Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1951-02-01, Łódź
Zawód: lekarz specjalista chirurgii onkologicznej
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Jerzy Hardie-Douglas Koalicja Obywatelska Ks. Domańskiego 11 l. 2 78-600 Wałcz jerzy.hardie-douglas@sejm.pl tel. 666 566 035
 • Biuro Poselskie Jerzy Hardie-Douglas Wyścigowa 7/2 78-400 Szczecinek jerzy.hardie-douglas@sejm.pl tel. 666 566 035

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
64.9%
Przeciw
26.2%
Wstrzymał się
7.1%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerzy
Nazwisko: Hardie-Douglas
Data urodzenia: 1951-02-01
Miejsce urodzenia: Łódź
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3200 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wycena własna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo indywidualne
Powierzchnia działki: 6,556 ha
Wartość: 110 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom wolnostojący z budynkiem gosp. i działką
Powierzchnia działki: 0,1421 PLN
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/2)
Uwagi: powierzchnia domu - 160 m2 powierzchnia budynku gospodarczego - 158,5 m2 wartość udziału (70 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem usługowym
Powierzchnia lokalu: 56,2 m2
Powierzchnia działki: 236 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/2)
Uwagi: wartość udziału (200 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1060 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/4)
Uwagi: wartość udziału (120 000 PLN) - wycena własna

Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia lokalu: 300 m2
Powierzchnia działki: 1498 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość udziału (500 000 PLN) - wycena własna

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Dom wolnostojący z budynkiem gospodarczym i działką (nabyłem 19.10.2011 r od skarbu państwa poprzez Nadleśnictwo w [ukryte])
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szpital w Szczecinku - dochody za rok 2019
Kwota: 27 659,95 PLN
Uwagi: 896,75 PLN - dochody za rok 2018

Opis: NZOZ "Doktor" - dochody za rok 2019
Kwota: 75 609 PLN
Uwagi: 86 400 PLN - dochody za rok 2018

Opis: WSPL - dochody za rok 2019
Kwota: 59 096 PLN
Uwagi: 67 200 PLN - dochody za rok 2018

Opis: Starostwo Powiatowe w Szczecinku - dochody za rok 2019
Kwota: 7802,79 PLN
Uwagi: 888,63 PLN - dochody za rok 2018

Opis: ZUS
Kwota: 84 172,46 PLN
Uwagi: 16 242,86 PLN - dochody za rok 2018

Opis: Urząd Miasta Szczecinek
Kwota: 10 470,53 PLN
Uwagi: 240 386,25 PLN - dochody za rok 2018

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6 3,0
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): motocykl
Marka: Harley-Davidson
Model: Road King 1500
Rok produkcji: 2001

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Kwota pozostała do spłacenia: 18 330 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PKO BP - limit kredytowy 15 000 PLN

Podpis
Data: 2019-10-23
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Usługi, małe i średnie firmy produkcyjne, transport
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
82%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
52%
wspólne pytania
4
zgodność
58%
wspólne pytania
4
zgodność
58%