Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1954-03-16, Otwock
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Anna Grodzka (16.03.1954, Otwock), lista Ruchu Palikota, okręg 13 (Kraków), zdobyła 19.451 głosów, posłanka niezrzeszona (wcześniej w KP TR), w l. 2014-2015 członkini Partii Zieloni, wcześniej związana z Twoim Ruchem. Ukończyła psychologię kliniczną na UW. Pracowała jako producentka filmowa oraz... przedsiębiorca, była właścicielem oraz członkiem władz kilku spółek. W młodości działała w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Należała do SdRP, a następnie SLD. Przez wiele lat zajmowała się działalnością społeczną na rzecz praw człowieka: współtworzyła Fundację na rzecz Osób Transpłciowych Trans-Fuzja, pełniła funkcję wiceprezeski i prezeski tej organizacji. Obecnie jest członkinią Rady Fundacji LGBT Business Forum, Rady Fundacji Zielony Instytut i GLOBE International oraz Rady Programowej Kongresu Kobiet. W Sejmie VII kad. jest wiceprzewodniczącą komisji kultury i środków przekazu, pracuje także w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Przewodniczy pracom zespołu parlamentarnego zrównoważonego rozwoju społecznego „Społeczeństwo FAIR”, a także zespołu parlamentarnego równości kobiet i mężczyzn, jest wiceprzewodniczącą parlamentarnego zespołu związkowego i parlamentarnej grupy kobiet.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 7.02.2015
kandydat na Prezydenta RP
źródło
Serwis Polskiego Radia www.polskieradio.pl
13.07.2014 – 23.06.2015
Partia Zieloni, członek Zarządu
źródło
Portal PolitykaWarszawska.pl www.politykawarszawska.pl
27.06.2014 – 23.06.2015
Partia Zieloni, członek
źródło
Portal gazeta.pl wiadomosci.gazeta.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zielona energia

Chcę, by obywatele i obywatelki, a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i gminy mogły produkować czystą energię z wiatru i słońca na swoje potrzeby. Dzięki temu nie będą nam zagrażać wahania na rynkach energii i kaprysy państw wydobywających surowce energetyczne, awarie sieci przesyłowych, ani łupkowe, atomowe czy odkrywkowe katastrofy ekologiczne . Będziemy oddychać czystym powietrzem, a w sektorze energetyki powstaną nowe, zielone miejsca pracy. Jako Prezydent skorzystam z przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej, aby znowelizować ustawę o odnawialnych źródłach energii, która nie tworzy wystarczająco dobrych i stabilnych warunków do rozwoju energetyki odnawialnej, oraz ustawę o efektywności energetycznej. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Polityka społeczna

Nie pozwolę na dalszą prywatyzację i demontaż usług publicznych. (…)Wprowadzę obywatelskie ubezpieczenie zdrowotne, które każdemu zapewni dostęp do publicznej służby zdrowia. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
TTIP

W sprawach międzynarodowych za najważniejsze uznaję powstrzymanie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, znanego szerzej jako TTIP. 13.02.15

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy globalne
TTIP
polityka zagraniczna
Transport publiczny

Dlatego w obszarze usług publicznych jednym z najważniejszych postulatów będzie połączenie kolejowe w każdym powiecie (lub porównywalne cenowo zastępcze połączenie autobusowe). Polska potrzebuje Narodowego Planu Odrodzenia Kolei – programu odbudowy łączącej cały kraj sieci połączeń, zarówno lokalnych, jak i długodystansowych, który pozwoli wyrównać nierówności ekonomiczne między regionami.

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
transport publiczny
Referenda

Odnowie demokracji będzie służyło wprowadzenie ustawowego obowiązku przeprowadzania referendum, jeśli pod wnioskiem podpisze się co najmniej 100 tys. obywatelek i obywateli. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
partycypacja
Polityka energetyczna, polskie paliwa kopalne

Skorzystam z prawa weta, aby zablokować ustawy ułatwiające budowę nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, które zdewastują środowisko i podstawy egzystencji tysięcy ludzi, oraz ustawy ułatwiające budowę drogiej i niebezpiecznej elektrowni atomowej. Nie dopuszczę do przyjęcia tzw. specustawy węglowodorowej, zawieszającej prawo własności i wszelkie procedury demokratycznego decydowania w imię rozwoju wielkiego biznesu, który i tak nie ma przyszłości. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Polskie zaangażowanie na Ukrainie

Ja bym nie dozbrajała Ukrainy. Uważam, że tam jest potrzebna pomoc materialna, tam jest potrzebna pomoc humanitarna, tam jest potrzebna współpraca gospodarcza - natomiast rozwiązania militarne tego rodzaju są, moim zdaniem, za daleko idące. 13.02.15

Źródło: www.tvn24.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
polityka zagraniczna
Polityka społeczna, mniejszości

Podejmę starania o wprowadzenie równości małżeńskiej dla par jednopłciowych. Wystąpię także z inicjatywą uregulowania procedury zapłodnienia in vitro, która dla tysięcy par w Polsce jest jedyną nadzieją na posiadanie potomstwa. Chcę, aby ten zabieg był legalny, refundowany przez państwo i legalny dla każdej życzącej sobie tego pary, niezależnie od kaprysów kolejnych rządów.

Źródło: polskafair.pl

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
prawa kobiet i mniejszości
Zatrudnienie tymczasowe

Nie ma zgody na to, aby Polska była krajem, w którym najwięcej w całej Unii Europejskiej mamy umów o pracę na czas określony. Nie ma zgody na powszechne zatrudnienie śmieciowe. 8.02.15

Źródło: strajk.eu

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
Sześciolatki

Jestem za obniżeniem wieku szkolnego.

Źródło: annagrodzka.natemat.pl

Data obietnicy: marzec 2015

Zieloni
sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
edukacja i szkolnictwo wyższe
sześciolatki
Budownictwo komunalne

Jako prezydent przywrócę Polsce normalną politykę mieszkaniową.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: luty 2015

polityka mieszkaniowa
Zieloni
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Reformy polityczne

Należy przede wszystkim wprowadzić o wiele silniejszy, rzeczywisty wpływ społeczeństwa na władzę i pełną transparentność podejmowanych decyzji. A można to zrobić, nowelizując tylko kilka ustaw: wyborczą, o partiach politycznych, o referendach. 7.02.15

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: luty 2015

Zieloni
sprawy ogólnopolskie
prawo
partycypacja
projekt ustawy
Reformy polityczne, progi wyborcze

Zaproponuję zmiany obejmujące m.in. niższe progi wyborcze, zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zarejestrowania komitetu wyborczego oraz zmianę metody przeliczania głosów na mandaty, ponieważ obecna nadmiernie faworyzuje duże, zasiedziałe partie. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Data obietnicy: luty 2015

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
prawo
kodeks wyborczy
projekt ustawy
Unia Europejska

Wobec globalizującego się świata jedynym słusznym kierunkiem dla Polski, a także dla Europy, jest integracja – to jasne. Polska powinna wspierać nowoczesną, prospołeczną politykę europejską. Znaczna część Europejczyków zauważyła, że powodzenie i rozwój gospodarczy nie będą możliwe w warunkach niepohamowanej eksploatacji środowiska naturalnego i działających ponad prawem stanowionym korporacji i rynków finansowych. (…)Należy dążyć do wzmocnienia władzy wybieralnej Unii Europejskiej i ograniczać kompetencje niepochodzącej z wyboru Komisji Europejskiej. 7.02.15

Źródło: weekend.gazeta.pl

Data obietnicy: luty 2015

Zieloni
sprawy europejskie
integracja europejska
polityka zagraniczna
Kontrola kapitału, podatki

Musimy dążyć do wprowadzenia prawa, które ograniczy skalę wyzysku uprawianego przez wielki kapitał na terenie naszego kraju – bo on działa tak naprawdę bez jakiejkolwiek kontroli prawnej, przy okazji wyprowadzając zyski, które mogłyby zostać w Polsce jako podatki. 13.02.15

Źródło: strajk.eu

Data obietnicy: 15.02.2015

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
budżet państwa i podatki
sprawy ogólnopolskie
Podatek progresywny

Moim celem będzie wprowadzenie sprawiedliwego, progresywnego i szczelnego systemu podatkowego, by pieniądze, zamiast wyciekać za granicę, pracowały na rozwój kraju. 8.02.15

Źródło: polskafair.pl

Data obietnicy: 13.02.2015

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Finansowanie partii politycznych

[Partie polityczne] powinny być, jak dotychczas, finansowane z budżetu(...) Ale zasada, że większa partia polityczna ma więcej pieniędzy – jest absurdalna. Wszystkie partie powinny, od pewnego momentu zaistnienia w życiu politycznym, mieć tyle samo pieniędzy. 13.02.15

Źródło: strajk.eu

Data obietnicy: 13.02.2015

Zieloni
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
finansowanie partii
Walka z dyskryminacją

walka o równe prawa osób transseksualnych i walkę z ksenofobią, homofobią, antysemityzmem oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji Dodane przez: Daria

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.11.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
Walka z umowami śmieciowymi i bezpłatnymi stażami

walka z tzw. umowami śmieciowymi, bezpłatnymi stażami Dodane przez: Daria

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.10.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
Refundacja kosztów zmiany płci

wprowadzenie refundacji kosztów zmiany płci /http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/456936,Transseksualistka-Anna-Grodzka-bedzie-poslanka/ Jednym z postulatów “Trans-Fuzji” jest też wprowadzenie refundacji kosztów zmiany płci. - Współczesna medycyna uznaje transseksualizm za chorobę, a transseksualisty nie da się wyleczyć inaczej, jak doprowadzić do spójności płci biologicznej z psychologiczną. Jesteśmy jednak realistami: państwo na pewno nie będzie płacić za operacje plastyczne twarzy czy usunięcie jabłka Adama. Chcielibyśmy, by refundowane były koszty ostatniego zabiegu, czyli operacji na genitaliach - mówiła Grodzka dla onet.pl. Dodane przez: Daria

Źródło: krakow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 10.10.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
ochrona zdrowia
budżet państwa i podatki
Wsparcie państwa dla in vitro

Grodzka opowiada się za (…) wsparciem państwa dla in vitroDodane przez: Daria

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.10.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywatelskie
Walka z finansowaniem kościołów oraz partii politycznych z budżetu państwa

walka z  (…) finansowaniem kościołów oraz partii politycznych z budżetu państwa Dodane przez: Daria

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.10.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
partycypacja
Dostęp do żłobków i przedszkoli

Grodzka opowiada się za (…) zapewnieniem faktycznego dostępu do żłobków i przedszkoli. Dodane przez: Daria

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.10.2011

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
ochrona zdrowia
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Zacieśnienie i poszerzenie integracji europejskiej , demokratyzacji UE oraz reformy jej instytucji jak EBC
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Nie dostrzegam dostatecznie dużych dokonań Parlamentu mijającej kadencji. No może, przygotowane przez komisję Palikota, zmiana prawa zamieniająca zaświadczenie na oświadczenie. Mamy szczęście, że w obawie przed niezadowoleniem społecznym, Rząd nie przeprowadził większości zaplanowanych reform. Uff!
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Dopuszczenie do wejścia praktykę gospodarczą śmieciowych umów o pracę, nie uchwalenie ustawy finansującej in vitro z budżety państwa, nie podniesienie płacy minimalnej, kontynuacja działania komisji majątkowej do "zwracania" majątku kościelnego, brak ustawy o związkach partnerskich - także dla związków jednopłciowych, nie zliberalizowanie ustawy antyaborcyjnej, utrzymywanie i umacnianie biurokracji i nie uproszczenie prawa podatkowego i gospodarczego, brak odpolitycznienia i odkomercjalizowania publicznych mediów, katastrofalny stan kolei, przekręty z GMO i ustawą o grach hazardowych. Nie zlikwidowano powiatów i powiększono ilość pracowników administracji państwowej.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej