Informacje ogólne

Prezydent miasta Kielce

Data i miejsce urodzenia: 1981-05-25, Kielce
Zawód: specjalista administracji publicznej

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
KKW Koalicja Obywatelska
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
  1. Kielce
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska musi przywrócić standardy demokratyczne i zdecydowanie zwiększyć partycypację społeczną. Ogromnym wyzwaniem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i pobudzanie ludzi do aktywności. Musimy skupić się na polityce ekologicznej i podjąć walkę z neutralizowaniem zmian klimatycznych. Polityka rządowa musi wspierać samorządy we wprowadzaniu planów adaptacji do zmian klimatu. trzeba zintensyfikować politykę antysmogową, uregulować gospodarkę odpadami i wprowadzać rozwiązania zmierzające do ograniczenia plastiku. Trzeba wspierać rozwój samorządów, w zakresie rewitalizacji i rozwoju komunikacji publicznej (upowszechnienie komunikacji, likwidacja białych plam transportowych). Inwestować w rozwój smart-city. Polska musi wdrożyć politykę równościową, która w praktyce wyeliminuje patologiczną dyskryminacje na rynku pracy, w życiu prywatnym i społecznym.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma z zakresie służby zdrowia
2
Pakiet ekologiczny
3
Pakiet demokratyczny
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wsparcie samorządów w procesach rewitalizacji, wdrażaniu planów adaptacji do zmian klimatu i rozwoju komunikacji publicznej
2
Wzmocnić trzeci sektor i zwiększyć obywatelką aktywność Polaków
3
Wprowadzenie rozwiązań prokobiecych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

5.04.2024, Kielce potrzebują inwestycji od zaraz

…o ekologii – Bursztein i Suchański wskazują rewitalizację terenów zielonych, a Chłodnicki stawia na odnawialne źródła energii. Agata Wojda chce zainwestować w komunikację publiczną (buspasy, przystanki, tabor).       Priorytety transportowe – przytłaczający…

10.10.2019, Czy po wyborach dopłacimy do leczenia?

…dostępności i jakości usług bezpłatnych, świadczonych w ramach składki na NFZ” – komentuje Protasiewicz. Podobnego zdania jest Agata Wojda (SLD), która mówi: „Należy dopuścić taką możliwość, ale wprowadzić uregulowania które wyeliminują możliwość preferowania pacjenta "komercyjnego". Przecież…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie