Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1951-02-01, Łódź
Zawód: lekarz specjalista chirurgii onkologicznej
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Jerzy Hardie-Douglas Wyścigowa 7/2 Szczecinek tel. 666 566 035

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.1%
Nieobecność
4.9%
Zgodność
z linią klubu
97.6%

Oddane głosy

Za
54.9%
Przeciw
29.3%
Wstrzymał się
11%
Nieobecny
4.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Przeciw Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Za Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Zgodny
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Nieobecność Nie dotyczy
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Zgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Przeciw Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Za Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Za Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za Zgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy
Nazwisko: Hardie-Douglas
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Łódź
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3200 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 300 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wycena własna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo indywidualne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 6,556 ha
Wartość: 110 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom wolnostojący z budynkiem gosp. i działką
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,1421 PLN
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/2)
Uwagi: powierzchnia domu - 160 m2 powierzchnia budynku gospodarczego - 158,5 m2 wartość udziału (70 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem usługowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 56,2 m2
Powierzchnia działki: 236 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/2)
Uwagi: wartość udziału (200 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1060 m2
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/4)
Uwagi: wartość udziału (120 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 300 m2
Powierzchnia działki: 1498 m2
Wartość
Kwota: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość udziału (500 000 PLN) - wycena własna

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dom wolnostojący z budynkiem gospodarczym i działką (nabyłem 19.10.2011 r od skarbu państwa poprzez Nadleśnictwo w [ukryte])
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szpital w Szczecinku - dochody za rok 2019
Kwota: 27 659,95 PLN
Uwagi: 896,75 PLN - dochody za rok 2018

Opis: NZOZ "Doktor" - dochody za rok 2019
Kwota: 75 609 PLN
Uwagi: 86 400 PLN - dochody za rok 2018

Opis: WSPL - dochody za rok 2019
Kwota: 59 096 PLN
Uwagi: 67 200 PLN - dochody za rok 2018

Opis: Starostwo Powiatowe w Szczecinku - dochody za rok 2019
Kwota: 7802,79 PLN
Uwagi: 888,63 PLN - dochody za rok 2018

Opis: ZUS
Kwota: 84 172,46 PLN
Uwagi: 16 242,86 PLN - dochody za rok 2018

Opis: Urząd Miasta Szczecinek
Kwota: 10 470,53 PLN
Uwagi: 240 386,25 PLN - dochody za rok 2018

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6 3,0
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): motocykl
Marka: Harley-Davidson
Model: Road King 1500
Rok produkcji: 2001

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Kwota pozostała do spłacenia: 18 330 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PKO BP - limit kredytowy 15 000 PLN

Podpis
Data: 2019-10-23
Źródło

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do parlamentu (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Jerzy Hardie-Douglas
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
40
Komitet wyborczy:
KO
Numer na liście wyborczej:
16
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej