Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1989-08-22, Warszawa
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Aleksandry Gajewskiej Bracka 5 lok. 9 Warszawa biuro@jasnezegajewska.pl tel. 794 255 043

Napisz do polityka

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
86.6%
Nieobecność
13.4%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
50%
Przeciw
29.3%
Wstrzymał się
7.3%
Nieobecny
13.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Przeciw Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Za Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Zgodny
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Za Zgodny
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Zgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Przeciw Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Za Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Za Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za Zgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4500 EUR

Kwota: 2000 USD

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowych
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 77 580 PLN
Dochód: 37 001,22 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: pełnienie obowiązków obywatelskich
Kwota: 22 677,20 PLN
Brutto / Netto: brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: CT
Rok produkcji: 2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): leasing samochodowy - 2019 r., Lexus CT, 2014 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2500 EUR
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki

Rodzaj: miejsca postojowe
Wartość
Kwota: 26 000 PLN
Tytuł prawny: udział
Uwagi: udział 648/37577 części stanowiącej odrębną nieruchomość - 2 miejsca postojowej

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 73 110 PLN
Dochód: 27 795,30 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego m.st. Warszawy
Kwota: 28 953,30 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki

Rodzaj: Garaż
Wartość
Kwota: 26 000 PLN
Tytuł prawny: udział
Uwagi: udział 648/37577 części stanowiącej odrębną nieruchomość

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 46 272,00 PLN
Dochód: 3573,70 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 528,57 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 78 281,00 PLN
Dochód: 35 893,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 934,00 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Millenium, 2011 r.
Cała kwota: 27 132,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 3156,39 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: doradztwo i pomoc, lobbing w zakresie s.m. i komunikacji
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 78 281,00 PLN
Dochód: 36 552,70 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 934,08 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Millenium, 2011 r.
Cała kwota: 27 132,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 5393,71 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-12-30

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do parlamentu (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Aleksandra Małgorzata Gajewska
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
19 Warszawa
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
40
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej