Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1957-09-27, Rzeszów
Zawód: socjolog
Wykształcenie: wyższe
Magister socjologii w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, zdał także egzamin dla członków rad nadzorczych. Od 1988 r. kierował gminną spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Lubeni. Przez ponad 25 lat zarządzał różnymi przedsiębiorstwami, zasiadał w radach nadzorczych m.in. RGK i MZBM..., Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”. Prowadzi firmę usługowo-szkoleniową. Od l. 80 należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po rozwiązaniu PZPR działał w SdRP, SLD i Socjaldemokracji Polskiej. W 2012 r. został sekretarzem SLD w Rzeszowie, a w 2016 r. przewodniczącym struktur partii w województwie podkarpackim. W l. 2010-2019 radny Rady Miasta Rzeszowa. Od 2019 r. poseł na Sejm IX kadencji, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Od 2021 r. członek Nowej Lewicy.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Podjęcie konsekwentnych działań i doprowadzenie do zwrotu utraconych środków przez samorządy gmin w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Działania: Konferencje prasowe. Wniosek o przyjęcie treści dezyderatu przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Interpelacja. Klubowe zapytanie poselskie w sprawie udostępnienia informacji na temat przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Wiele innych wniosków i zapytań w tej sprawie doprowadziło do tego, że oczywiście przy aktywności innych posłanek i posłów sprawę udało się doprowadzić do częściowego pozytywnego załatwienia.
Drugi sukces
Skierowałem zapytanie w sprawie budowy 56 farm fotowoltaicznych przez spółki parafialne w których prezesami byli/są proboszczowie. Złożyłem doniesienie do prokuratury w tej sprawie wskazując na możliwość popełnienia przestępstwa. Sprawa jest w toku i prowadzi ją prokuratura. Podkarpacki Urząd Marszałkowski potwierdza nieprawidłowości przy budowie farm fotowoltaicznych w podkarpackich parafiach. Udało się zwrócić uwagę na nieprawidłowości przy realizacji projektów i wydawania środków unijnych. Sadzę, że bez względu na zakończenie postępowania oczywiście z udziałem innych podmiotów i mediów udało się zwrócić uwagę na wyjątkowe zjawisko wykorzystywania unijnych dotacji oraz myślę, że to działanie powstrzymało innych przed realizacją „brudnych projektów i pomysłów”.
Trzeci sukces
Poselska interwencja lokalna u Burmistrza Strzyżowa w sprawie przyspieszenia remontu mostu na Zadworzu. Zwróciłem się w tej sprawie do odpowiedzialnych za realizacje tej inwestycji. Konsekwentne działanie i rozmowy oraz łączenie zainteresowanych stron doprowadza do tego, że mieszkańcy osiedla będą mogli po kilku latach znowu korzystać z przeprawy i zniknie kolejna bariera lokalnego komunikacyjnego wykluczenia. Mała sprawa cieszy. Bez rozgłosu ale skutecznie😀szczegóły na Facebook Wiesław Buż - Poseł na Sejm RP.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.
Ustawa o ochronie zwierząt “ piątka dla zwierząt”
Ustawa o obronie ojczyzny
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół ds. Samorządności Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej Parlamentarny Zespół Podkarpacki
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Usług gastronomicznych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, politycznych i samorządowych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Program działania LEWICY definiuje i określa główne cele. Nie zamierzam wprowadzać autorskich projektów. Wychodzę z założenia, że praca parlamentarna wymaga zespołowego i koalicyjnego działania. Powtórzę więc lub skopiuję kilka spraw, które są w tej perspektywie konieczne. Polityka klimatyczne - Koniec dominacji węgla i dalej jak w programie to jest sprawa na dziesięciolecia. Polityka mieszkaniowa to zadanie ciągłe i długo falowe. Trzeba na to czasu. Świeckie państwo i jego budowa to proces w naszej rzeczywistości odległy, wymagający edukacji i zmiany myślenia. To perspektywa dziesięcioleci, jeśli nie zmieni się radykalnie skład sceny politycznej. Pakiet komunikacyjny-energetyczny, który wyeliminuję napędy zatruwające środowisko.Komunikacja autostrady/drogi, które wyeliminują bariery szybkiego, bezpiecznego i bezkolizyjnego przemieszczania się.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Państwo prawa. Pilnie trzeba zagwarantować rządy prawa. Odpowiedzialni za łamanie i naruszenie Konstytucji powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Przywrócić niezależne instytucje państwa prawa. Rozdzielić funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.
2
Ochrona zdrowia i zmiana jego modelu funkcjonowania.
3
Polityka mieszkaniowa. Konieczny pakiet reformujący rozwój budownictwa dający szansę na uzyskanie tanich mieszkań dla młodych.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Swobodę myślenia i rozwój. Na ułatwienie w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i ułatwienia w rozpoczęciu jej prowadzenia.
2
Zmianę ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania samorządów w obrębie konsultacji społecznych w tym dotyczących budżetów obywatelskich i zmiany granic oraz połączania gmin.
3
Stabilizację formalną i prawną dotyczącą zapewnienia swobodnego i bezpiecznego funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej i bankowej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Rzeszów, liczba głosów: 15 605
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Rzeszów, liczba głosów: 15 605
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej