Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1957-12-13, Świdnica
Zawód: inżynier elektronik
Wykształcenie: wyższe techniczne
Absolwent elektroniki na Politechnice Wrocławskiej, ukończył także studia podyplomowe z new public management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Pracował w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Elmot” w Świdnicy, gdzie był konstruktorem. W l. 90. prowadzi...ł własną działalność gospodarczą. Był dyrektorem oddziału firmy Procter&Gamble, następnie prezesem zarządu firmy Waldayer Polska, zajmującej się produkcją okien. W l. 2008-2015 członek rady nadzorczej Invest Develompment. Wicedyrektor dolnośląskiego wojewódzkiego urzędu pracy (w 2015 r.). Samorządowiec: radny Świdnicy (1990-1998), starosta powiatu świdnickiego (1999-2002), prezydent Świdnicy (2002-2014). Reelekcji nie uzyskał: w 2014 r. przegrał w drugiej turze wyborów na prezydenta Świdnicy z Beatą Moskal-Słaniewską. W wyborach w 2015 r. startował z listy PiS z rekomendacji Polski Razem. Poseł od 2015 r. (VIII-IX kadencja), reprezentant Polski Razem (później Porozumienia). Zasiadał w komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych; komisji ds. wyłudzeń VAT; komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji (przewodniczący). W grudniu 2019 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 kwietnia 2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
dalsze wzmacnianie pozycji międzynarodowej Polski korzystne dla Polski decyzje w ramach Unii Europejskiej zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa kraju stabilne finanse publiczne silna gospodarka, dalszy rozwój przedsiębiorczości zasady finansowania oświaty, służby zdrowia, samorządów realizacja CPK wraz z całą infrastrukturą znalezienie się w czołówce światowej w obszarze nowoczesnych technologii i wdrażanych innowacji zrównoważony rozwój różnych obszarów Polski dalsze wzmacnianie warunków życia polskiej rodziny dorównanie poziomu życia Polaków poziomowi najbardziej rozwiniętych krajów zmniejszanie biurokracji i upraszczanie rozwiązań prawnych
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
System Ubezpieczeń Społecznych
2
Oddzielenie systemu ubezpieczeń społecznych od systemu rynku pracy, reforma urzędów pracy
3
dalsze reformowanie systemu ochrony zdrowia
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
troska o dobre warunki życia polskich rodzin
2
dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy
3
troska o stabilne finanse publiczne
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
 1. Za
 2. Przeciw
 3. Wstrzymanie od głosu
 4. Nie oddanie głosu

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Kwestie związane z kwestiami gospodarczymi i handlowymi
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli Pani/Pana zdaniem należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców, to jakie nowe uprawnienia powinny uzyskać samorządy?
Większe możliwości egzekucyjne

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…na siebie działania na rzecz zmniejszenia liczby aborcji. Po takich zastrzeżeniach odpowiedziałabym na to pytanie TAK. Wojciech Murdzek nie PiS   Dorota Niedziela brak opinii KO   Sławomir Nitras nie KO   Barbara Nowacka tak…

4.11.2020, Kwestionariusz: jakie poglądy na aborcję mają posłowie?

…na siebie działania na rzecz zmniejszenia liczby aborcji. Po takich zastrzeżeniach odpowiedziałabym na to pytanie TAK. Wojciech Murdzek nie PiS   Dorota Niedziela brak opinii KO   Sławomir Nitras nie KO   Barbara Nowacka tak…

28.11.2019, Czy czeka nas zamrożenie cen prądu? Posłów to nie interesuje, mają inne priorytety

…członkowie partii rządzącej unikali odpowiedzi na pytania. Poznaliśmy poglądy tylko trojga parlamentarzystów – posłowie Jan Duda i Wojciech Murdzek oraz senator Alicja Zając zadeklarowali poparcie dla zmiany zasad finansowania inwestycji obywateli na rzecz bardziej korzystnego dla…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 16.04.2020
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, minister, Warszawa
źródło
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl
5.12.2019 – 15.04.2020
Ministerstwo Rozwoju, sekretarz stanu, Warszawa
źródło
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl
,
źródło
Serwis money.pl www.money.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej