Jak pracuje przewodniczący klubu parlamentarnego Lewica, poseł Krzysztof Gawkowski?

Poseł Krzysztof Gawkowski przewodniczący klubu Lewica, doktor nauk politycznych, naukowo zajmuje się bezpieczeństwem (wewnętrznym, społeczności lokalnej i przestrzeni). W ścisłej sejmowej czołówce zarówno pod względem liczby złożonych interpelacji, wypowiedzi na posiedzeniach jak i podpisów złożonych pod projektami ustaw.

 

 

Z wykształcenia jest politologiem, w 2011 r. obronił pracę doktorską „Prawo wyborcze do samorządu terytorialnego w III RP na tle europejskim”.

Do polityki trafił w 2000 r., wstępując do SLD. Był sekretarzem generalnym, a następnie wiceprzewodniczącym partii. Z SLD odszedł w 2018 r., następnie zaangażował się w tworzenie ugrupowania Wiosna, od 2021 r. jest członkiem Nowej Lewicy (czyli partii, która powstała po połączeniu SLD i Wiosny).

Gawkowski przez trzy kadencje był związany z samorządem. Najpierw jako radny Wołomina (2002-2010), następnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2010-2014). Posłem po raz pierwszy został w 2019 r.

Od początku kadencji Sejmu pracuje w jednej komisji – cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

Jest wiceprzewodniczącym dwóch grup bilateralnych: polsko-egipskiej i polsko-rumuńskiej oraz członkiem polsko-japońskiej grupy bilateralnej. Działa w pięciu zespołach parlamentarnych – z czego trzy są związane z tematyką transportową, t.j.: zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zespół ds. budowy drogi S10, zespół ds. walki z wykluczeniem transportowym.

Sejmowy lider

Krzysztof Gawkowski wziął udział w 99,07 proc. głosowań (średnia dla posłów i posłanek to 97,1 proc.). Od początku kadencji złożył 370 interpelacji (to też więcej niż poselska średnia, - 144 interpelacje na osobę i mediana - 26 interpelacji na posła).

169 interpelacji to jego indywidualne inicjatywy, pozostałe (201) złożył wspólnie z innymi posłami i posłankami.

Najwięcej zapytań skierował do ministra zdrowia (56), następnie do prezesa Rady Ministrów (53) i ministra edukacji narodowej (53). Ministra zdrowia pytał m.in. o: profilaktykę raka prostaty, opiekę geriatryczną, sytuację finansową szpitali z województwa kujawsko-pomorskiego, leczenie depresji, rządowy program szczepień, kontrolne badania ginekologiczne.

Interpelacje do premiera dotyczyły m.in.: walki z epidemią, działań Tadeusza Rydzyka i fundacji Nasza Przyszłość, ograniczania prawa zgromadzeń, ujawnienia danych osobowych funkcjonariuszy publicznych, dalszego funkcjonowania kopalni TURÓW.

Do ministra edukacji trafiły pytania o: funkcjonowanie szkół podczas pandemii, przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Zobacz najnowsze

125 razy wypowiedział się na posiedzeniach sejmu (do 24 czerwca 2021 r.) – czyli 5 razy częściej niż przeciętny poseł (9,6 razy częściej, jeśli weźmiemy pod uwagę medianę, która wynosi 13 wystąpień).

Projekty poselskie

Gawkowski podpisał się pod 73 projektami poselskimi (najwięcej ze wszystkich posłów i posłanek Lewicy i 5 miejsce wśród wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystek), w tym pod 42 projektami ustaw – większość z nich dotyczyła nowelizacji istniejących przepisów, a 6 nowych propozycji legislacyjnych: o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19; o świadczeniu kryzysowym; o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego; o spółdzielniach uczniowskich; o Rzeczniku Praw Zwierząt; o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych.

Zatrudnienie

Gawkowski łączy wykonywanie mandatu posła z pracą na uczelni. W 2020 r. otrzymał uposażenie poselskie w wysokości 93 200,40 zł. W tym samym roku na Uczelni Techniczno-Handlowej zarobił łącznie 68 290,08 zł (49 050 zł stypendium naukowego i 19 240,08 zł z umowy o pracę). Z tytułu diety parlamentarnej otrzymał 30 062,40 zł.

 

źródła:

profil na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/posel.xsp?id=095&type=A

dane o aktywności poselskiej na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=AKTYWNOSC&NrKadencji=9

oświadczenie majątkowe (za pierwszy rok kadencji): 

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/8489EE41587A9376C1258576005575F7/%24File/OSW91_095.pdf

oświadczenie majątkowe (za drugi rok kadencji):

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/ADADE3A9F16CD158C12586C5003C871A/%24File/OSW92_095.pdf