Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1969-12-04, Kętrzyn
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 1 w wielkopolskim, PO. Dr biologii, nauczycielka akademicka, w l. 2006-2007 radna powiatu poznańskiego, od 2011 Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, posłanka VI i VII kadencji, członkini PO. Tematy na nową kadencję: reforma rynku pracy (komisja ds. zatrudnienia i... spraw socjalnych), walka o prawa kobiet. Gwarantuje, że w ramach instytucji unijnych będzie starała się tworzyć nielegislacyjne programy odpowiadające na wyzwania demografii.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Wzmocnienie proekologicznego i zrównoważonego kierunku rozwoju w UE
Sukces 2: Opanowanie kryzysu migracyjnego z 2015 r
Największa porażka: Sposób prowadzenia dyrektyw o delegowaniu pracownikow i pakietu mobilności
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Dyrektywa o godzeniu ról (work-life balance) - nowe prawo o urlopach rodzicielskich sprawozdawca opinii FEMM reg. 54, członkini grupy negocjacyjnej w trilogu, autorka linii negocjacyjnej PE
Dyrektywa o równym dostepie kobiet i mężczyzn do dóbr i usług - wprowadzenie dodatkowych przepisów ochronnych dla grupy LGBT+ sprawozdawca raportu o postępach we wdrozeniu dyrektywy
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”) (2015/2116(INI)) kontrsprawozdawca raportu o spsoobie stosowania dyrektywy
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Dyrektywa o prawie autorskim - nie tylko dlatego, że w tysiącach maili w tej sprawie obywatele wyrażali skrajnie odmienne oczekiwania co do tego, jak mają się zachować posłowie, oraz że koledzy posłowie zajmujący sie tą dyrektywą byli podzieleni w kwestii interpretacji znaczenia zawartości poszczególnych artykułów. Na argumenty merytoryczne nakładały się argumenty polityczne: Internatów protestujących przeciw dyrektywie było znacznie więcej niż twórców apelujących o uszanowanie ich praw. Głosując zgodnie z przekonaniem za prawami autorskimi, miałam świadomość że mogę zaszkodzić swojej partii politycznej w trudnym okresie wyborczym. Zdecydowałam się na linię merytoryczną, głosowałam za dyrektywą, świadoma że konsekwencja będzie (jest) m.in. hejt ze strony przeciwników dyrektywy w mediach społecznościowych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
W prawie gospodarczym: wprowadzenie zasady domniemania niewinnosci przez Urząd Skarbowy; zamiana zaswiadczeń na oswiadczenia; wprowadzenie elektronicznej faktury i mozliwości założenia firmy on line; e-sądy; w polityce społecznej: wzmocnienie Recznika Praw dziecka (może byc stroną w sprawach sądowych); ułatwienia w zakładaniu żłobków, nowe formy opieki nad dzieckiem, ZUS dla niań, wydłużony urlop macierzyński, urlop ojcowski; zakaz bicia dzieci, wprowadzenie asystentów społecznych; regulacje dla rozwiedzionych dotyczące opieki nad dzieckiem; W systemie zdrowie - informatyzacja i komercjalizacja systemu oraz ustawa o prawach pacjenta i dochodzeniu odszkodowań za błedy medyczne na drodze pozasądowej; w edukacji orliki, szkolne place zabaw i 2000 nowych przedszkoli i punkótw przedszkolnych; w nauce - nowy system finansowania i oceny naukowców. I oczywiscie ustawa kwotowa jako symbol zmiany w zakresie polityki gender
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
niedokończonmy pakiet ustaw bioetycznych, brak ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji bioetycznej; niedokończone regulacje w zakresie GMO i brak ustawy odorowej
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
trudno wybrac jedną; może e-sądy jako symbol początku zmian w systemie sądownictwa lub zmiany w przepisach gospodarczych (domniemanie niewinnosci przed Urzędem Skarbowym) jako ilustracja zmiany w filozofii urzędów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 14.07.2014
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Japonią, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dyskryminacja kobiet

W Polsce jest oczekiwanie, aby sprawy rodziny były prowadzone przez kobiety, stad to kobiety częściej podejmują się opieki nad dziećmi i niesamodzielnymi osobami dorosłymi, wypadają na wiele lat z rynku pracy, a skutkuje to ich niższymi emeryturami. Podejmujemy wiele działań, aby te szanse wyrównać. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.lex.pl

PO
okręg 7
wielkopolskie
sprawy europejskie
prawa kobiet i mniejszości
Bezrobocie młodych

Bezrobocie młodych to zjawisko ogólnoeuropejskie i rozwiązania też powinny być ogólnoeuropejskie. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.krytykapolityczna.pl

PO
okręg 7
wielkopolskie
sprawy europejskie
rynek pracy
Przedsiębiorcze kobiety

Wsparcie dla aktywnych kobiet w rozwijaniu przedsiębiorczości i decyzjach o macierzyństwie: problem ZUSów na urlopach wychowawczych kobiet prowadzących własną działalność; status tzw. osoby współpracującej; problem organizacji i finansowania opieki nad osobami niesamodzielnymi; rozwój edukacji on-line i informatyzacja kraju; budowa domeny publicznej; ustawy rewitalizacyjna i metropolitarna; projekt ustawy odorowej.

PO
Poznań
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
ekologia i środowisko
Luka płacowa

Rozmawiałam z ministrem pracy i polityki społecznej o wprowadzeniu do kodeksu pracy obowiązku prowadzenia w firmach audytu wewnętrznego pod kątem luki płacowej.[…] Uznaliśmy, że powinniśmy stworzyć taki algorytm, aby firmy na początku mogły dobrowolnie sprawdzać, czy jest u nich luka płacowa. Dodane przez: Dominika

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

PO
okręg 7
wielkopolskie
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy