Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1965-07-19, Jawor
Zawód: urzędnik samorządowy, menedżer
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z nowoczesnego zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przez 21 lat pracowała w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze kolejno jako nauczycielka, wicedyrektorka ds.... wychowawczych i dyrektorka. W l. 2009-2016 pełniła funkcję prezeski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. W l. 2010-2018 radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W l. 2016-2018 wicemarszałkini województwa dolnośląskiego. Członkini Platformy Obywatelskiej. Posłanka w l. 2018-2019 oraz od 2023 r. W Sejmie VIII kadencji zasiadała w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Na Sejm RP Iwony Krawczyk ul. Broniewskiego 24 58-400 Kamienna Góra woj. dolnośląskie biuroposelskie.iwonakrawczyk@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Główny cel związany jest z wprowadzeniem paktu odnowy demokracji, przywrócenia trójpodziału władzy i praworządności w kraju. Ponadto aspekt bezpieczeństwa w zakresie: energetycznym, ekologicznym, zdrowotnym. Zapewnienie wszystkim Polakom równego dostępu do nowoczesnej edukacji oraz europejskiej ochrony zdrowia. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, edukację, kulturę oraz zapewnienie godnego życia seniorom.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma ochrony zdrowia, bo system w postaci sieci szpitali nie sprawdził się.
2
Reforma służb mundurowych.
3
Reforma sądownictwa.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wsparcie dla przedsiębiorców, w tym wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców, tak aby składka ZUS za czas trwania urlopu była pokrywana z budżetu państwa.
2
Powrót do decentralizacji środków na budowę i modernizację bazy sportowej. Wspieranie inicjatywy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Karkonosze 2030.
3
Wprowadzenie bilansu zdrowotnego dla 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80- latków, obowiązek szczepień, program in-vitro finansowany z budżetu państwa, dostęp do nowoczesnych terapii leczenia nowotworów dla wszystkich pacjentów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Trudno dzisiaj przypomnieć mi sobie szczegóły. To było w pierwszej dekadzie mojej pracy na stanowisku nauczyciela. Akcja była prowadzona przez ZNP i chyba dotyczyła planowanych zmian w karcie nauczyciela.
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej www.sejm.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajęła miejsce Stanisława Huskowskiego), Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Legnica, liczba głosów: 7954
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2018
kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 23 144
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Iwona Małgorzata
Nazwisko: Krawczyk
Nazwisko panieńskie: Kotowska
Data urodzenia: 1965-07-19
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 380 CHF
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 349,52 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
Uwagi: dom posadowiony na działce
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,61 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 22 400 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 64 146,28 PLN

Opis: przychód ze sprzedaży nieruchomości (działka nr [ukryte])
Kwota: 120 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander, oddział Kamienna Góra, kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Cała kwota: 250 058,08 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 863,34 CHF
Uwagi: waloryzowany w walucie CHF, termin spłaty 2021-06-02

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Toyota Bank, kredyt samochodowy
Cała kwota: 115 290 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 58 432,56 PLN
Uwagi: termin spłaty marzec 2020 r.

Podpis
Data: 2019-09-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Iwona Małgorzata
Nazwisko: Krawczyk
Nazwisko panieńskie: Kotowska
Data urodzenia: 1965-07-19
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 CHF
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 349,52 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,61 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 0,4567 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UMWD
Kwota: 200 643,23 PLN

Opis: umowa zlecenie WSZiP Wałbrzych
Kwota: 720,00 PLN

Opis: dochód z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 33 600 PLN

Opis: wyrok sądu - odprawa SSEMP SA
Kwota: 73 510,03 PLN

Opis: wyrok sądu - odszkodowanie
Kwota: 66 327,70 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 2181,95 PLN

Opis: uposażenie poselskie 7905,45 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander, oddział Kamienna Góra, kredyt hipoteczny mieszkaniowy
Cała kwota: 250 058,08 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 18 958,20 CHF
Uwagi: waloryzowany w walucie CHF, termin spłaty 2021-06-02

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Toyota Bank, kredyt samochodowy
Cała kwota: 115 290 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 70 361,36 PLN
Uwagi: termin spłaty 2020-03

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Iwona Małgorzata
Nazwisko: Krawczyk
Nazwisko panieńskie: Kotowska
Data urodzenia: 1965-07-19
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel (urlop bezpłatny)
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 264 CHF
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 349,52 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,61 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 0,6642 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom wolnostojący z poddaszem użytkowym
Tytuł prawny: własność odrębna prywatna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UMWD
Kwota: 193 307,29 PLN
Uwagi: z nagrodą jublieuszową i odprawą

Opis: umowa zlecenie WSZiP Wałbrzych
Kwota: 607,20 PLN

Opis: dochód z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 30 800 PLN

Opis: wyrok sądu - odprawa SSEMP SA
Kwota: 73 510,03 PLN

Opis: wyrok sądu - odszkodowanie
Kwota: 66 327,70 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander, oddział Kamienna Góra, kredyt hipoteczny mieszkaniowy

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Toyota Bank, kredyt samochodowy
Cała kwota: 71 995,15 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-12-04
Źródło