Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1977-02-01, Gryfino
Zawód: filolog angielski
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 41 Szczecin
Liczba głosów: 7 557 (1,61%)
Anglistka, absolwentka UAM w Poznaniu. Przedsiębiorczyni, właścicielka szkoły językowej w Gryfinie i nauczycielka z ponad 20 letnim stażem. Od wielu lat zaangażowana w działania związane z obroną praw człowieka, w tym praw kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jedna z 3... założycielek Komitetu Społecznego „Jesteśmy”. Koordynatorka Wiosny Kobiet w okręgu wyborczym obejmującym województwo zachodniopomorskie i lubuskie.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Katarzyna Kotula Garncarska 5 70-377 Szczecin biuro@katarzynakotula.pl tel. 536 207 633
 • Biuro Poselskie Katarzyna Kotula ______________________ adres do korespondencji: ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin Grunwaldzka 1 74-100 Gryfino biuro@katarzynakotula.pl www.katarzynakotula.pl tel. 536 207 633

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.1%
Nieobecność
3.9%
Zgodność
z linią klubu
97.9%

Oddane głosy

Za
67%
Przeciw
22.7%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
3.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Agata
Nazwisko: Kotula
Data urodzenia: 1977-02-01
Miejsce urodzenia: Gryfino
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000 EUR
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Ekolang Katarzyna Kotula
Przedmiot działalności: działalność edukacyjna
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 165 PLN
Dochód: 105 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH (obecnie Alior Bank) 6.02.2009 - pożyczka gotówkowa
Cała kwota: 20 000 PLN
Uwagi: pożyczka w trakcie spłaty

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH, pożyczka 10.08.2009
Cała kwota: 15 000 PLN
Uwagi: pożyczka w trakcie spłaty

Podpis
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 9. Inne (jakie?): Utworzenie Osrdkow Środowiskowej Opieki Psychologicznej I psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - psycholog, psychoterapeuci, terapeuta środowiskowy.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
97%
wspólne pytania
4
zgodność
97%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
48%
wspólne pytania
4
zgodność
60%
wspólne pytania
4
zgodność
60%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma modelu edukacji bez zmian strukturalnych. To jedna z podstawowych zmian potrzebnych do wprowadzenia Polskiej edukacji w XXI wiek. Potrzebujemy zredefiniowania roli i pozycji ucznia oraz nauczyciela. Polska nowoczesna szkoła powinna uczyć kreatywnego i krytycznego myślenia, samodzielności i odpowiedzialności ale zarazem współdziałania i współpracy w grupie, powinna dawać wolność ale uczyć też odpowiedzialności Powinna dawać uczniom możliwość wyrażenia siebie i poszukiwania wiedzy we własnym zakresie, powinna też stymulować rozwój uczniów do rozwoju indywidualnych talentów już na wczesnym etapie. Czas na prawdziwie nowoczesną edukację, opartą na odkryciach neuronauk i psychologi rozwojowej. Na porzucenie XIXw pruskiego modelu edukacji, i wprowadzenie polskiej szkoły w XXI wiek.
2
3
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Polityka społeczna. Nowoczesna Edukacja. Wsparcie dla rodzin w tym rodzin ON. Prawa kobiet.
2
3
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
92%
wspólne pytania
26
zgodność
90%
wspólne pytania
26
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
24
zgodność
34%
wspólne pytania
30
zgodność
37%
wspólne pytania
19
zgodność
38%