Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1955-03-12, Gdańsk
Zawód: pracownik humanitarny
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 12 Wrocław
Liczba głosów: 307 227 (23,47%)
Ukończyła studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała naukowo w Pracowni Astrofizyki PAN. W l. 1975-1980 związana z Duszpasterstwem Akademickim w Toruniu, w 1980 r. wstąpiła do NSZZ "Solidarność". W l. 1984-1989. wolontariuszka francuskiej organizacji... humanitarnej Equi Libre. Założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, którą kieruje od początku jej istnienia. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. została wybrana do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Parlement européen Bât. József Antall 03Q001 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. 0032 2 28 45162 fax 0032 2 28 49162
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T07062 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. 0033 3 88 1 75162 fax 0033 3 88 1 79162

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Potrzeba większej integracji Unii Europejskiej w ramach istniejących instytucji wspólnoty.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Podkomisja Praw Człowieka, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Rozwoju, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Prawa osób niepełnosprawnych

Kandyduję do Europarlamentu z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, żeby prawa osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych zawsze były przestrzegane

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 19.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
polityka społeczna
niepełnosprawni
seniorzy
Przyjmowanie uchodźców

Jestem za przyjmowaniem uchodźców

Źródło: nto.pl

Data obietnicy: 17.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
uchodźcy
Dożywianie dzieci z funduszy państwowych

Będę walczyła o wprowadzenie ustawy, która zapewni każdemu dziecku w Polsce dożywienie z finansów państwowych

Źródło: opole.wyborcza.pl

Data obietnicy: 17.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
polityka społeczna
dzieci
Prawa osób nieheteroseksualnych

Jeśli natomiast chodzi o gejów i lesbijki, sama mam przyjaciół o odmiennej orientacji i będę głosowała tak, by nikt nie był wykluczony

Źródło: nto.pl

Data obietnicy: 17.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
prawa mniejszości
Pomoc finansowe biednym krajom

Jest możliwe zwiększenie pomocy finansowej oraz jej efektywności. W Sudanie zbudowaliśmy 700 studni, dlatego można uznać, że zatrzymaliśmy przez to w tym kraju 700 tys. osób. Trzeba pomagać lokalnej społeczności w podstawowych pracach na roli, dać im narzędzia, których teraz nie posiadają. Jeśli będą potrafili produkować żywność, jeśli wioski okryją się na wiosnę zielenią, jeśli pojawiać będą się pierwsze targowiska, to ludzie zaczną myśleć o rozwoju swoich lokalnych społeczności, w których będą chcieli zostać

Źródło: opole.wyborcza.pl

Data obietnicy: 17.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy globalne
wybory europejskie 2019
pomoc humanitarna
rolnictwo
Polskie organizacje pozarządowe

W Europarlamencie chcę być głosem polskich organizacji pozarządowych.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
polityka społeczna
Wizja Unii Europejskiej

Przede wszystkim chciałabym, żeby Unia była silna, dawała nam zarówno możliwości rozwoju gospodarczego, jak również bezpieczeństwo. Silna Unia oznacza dla mnie silną pozycję Polski. Powinniśmy budować silną pozycję Polski w UE, i mamy taką szansę, ale teraz ją tracimy przez to, jaka polityka jest prowadzona

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 30.03.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
integracja europejska
Walka o prawa uchodźców

Idę do Parlamentu Europejskiego, żeby w imieniu Polek i Polaków upomnieć się o ludzi, którzy dzisiaj umierają z głodu, którzy nie mają dostępu do wody, którzy mieszkają w straszliwych warunkach w obozach dla uchodźców

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 30.03.2019

dolnośląsko-opolski
bezpartyjna
sprawy globalne
wybory europejskie 2019
pomoc humanitarna
uchodźcy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Janina Maria
Nazwisko: Ochojska-Okońska
Data urodzenia: 1955-03-12
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Akcja Humanitarna (do 30 czerwca 2019 r. od 1 lipca 2019 r. na urlopie bezpłatnym)
Stanowisko lub funkcja: ekspert
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 153,06 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018

Kwota: 500 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa zwrot - zamknięty rejestr 13.06.2018

Kwota: 100 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa zwrot - zamknięty rejestr 13.06.2018

Kwota: 100 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa zwrot - zamknięty rejestr 13.06.2018

Kwota: 20 203,94 PLN
Uwagi: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa Wypłata Wart. Odstąpienia P 2 223 463 21.06.2 018

Kwota: 4241,48 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa Odkupienie JU, Numer zlecenia [ukryte], pesel uczestnika [ukryte] 24.05.2018

Kwota: 20 920,99 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa Odkupienie JU, Numer zlecenia [ukryte], pesel uczestnika [ukryte] 24.05.2018

Kwota: 24 956,75 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa Odkupienie JU, Numer zlecenia [ukryte], pesel uczestnika [ukryte] 24.05.2018

Kwota: 4286,13 PLN
Uwagi: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa Odkupienie JU, Numer zlecenia [ukryte], pesel uczestnika [ukryte] 24.05.2018

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 87 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Polska Akcja Humanitarna (nie prowadzi działalności gospodarczej)
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1994
Uwagi: funkcja pełniona nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody ze stosunku pracy za 2018 r.
Kwota: 96 075,00 PLN

Opis: Wykonanie zlecenia
Kwota: 2250 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 880 PLN

Opis: Inne źródła
Kwota: 3140
Uwagi: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. ul. Chartowo 5 61-245 Poznań DMAR 1/11/2 018/04/1 20 180 430 pobory 17.04.2 018 ---- Fundacja Woman ul. Gen. Józefa Hallera 14/3 87-100 Toruń uczestnictwo w panelu konferencji ---- Fundacja Woman ul. Gen. Józefa Hallera 14/3 87-100 Toruń rachunek do umowy o dzieło nr 2 z dnia 13.10.2 018 r.

Opis: Przychody ze stosunku pracy za 2019 r. do końca maja 2019
Kwota: 39 600 PLN

Opis: Przychody inne (PiT 11)
Kwota: 105 PLN

Opis: zapomoga bezzwrotna bez podatku
Kwota: 5000 PLN

Podpis
Data: 2019-06-19
Źródło