzurę, wykluczenie czy propagandę.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zamierzam bezpośrednio współpracować z organizacjami prawniczymi, aby wskazać najlepszą drogę zarówno do przywrócenia w Polsce praworządności, jak i reformy sądownictwa. Eksperci i ekspertki w tych dziedzinach wskazują na konkretne rozwiązania, przywracające nie tylko rządy prawa i prawdziwy trójpodział władzy, ale także będące prawdziwą reformą, dzięki której sądownictwo będzie sprawniejsze i bardziej przyjazne. Zadaniem władzy powinno być wcielenie tych wskazówek w życie.
2
Poza głębokimi zmianami dotyczącymi polityki energetycznej ekologia musi stać się elementem życia każdego z nas i w naturalny sposób być obecna w myśleniu Polek i Polaków. Jako poseł zamierzam konsekwentnie wspierać rozwiązania systemowe, np. wymianę szkodliwych dla środowiska urządzeń grzewczych czy naturalną retencję wody. Uważam, że zmiany te powinny następować przy współpracy ze społeczeństwem - politycy muszą w jasny sposób wyjaśnić, dlaczego troska o środowisko jest tak istotna, a także sprawić, aby obecność ekologicznych rozwiązań była widoczna na każdym kroku. Zadaniem państwa powinno być więc promowanie transportu publicznego czy lokalnych producentów żywności, a także promowanie zielonej edukacji, tak aby ograniczenie plastiku czy recykling śmieci był czymś naturalnym.
3
Chciałbym pracować przy tworzeniu ustaw, których celem będzie uwolnienie kultury i edukacji od nacisku politycznego, a także zwiększenie ich finansowania. Należy systemowo sprawić, żeby nauczyciele i nauczycielki mieli swobodę pracy, a twórcy i twórczynie nie byli zależni od polityków. Ich praca podlegać powinna wyłącznie ocenie eksperckiej. Kultura i edukacja potrzebują także zmian, które dadzą im stabilność finansową - obecnie ludzie pracujący w tych dwóch kluczowych dla społeczeństwa sferach skazani są na pracę za marne pieniądze i pozbawieni stabilności finansowej (w przypadku kultury na funkcjonowanie od grantu do grantu), a dodatkowo muszą się mierzyć z codzienną biurokracją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 12
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

7.03.2024, Pushbacki w centrum niezgody

…Straży Granicznej. „Jesteśmy w trakcie szukania wspólnego terminu. Także na pewno będzie okazja rozmowy” – deklarował poseł Franciszek Sterczewski (KO). Wicemarszałek senatu Maciej Żywno (Polska 2050-TD) pytał, dlaczego Straż Graniczna nie nawiązała jeszcze współpracy…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Dobromir Sośnierz nie Wolnościowcy   Marek Sowa nie KO   Anita Sowińska tak Lewica   Franciszek Sterczewski tak KO   Wiesław Szczepański tak Lewica   Adam Szłapka tak KO   Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska tak…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…nawiązuje do niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze i postuluje wprowadzenie mechanizmów, które będą przeciwdziałać takim zdarzeniom. Franciszek Sterczewski (KO) uważa, że Sejm powinien zająć się sprawiedliwą transformacją energetyczną po to, by walczyć z rosnącymi…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Obietnice

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Franciszek Wojciech
Nazwisko: Sterczewski
Data urodzenia: 1988-03-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: zawód wolny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Międzynarodowe Targi Poznańskie, z tytułu stosunku pracy
Kwota: 71 932,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: Przemysław Borkowicz architekt, z tytułu stosunku pracy
Kwota: 9637,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota: 6788 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 4190,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Podpis
Data: 2019-10-23
Uwaga / Sprostowanie: Poseł złożył korektę, w której uzupełnia oświadczenie o pozycje dochodów.
Źródło