Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1965-07-19, Jawor
Zawód: urzędnik samorządowy, menedżer
Wykształcenie: wyższe
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do 2018 r. radna w sejmiku województwa dolnośląskiego. W l. 2009-2016 jest prezesem zarządu SSEMP S.A. w Kamiennej Górze. Wcześniej, przez pięć lat, była dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej www.sejm.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajęła miejsce Stanisława Huskowskiego), Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Legnica, liczba głosów: 7954
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2018
kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 23 144
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Główny cel związany jest z wprowadzeniem paktu odnowy demokracji, przywrócenia trójpodziału władzy i praworządności w kraju. Ponadto aspekt bezpieczeństwa w zakresie: energetycznym, ekologicznym, zdrowotnym. Zapewnienie wszystkim Polakom równego dostępu do nowoczesnej edukacji oraz europejskiej ochrony zdrowia. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, edukację, kulturę oraz zapewnienie godnego życia seniorom.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma ochrony zdrowia, bo system w postaci sieci szpitali nie sprawdził się.
2
Reforma służb mundurowych.
3
Reforma sądownictwa.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wsparcie dla przedsiębiorców, w tym wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców, tak aby składka ZUS za czas trwania urlopu była pokrywana z budżetu państwa.
2
Powrót do decentralizacji środków na budowę i modernizację bazy sportowej. Wspieranie inicjatywy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Karkonosze 2030.
3
Wprowadzenie bilansu zdrowotnego dla 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80- latków, obowiązek szczepień, program in-vitro finansowany z budżetu państwa, dostęp do nowoczesnych terapii leczenia nowotworów dla wszystkich pacjentów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Trudno dzisiaj przypomnieć mi sobie szczegóły. To było w pierwszej dekadzie mojej pracy na stanowisku nauczyciela. Akcja była prowadzona przez ZNP i chyba dotyczyła planowanych zmian w karcie nauczyciela.
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej