Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1968-01-15, Gdańsk
Zawód: ekonomistka
Wykształcenie: wyższe licencjackie
Ukończyła zarządzanie finansami w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Była członkinią Partii Kobiet. Współzałożycielka inicjatywy Gdańsk Obywatelski. Prowadziła własną firmę w branży księgowości i ubezpieczeń. Od 2010 r. przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku. W 2014 r. bez... powodzenia kandydowała na funkcję prezydenta Gdańska. Członkini partii Nowoczesna. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadała w komisjach: ds petycji oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obecnie pracuje w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz rolnictwa i rozwoju wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Wyborcza.pl wyborcza.pl
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Gdańsk, liczba głosów: 2726
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 16.12.2017
Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek Zarządu
źródło
Oficjalna strona Nowoczesnej nowoczesna.org
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- konkretne i skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu, w tym edukacja, poszerzenie Parków Narodowych, ochrona zieleni w miastach, naturalizacja rzek - dekarbonizacja polskiej gospodarki, energetyki - przywrócenie demokracji i wagi instytucji, takich jak TK, sądy, NIK, zwiększenie decyzyjności obywateli (panele obywatelskie) - zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego - drastyczna poprawa systemu ochrony zdrowia, w tym finansowania - rozsądna i sprawiedliwa polityka społeczna w sytuacji zapaści demograficznej - rozdzielenie Państwa i Kościoła, koniec ukrywania pedofilii w Kościele - poprawa ściągalności alimentów, traktowanie ich jak podatek - zmiana podejścia do zwierząt, w tym legislacyjna (zakaz hodowli zwierząt na futra, trzymania psów na uwięzi, wykorzystywania zwierząt w cyrkach, poprawa sytuacji zwierząt hodowlanych), promocja diety roślinnej
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Pakiet ustaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego: zmniejszenie smogu, emisji dwutlenku węgla, recykling surowców wtórnych, przygotowanie Polski na skutki globalnego ocieplenia
2
Lepsze wsparcie słabszych i wykluczonych: niepełnosprawnych i ich rodzin, seniorów, samotnych rodziców.
3
Pakiet ustaw dla drobnej przedsiębiorczości: zmniejszenie ZUS, ograniczenie dowolności interpretacyjnej urzędników, uproszczenie przepisów.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wsparcie samorządów i samorządności, w szczególności obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot Transport, inwestycje, infrastruktura, dobrze płatne miejsca pracy.
2
Przebicie się do powszechnej świadomości z tematami ekologicznymi; sprawienie, że ludzie zrozumieją, że faktycznie nasza planeta - w tym Polska - jest poważnie zagrożona i musimy z tym coś zacząć robić, tu i teraz.
3
Lepsza ochrona przyrody - zatrzymanie wyrębu Puszczy Białowieskiej i innych lasów, wstrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej, przywrócenie równowagi w ekosystemie Zatoki Puckiej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Zagwarantowanie demokratycznych praw obywatelek i obywateli. Ochrona granic, ochrona pracy, innowacyjność gospodarek, ochrona środowiska,
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy na Pomorzu (przekazanie generatora prądu oraz zebranych w wielu miastach Polski wyprawek szkolnych)
Działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej oraz nowelizacja ustawy o ochronie przyrody poprawiająca miany Lex Szyszko
Dwa wysłuchania publiczne na temat niealimentacji oraz konferencję w ramach akcji „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa nowelizująca Kodeks karny w zakresie przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 k.k. jako szansa na podniesienie jakości życia dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców
Ustawy nowelizujące ustawę o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew wraz z aktami wykonawczymi jako czynnik degradacji polskiej przyrody, w szczególności na obszarach miejskich
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako ograniczenie możliwości działania i wolności organizacji pozarządowych oraz zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Działania na rzecz wzmocnienia roli samorządu terytorialnego jako gwarancji utrzymania demokracji i możliwości decydowania obywateli i obywatelek o swoim najbliższym otoczeniu, sprzeciw wobec centralizacji i ograniczania finansowania samorządów
Zmiana ustawy o Parkach Narodowych i ustawy o ochronie przyrody – wzmocnienie mechanizmów kontroli społecznej, podniesienie dobrostanu zwierząt domowych, działania na rzecz ograniczenia hodowli zwierząt na futro
Działania na rzecz poprawa sytuacji alimentacyjnej dzieci wychowywanych przez jednego rodzica (tabela alimentacyjna, poprawa ściągalności), na rzecz praw kobiet i świadomego rodzicielstwa,,
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
dodanie obok referendum zapisu o panelu obywatelskim (wylosowana grupa mieszkańców decyduje o ważnej sprawie na podobny do ławy przysięgłych sposób i po wysłuchaniu ekspertów), zniesienie zapisu o konieczności frekwencji 50% dla ważności referendum, dwukadencyjność posłów, zmiana systemu
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej