Podsumowanie 4. posiedzenia Sejmu

Za nami kolejne posiedzenie Sejmu X kadencji. Tym razem parlamentarzyści obradowali krócej – przez dwa dni, w czwartek i piątek, 25 i 26 stycznia. W trakcie posiedzenia posłowie i posłanki zajęli się m.in. obywatelskimi projektami ustaw. Przyjrzeliśmy się przebiegowi posiedzenia.

W czwartek 25 stycznia posłanki i posłowie rozpoczęli prace nad obywatelskim projektem ustawy o wysokości renty socjalnej. Projekt zakłada podwyżkę renty z 1217,98 zł netto do wysokości pensji minimalnej, która wynosi aktualnie 4242 zł brutto, czyli 3221,98 zł netto. Projekt był złożony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności powstałego przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki. Tego samego dnia odbyło się także wysłuchanie innego obywatelskiego projektu ustawy, który dotyczy zmian w Karcie Nauczyciela. Propozycja zakłada zmianę sposobu obliczania stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli poprzez zastąpienie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej kwotą odpowiadającą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale poprzedniego roku.

W trakcie posiedzenia odbyło się łącznie 7 głosowań. Wśród nich znalazło się jedno głosowanie nad przyjęciem ustawy – Sejm 240 głosami przyjął ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt zakłada m.in. przeniesienie organu nadzorującego NCBiR z ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBiR spółek czy nabycie akcji. Przyjęto także projekt uchwały upamiętniający 100. rocznicę wydania pierwszego numeru „Wiadomości Literackich”. W międzywojennym tygodniku pisali przede wszystkim przedstawiciele grupy „Skamander”: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Zuzanna Ginczanka, ale także Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Tadeusz Boy-Żeleński. Za uchwałą głosowało 425 posłów i posłanek.

W trakcie posiedzenia odbyły się również dwa ślubowania. Nową posłanką została Magdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej. Będzie to jej pierwsza kadencja. Mandat uzyskała po Krzysztofie Brejzie, który z kolei uzyskał mandat europosła w miejsce Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych. Ślubowanie złożył także mecenas Mirosław Wróblewski, który został powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na jednym z poprzednich posiedzeń Sejmu.

Zobacz najnowsze

Wybrano również członków komisji śledczej ds. oprogramowania Pegasus. Zostali nimi: Mariusz Gosek, Sebastian Łukaszewicz, Jacek Ozdoba i Marcin Przydacz z klubu Prawa i Sprawiedliwości (co ciekawe Gosek, Łukaszewicz i Ozdoba są członkami Suwerennej Polski); Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska, Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej; Paweł Śliz z Polski 2050; Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego; Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji. Członkowie komisji wybrali na przewodniczącą Magdalenę Srokę.

Pod koniec drugiego dnia posiedzenia odbyło się wysłuchanie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka o jego działalności oraz stanie przestrzegania praw obywatelskich w 2022 roku. Rzecznik mówił m.in. o sytuacji osób w kryzysie bezdomności, złych warunkach bytowych w ośrodkach dla uchodźców czy o nadużywaniu przez sądy ograniczania wolności osób przed postępowaniami sądowymi. Ostatnim wydarzeniem posiedzenia była informacja ministry ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. Ministra mówiła m.in. o wyzwaniach stojących przed starzejącym się społeczeństwem oraz narzędziach wsparcia seniorów.