Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1979-12-30, Łódź
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 9 Łódź
Liczba głosów: 40 811 (9,82%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Tomasz Trela Al. Kościuszki 48 lok. 14 U 90-427 Łódź tel. 600 789 333
 • Filia Biura Poselskiego Posła Tomasza Treli Łęczycka 24 l. 8 95-100 Zgierz tomasz.trela@sejm.pl tel. 600 789 333
 • Filia Biura Poselskiego Posła Tomasza Treli Królewska 1 98-300 Wieluń tomasz.trela@sejm.pl tel. 536 720 119
 • Filia Biura Poselskiego Posła Tomasza Treli Sienkiewicza 31 99-100 Łęczyca tomasz.trela@sejm.pl tel. 881 288 808
 • Filia biura Poselskiego Posła Tomasza Treli Traugutta 2 95-200 Pabianice tomasz.trela@sejm.pl tel. 600 789 333
 • Filia Biura Poselskiego Posła Tomasza Treli Międzyzakładowa 2 98-330 Pajęczno tomasz.trela@sejm.pl tel. 501 959 296

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
68.8%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Dominik
Nazwisko: Trela
Data urodzenia: 1979-12-30
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm IX kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, Generali Obligacje, MFundusz Konserwatywny, PKO Akcje Rynku Złota
Pełna kwota: 150 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Nazwa: akcje Polimex MS
Liczba jednostek: 34

Nazwa: akcje Wark
Liczba jednostek: 361

Nazwa: akcje FON
Liczba jednostek: 47

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66 m2
Wartość: 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna

Powierzchnia: 52,97 m2
Wartość: 35 313,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny - udział 1/6

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domkiem letniskowym wraz z tarasem
Powierzchnia lokalu: 65 m2
Powierzchnia działki: 2000 m2
Wartość: 34 166,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny - udział 1/6

Rodzaj: działka z rozpoczętą budową domu
Powierzchnia działki: 0,0832 ha
Wartość: 550 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Uwagi: patrz punkt: papiery wartościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 192 326,92 PLN
Uwagi: za rok 2018

Opis: dochód małżonki
Kwota: 212 745,07 PLN
Uwagi: za rok 2018

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2010
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt PKO BP, od 28.04.2008 r., na 40 lat
Cała kwota: 158 745,43 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 118 827,66 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mBank, limit: 100 000 PLN
Uwagi: niewykorzystany

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu socjalnego Uniwersytetu Łódzkiego, z 18.06.2019 r., umowa na 5 lat
Cała kwota: 50 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 49 914,33 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-28
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branża turystyczna, gastronomiczna, fitness, hotelarska
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
52%
wspólne pytania
4
zgodność
58%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej, szczególnie w UE. 2. Wprowadzenie szeregu zmian systemowych w kraju pozwalających na rozwój i "dogonienie" państw Europy Zachodniej. 3. Umocnienie pozycji i niezależności samorządów. 4. Dostosowanie rozwiązań krajowych do postępujących zmian klimatycznych - ochrona klimatu.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Edukacja - określenie sposobu finansowania zadań oświatowych ze szczegółowym podziałem za co płaci samorząd, a za co budżet krajowy.
2
Rozdział kościoła od państwa - m.in. opodatkowanie "tacy" i kasy fiskalne w kancelariach parafialnych, koniec funduszu kościelnego, lekcje religii w salce katechetycznej.
3
1600 najniższa emerytura na rękę, 2700 płaca minimalna, leki na receptę za 5 zł, tanie mieszkania na wynajem.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
1600 najniższa emerytura na rękę, 2700 płaca minimalna, leki na receptę za 5 zł
2
tanie mieszkania na wynajem
3
rozdział kościoła od państwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
17
zgodność
83%
wspólne pytania
16
zgodność
80%
wspólne pytania
23
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
44%
wspólne pytania
27
zgodność
47%
wspólne pytania
15
zgodność
49%