Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1954-08-16, Motycz
Zawód: inżynier rolnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z administracji i zarządzania. Był członkiem ZSL. Członek PSL, zasiada we władzach regionalnych partii. Członek Rady Naczelnej PSL. W l. 1981-1998 prezes zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w... Konopnicy. Starosta powiatu lubelskiego w l. 1999-2001, wicewojewoda lubelski w l. 2001-2003. Dyrektor biura poselskiego Mariana Wesołowskiego (PSL). Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja) obecnie pracuje w komisji ds. kontroli państwowej oraz komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Zablokowanie i w rezultacie nie przyjęcie przez PIS ustawy anty rolniczej zwane "piątką Kaczyńskiego" . To antypolski i anty rolniczy projekt aż dziw bierze, że był poważnie rozważany. W kraju przetoczyły się liczne protesty rolników.
Drugi sukces
Wycofanie się PIS pod wpływem naszych argumentów z uchwalenia projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przyjęcie tej ustawy spowodowało by bardzo trudną sytuację producentów rzepaku i kukurydzy.
Trzeci sukces
Współudział w pracach zespołu monitorującego i zmiany w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, czego efektem jest diametralna zmiana ustawy w stosunku do wniesionego projektu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Opisane wyżej "sukcesy" są tak na dobrą sprawę tylko albo aż próbą nie dopuszczenia do jeszcze większego zła w zarządzaniu Państwem Polskim przez PIS.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Jak wyżej wskazałem najważniejsze są te ustawy, które w ogóle nie weszły w życie lub weszły ale w zmienionej przez prace parlamentarne postaci.
Ustawa "Polski Ład" sztandarowa ustawa PIS oceniana bardzo krytycznie przez Parlamentarzystów i Ekspertów. Weszła w życie i była wielokrotnie nowelizowana i zapewne jeszcze będzie.
Jedną z ważniejszych ustaw jest zmiana ustawy o KRUS pozwalająca polskim gospodarzom przejść na emeryturę bez przekazania gospodarstwa.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Są to między innymi: Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa, szczegóły strona sejmowa Sejm.gov.pl
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lublin, liczba głosów: 13 346
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lublin, liczba głosów: 13 346
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Demografia wymusi potrzebne zmiany. Również w zapisach Karty Nauczyciela. Potrzebny systematyczny dialog z środowiskiem nauczycielskim.

Źródło: lublin.gazeta.pl

PSL
edukacja i szkolnictwo wyższe
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
6 Lublin
Pomoc w edukacji - stypendia

Wiele ostatnio mówiło się o niejasnościach związanych z naborem do szkół średnich, a zwłaszcza wyższych. (…) Jako poseł będę walczył o wyeliminowanie tych niejasności. (…) Powszechny fundusz stypendialny, zmierzający do systematycznej pomocy dla młodzieży ze wsi i małych miast mógłby znacząco zwiększyć liczbę młodzieży wiejskiej na studiach. Będę o to zabiegał.

PSL
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Budowa dróg

Reforma samorządowa wymaga dalszych energicznych, odważnych i przemyślanych działań. Musi istnieć realne powiązanie pomiędzy odpowiedzialnością samorządów a ich możliwościami prawnymi i finansowymi. (…) Będę walczył o zmianę systemu zarządzania i finansowania dróg. Budownictwo drogowe, a w zasadzie jego brak, to czynnik utrudniający rozwój gospodarczy i destabilizujący trwałość samorządów - w szczególności powiatowych. Trzeba to bardzo szybko zmienić. Będę o to zabiegał.

administracja państwowa i samorząd
PSL
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
Uproszczenie prawa podatkowego

Opowiadam się za rozwojem gospodarki w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Jako poseł będę walczył o optymalne warunki rozwoju przedsiębiorczości. Powinno jej sprzyjać prawo podatkowe. W tej chwili jest ono nieprzejrzyste i skomplikowane. Jeśli zostanę posłem, będę walczył o uproszczenie ustaw podatkowych tak, aby znikły przepisy niejasne, które dają urzędnikom pole do dowolnych interpretacji, a uczciwym przedsiębiorcom niepewność.

6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
przedsiębiorczość
PSL
prawo
Sprzeciw wobec likwidacji KRUS

Likwidacja nie ma żadnego uzasadnienia ani finansowego, ani organizacyjnego.

Źródło: lublin.gazeta.pl

PSL
6 Lublin
rolnictwo
sprawy ogólnopolskie
ubezpieczenia
Usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości

Jako poseł będę dążył do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości. (…) W porównaniu z innymi krajami mamy za mało adwokatów i sędziów. Jednocześnie mamy też całą rzeszę bezrobotnych absolwentów prawa i samorządy prawnicze egoistycznie broniące dostępu do wąskiego grona „wybrańców”. Taki system naboru na aplikacje prawnicze trzeba natychmiast zmienić. Należy też pamiętać, że nieuchronność kary jest najlepszym czynnikiem odstraszającym.

PSL
sprawy ogólnopolskie
6 Lublin
prawa i wolności obywatelskie
prawo
Aktywne zwalczanie bezrobocia

Chcę, aby na zwalczanie bezrobocia przeznaczane były znaczne środki. (…) Dlatego jako poseł będę walczył o większe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych, nie zapominając o tym, że rozwój gospodarczy to klucz do likwidacji bezrobocia.

6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
PSL
W obronie fabryki honkerów

Gdybym nie widział szansy ratunku, to nie byłoby mnie tutaj.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 27.05.2015

sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
przemysł zbrojeniowy
PSL
6 Lublin
Zmiany w zasiłkach

Moim zdaniem to niesprawiedliwe, że osoby młode, najczęściej nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego, w dodatku szczególnie pokrzywdzone przez los, nie mogą rejestrować się na bezrobociu (...) Przedstawię wkrótce projekt ustawy, który będzie to umożliwiał.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Data obietnicy: 12.12.2014

sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy
polityka społeczna
PSL
Podniesienie akcyzy na alkohol

Wzrost akcyzy na piwo doprowadzić może do spadku sprzedaży na poziomie 1,5 proc. Ale wówczas wpływy z akcyzy będą w 2014 roku i tak wyższe o 282 mln zł od tych z zerowym wzrostem podatku akcyzowego

Źródło: www.ekonomia.rp.pl

Data obietnicy: 6.11.2013

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
spożywanie alkoholu
PSL
O drodze Via Carpathia

Naszym absolutnym priorytetem powinna być S19, która ma się stać częścią trasy Via Carpathia. Korytarze transgraniczne są szansą dla Polski Wschodniej, bo bariera komunikacyjna jest główną przeszkodą dla inwestorów. Dlatego każda droga międzynarodowa powinna być dla nas ważna.

Źródło: www.kurierlubelski.pl

Data obietnicy: 21.10.2013

sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
drogi i autostrady
PSL
O drodzie Via Carpathia

Ta droga jest nawet bardziej potrzebna niż S17. Bez wsparcia UE nie da się jej wybudować (...) Decyzja o budowie drogi leży jednak w Brukseli. Kluczem do powstania połączenia jest uzyskanie środków europejskich na realizację tego projektu. (...) Decyzja w sprawie wpisania S19 do sieci bazowej TEN-T to tak naprawdę decyzja o rozwoju lub stagnacji wschodnich regionów naszego kraju

Źródło: www.kurierlubelski.pl

Data obietnicy: 26.02.2013

sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
drogi i autostrady
6 Lublin
PSL
Zdrowa żywność w szkołach

Otyłość jest coraz większym problemem wśród dzieci. A wyrzucając śmieciowe jedzenie i wprowadzając na to miejsce polskie owoce i warzywa jednocześnie wspieramy rodzimą produkcję.

Źródło: www.kurierlubelski.pl

Data obietnicy: 3.12.2012

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
PSL
Zmiany w OFE

My się tu zadłużamy, więc trzeba z OFE zrobić porządek.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 1.09.2012

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
reforma emerytalna
OFE
PSL
6 Lublin
Przebudowa dróg lokalnych

Chce również kontynuowania programu przebudowy dróg lokalnych z przynajmniej 1 mld zł rządowego dofinansowania (kosztami inwestycji mają się dzielić po połowie    samorządy i państwo).

Źródło: www.dziennikwschodni.pl

Data obietnicy: 10.11.2011

infrastruktura
sprawy ogólnopolskie
PSL
6 Lublin
drogi i autostrady
Rynek rolny

Rynek rolny ma być wolny, ale nie „dziki”. Będę zwalczał niedopuszczalne na rynku zmowy firm zajmujących się skupem płodów rolnych, które to zjawisko zostało już zauważone na rynku owoców miękkich. Będę sprzeciwiał się wszelkim próbom nakładania nowych ciężarów na polską wieś, zwłaszcza zwiększaniu składek KRUS oraz wprowadzeniu zryczałtowanego podatku dochodowego w rolnictwie. Pomimo, iż główne instrumenty polityki rolnej funkcjonują w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zabiegać będę o równe szanse polskich rolników.

Źródło: lopata.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PSL
6 Lublin
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
oficjalne materiały wyborcze