Informacje ogólne

Prezydent miasta Gdynia

Data i miejsce urodzenia: 1963-12-01, Gdynia
Zawód: prawnik, sędzia, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wojciech Szczurek (01.12.1963, Gdynia), prawnik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdyni. W l. 1989-1994 asesor i sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział Cywilny. Współautor książek: "Prawo w portach morskich..." i "Działalność gospodarcza gmin w portach morskich". Zasiadał w Senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Od 2003 r. prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. W l. 2006-2010 pracownik Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisku doradcy społecznego ds. samorządu. Inicjator Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. Od 2012 r. członek Rady Fundacji Instytutu Wolności. Samorządowiec: od 1998 r. prezydent Gdyni. W 2018 r. po raz kolejny uzyskał reelekcję, zdobywając w pierwszej turze 75691 (67,88 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH KAŻDEGO MIESZKAŃCA
2
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
3
WSPÓŁPRACA CAŁEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Zachowanie jednozmianowości
2
Organizacja nauczania wg różnych systemów na tym samym poziomie edukacyjnym
3
Duże różnice w ilości uczniów na każdym etapie edukacyjnym
Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Ad 3 - Od wielu lat realizowane są różne formy zmian w systemie oświatowym. Optymalnym byłoby utrzymanie rekrutacji co roku na zbliżonym poziomie ilościowym - lepsze planowanie, strategiczne inwestycje, itp. Niestety z uwagi na zmiany: kumulacje roczników, zmiany w kontekście 6,7-latków sprawiają, że na każdym z poziomów nauczania liczba uczniów bardzo różni się. Powoduje to duże zmiany w zatrudnieniu, nierównomierne rozłożenie roczników, co skutkuje dodatkowymi kosztami.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.11.2018
prezydent miasta, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka, liczba głosów: 75 691, Polska
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Gdyni (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka, Gdynia, liczba głosów: 75 691
1.12.2014 – 11.2018
prezydent miasta, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Szczurka Samorządność, liczba głosów: 67 665, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Transport publiczny i gospodarka komunalna

Rozwój sieci trolejbusowa Powiększanie parku autobusów zasilanych gazem; Kontynuacja projektu „tramwajów wodnych”; Wdrożenie automatycznego systemu sterowania ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych; Ograniczenie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów przez miasto; Budowy parkingów wielopoziomowych; Stworzenie warunków do rozwoju komunikacji zbiorowej, stosując rozwiązania preferujące w ruchu ulicznym pojazdy transportu publicznego; Rozbudowę tras rowerowych tak, by utworzyły spójną sieć  pokrywającą miasto; Wprowadzenie systemu dotacji dla mieszkańców podejmujących proekologiczne inwestycje. Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Rowery Trójmiejskie

Jeśli chodzi o politykę rowerową, to w ramach programu ZIT chcemy razem z Gdańskiem i Sopotem zrealizować duże projekty m.in.: stworzyć system roweru trójmiejskiego.

Żródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-03

Projekty kulturalne

- Będę o to walczył - zapewnia prezydent Szczurek. - Przedstawię radnym propozycję, aby znacząco zwiększyć środki na kulturę w najbliższych latach, bo przekonałem się jak dużą wartość dla miasta ona ze sobą niesie. Wspieramy zarówno duże wydarzenia artystyczne jak Open'er oraz lokalne działania. Przypominam, że przed wakacjami otworzymy Muzeum Emigracji, jeden z najważniejszych projektów kulturalnych ostatnich lat.

Żródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-03

Pomorska Kolej Metropolitalna

Przygotowania do uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to w tej chwili dla nas zadanie najwyższej wagi - mówi nam prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. - Przy przystankach PKM powstaną węzły integracyjne, a to wymaga szeregu działań - na przykład przebudowy niektórych ulic i opracowania zupełnie nowego rozkładu jazdy autobusów. Właśnie to realizujemy.

Żródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-03

Inwestycje

jeśli otrzymam mandat wyborców na lata 2014 – 2018, to zamierzam z determinacją realizować przyjętą strategię rozwoju Gdyni jako miasta wysokiej jakości życia. Korekcie poddamy zapewne gospodarkę odpadami, politykę mieszkaniową i pomoc miasta dla rodzin, uwzględniając sygnały płynące od mieszkańców.

Żródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2014-11

Poszerzenie dostępu do służby zdrowia

Poszerzenie dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia, opieką nad dziećmi czy osobami starszymi i nieporadnymi życiowo jest jednak nieustającym wyzwaniem dla samorządu.

Żródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2014-11

Inwestycje

Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań; Pięciokrotnie powiększenie powierzchni działającego przy Parku Technologicznym Centrum Naukowego EXPERYMENT; Budowę mieszkań socjalnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie mieszkań chronionych dla wymagających wsparcia osób niepełnosprawnych. Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Zdrowie i pomoc społeczna

Wdrażanie programów związanych z chorobami cywilizacyjnymi i onkologicznymi, a także kontynuowanie szczepienia dziewczynek przeciw wirusowi HPV; Rozwój systemu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ; Wspieranie powstawania podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie osobom mającym trudności w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy; Tworzenie mieszkań chronionych, dających szanse na funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym;   Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Bezpieczeństwo i zapobieganie patologiom

Budowy nowych komisariatów; Rozbudowa monitoringu miejskiego Kontynuacja remontów miejskich placów zabaw Objęcie młodzieży i dzieci opieką świetlic socjoterapeutycznych i innymi formami wsparcia dziennego; Budowa przejść dla pieszych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych; Budowa urządzeń przeznaczonych do kontroli ciężaru pojazdów opuszczających i zdążających do portu w celu ochrony nawierzchni dróg w mieście. Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Przestrzeń miejska

Wprowadzenie procedury uwłaszczenia terenów wokół budynków wspólnot, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Program wsparcia renowacji zaniedbanych budynków. Gdyńskie budynki, objęte ochroną konserwatora zbytków, dzięki temu programowi uzyskają nowe, przywracające pierwotne walory architektoniczne, elewacje; Utworzenie w centrum Gdyni strefy pieszej, z dużą koncentracją handlu i usług. Widzimy możliwość powstania takich przestrzeni, wolnych od hałasu i spalin; Wdrożenie jednolitego miejskiego systemu oznakowania placów i ulic oraz tablic  informujących o ważnych miejscach i obiektach; Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Oświata i sport

Wprowadzenie e-dziennika do każdej szkoły; Zwiększenie dostępność przedszkoli; Wprowadzenie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy; Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Szkoły Podstawowej Nr 37 i budowę przedszkola; Rozwój sieci klas integracyjnych; Dzieci wszystkich szkół gdyńskich będą objęte nauką pływania; Wsparcie modernizacji stadionu Floty, który stanie się obiektem ogólnodostępnym; Lepsze warunki dla żeglarzy - rozbudowa Mariny Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Kultura

Gdynia pozostanie stolicą polskiego filmu. Projekcje konkursowych filmówbędą w coraz większym stopniu dostępne dla mieszkańców. Wsparcie rozwoju Gdyńskiej Szkoły Filmowej; Powołani Galerii Miejska i Muzeum Emigracji; Promowaniu designu; Klub filmowy przy ulicy Waszyngtona będzie oferował system tanich biletów; Utrzymanie w Gdyni prestiżowe imprezy muzyczne, jak Open’er Festival, czy Festiwal Sztuk Współczesnych R@port Rozszerzanie oferty Uniwersytet III wieku oraz kreowanie dla seniorów programu 55+. Komputeryzacja bibliotek z pełnym udostępnieniu katalogu on-line, co pozwoli na zamawianie książek przez Internet; Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Inwestycje

Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań; Pięciokrotnie powiększenie powierzchni działającego przy Parku Technologicznym Centrum Naukowego EXPERYMENT; Budowę mieszkań socjalnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie mieszkań chronionych dla wymagających wsparcia osób niepełnosprawnych. Dodane przez Laura

Żródło: forsal.pl

Data obietnicy: 2010-11-25

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 83 742,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-08-31 łączna wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia; pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek 5/8, Maciej Szczurek 1/8
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 103 106,19 PLN
Uwagi: za okres 2018-01-01 - 2018-08-31
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 86 641,71 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-04-25 łączna wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 159 122,82 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 82 575,74 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2017-04-17 łączna wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 166 426,42 PLN
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 72 491,47 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2016-04-29 łączna wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 157 431,47 PLN
Uwagi: Wynagrodzenie za okres 1.01-31.12.2015
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 147 339,08 PLN
Uwagi: Wynagrodzenie za okres 1.01-31.11.2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki, SKOK Stefczyka
Cała kwota: 36 000 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 111 467,17 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.08.2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 159593,05PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2013
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 62 086,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2013-04-22, wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
Uwagi: 1/4 udział w podanej kwocie wartości, pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek (5/8), Maciej Szczurek (1/8)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 159 616,56 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Cała kwota: 127 700,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka
Cała kwota: 120 000,00 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota: 54 400,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2012-04-30, wartość odtworzenia
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
Uwagi: 1/4 udział w podanej kwocie wartości, pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek (5/8), Maciej Szczurek (1/8)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota: 170 904,34 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2011