Informacje ogólne

Prezydent miasta Częstochowa

Data i miejsce urodzenia: 1974-05-27, Radomsko
Zawód: inżynier budownictwa, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Krzysztof Matyjaszczyk (27.05.1974, Radomsko), skończył budownictwo i zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. Działał w organizacjach studenckich. Od 1999 r. członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od pierwszej dekady XXI w. członek Rady Krajowej i członek Zarządu SLD. W l. 2000-2002 inżynier... budowy Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycja Sp. z o.o. W l. 2000-2003 kierownik biura i asystent posła w Biurze Parlamentarno-Samorządowym. Członek Komisji Rewizyjnej: Stowarzyszenia Pro Europa (od 2000 r.), Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.(2002-2003), Przedsiębiorstwa Energetycznego Systemy Ciepłownicze SA (2003-2005) i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA (w l. 2013-2019). W l. 2005-2007 zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. W l. 2002-2006 i 2006-2007 radny Częstochowy; w l. 2007-2010 poseł. od 2010 r. prezydent Częstochowy. W 2018 r. uzyskał reelekcję po raz drugi, zdobywając w pierwszej turze 59346 (59,76 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
ograniczenie kosztów dofinansowania z środków własnych budżetu miasta zadań oświatowych
2
zapewnienie miejsc dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
3
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), Rafał Bruski (Bydgoszcz) i Tadeusz Truskolaski (Białystok). Z listy Lewicy kandyduje prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Z komitetów wyborczych wyborców kandyduje 12 obecnych prezydentów i p.o. prezydenta Sopotu.  Do kilku razy…

6.02.2019, Szkoła według samorządowców

…Celem strategicznym miasta powinno być ograniczenie kosztów dofinansowania ze środków własnych budżetu miasta zadań oświatowych” – mówi Krzysztof Matyjaszczyk , prezydent Częstochowy. – „Dominującą rolę w kosztach funkcjonowania szkół odgrywają płace nauczycieli. Tymczasem samorządy nie tylko nie…

3.02.2019, Szkoła według samorządowców

…Celem strategicznym miasta powinno być ograniczenie kosztów dofinansowania ze środków własnych budżetu miasta zadań oświatowych” – mówi Krzysztof Matyjaszczyk , prezydent Częstochowy. – „Dominującą rolę w kosztach funkcjonowania szkół odgrywają płace nauczycieli. Tymczasem samorządy nie tylko nie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 23.10.2019
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Zawiercie
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od 16.10.2019
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe Interpromex sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Będzin
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od listopad 2018
Urząd Miasta Częstochowy, prezydent miasta, Częstochowa, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, liczba głosów: 59 346
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Monitoring w Częstochowie

Wprowadzić Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Monitoringu, co również pozwoli poprawić płynność ruchu i zwiększy bezpieczeństwo.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
bezpieczeństwo na drogach
prezydent Częstochowy
Stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej

Przygotować na terenie Rząsaw Strefę Aktywności Gospodarczej dla Logistyki, co przyciągnie pracodawców z tej branży.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
prezydent Częstochowy
Szybszy dostęp do MOPS i PUP

Stworzyć dzielnicowe ośrodki wsparcia z filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, co ułatwi kontakt z tymi instytucjami.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
polityka społeczna
prezydent Częstochowy
Stworzenie warunków dla inwestorów

Doprowadzić do powstania gotowej powierzchni biurowej i kompleksu hal produkcyjnych, żeby stworzyć miejsce dla inwestorów dających nowe miejsca pracy.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
prezydent Częstochowy
Centra przesiadkowe

Zbudować centra przesiadkowe na bazie dzisiejszych dworców PKP i PKS, co usprawni komunikację z otoczeniem.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
prezydent Częstochowy
Ulgi branżowe

Rozszerzyć ulgi podatkowe dla konkretnych branż i ulgi w czynszach dla lokali użytkowych w rejonach, w których słabnie aktywność gospodarcza ze względu na prowadzone roboty drogowe.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
budżet państwa i podatki
prezydent Częstochowy
Przejazd nad torami kolejowymi

Wybudować przejazd nad torami kolejowymi na przedłużeniu ulicy Ogrodowej do ronda im. A. Mickiewicza, aby odciążyć ścisłe centrum miasta i zmniejszyć liczbę korków.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
drogi i autostrady
prezydent Częstochowy
Regulacja ruchu w mieście

Wybudować korytarz południowy, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy - zwłaszcza ciężarówki - z miasta.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

infrastruktura
sprawy lokalne
drogi i autostrady
bezpieczeństwo na drogach
prezydent Częstochowy
Ułatwienie dla potrzebujących

Powołać do życia Biuro Świadczeń Społecznych, dzięki któremu wszystkie świadczenia dla potrzebujących będą załatwiane w jednym miejscu.

Źródło: www.matyjaszczyk.info

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
polityka społeczna
prezydent Częstochowy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 535 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 72 100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość łączna domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 86 904,70 PLN
Uwagi: za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 150 161,71 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Opis: program Rodzina 500+
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Opis: Dobry Start Dla Ucznia
Kwota: 600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV 2.0 16 V
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, Santander Bank Polska SA
Kwota pozostała do spłacenia: 266 585,11 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31.12.2018
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2019-04-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 530 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 72 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość łączna domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 79 749,71 PLN
Uwagi: za okres od 01.01.2018 do 19.12.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 150 161,71 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-19

Opis: program Rodzina 500+
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-19

Opis: Dobry Start Dla Ucznia
Kwota: 600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV 2.0 16 V
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank Polska S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 266 585,11 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 19.12.2018
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2018-12-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 515 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 71 300 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 57 239,92 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2018-16.09.2018)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 113 369,92 PLN
Uwagi: za okres 2018-01-01 - 2018-09-16

Opis: program Rodzina 500+
Kwota: 4500 PLN
Uwagi: za okres 2018-01-01 - 2018-09-16

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV 20 16 V
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank Polska S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 271 425,08 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 16.09.2018
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2018-09-17
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 490 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 75 100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 85 859,88 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2017-31.12.2017)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 162 988,72 PLN
Uwagi: za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Opis: program Rodzina 500+
Kwota: 6000 PLN

Opis: zwrot nadpłaconych składek ZUS
Kwota: 414,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV 20 16 V
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank Polska S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 285 721,29 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 450 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 60 400 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 51 555,52 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2016-31.12.2016)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 161 694,65 PLN

Opis: program Rodzina 500+
Kwota: 4500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank Polska S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 305 009,90 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 390 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 483 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 34 884,24 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2015-31.12.2015)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
Kwota: 160 371,32 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 3025 PLN

Opis: zwrot nadpłaconych składek ZUS
Kwota: 388,99 PLN

Opis: sprzedaż mieszkania
Kwota: 169 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank Polska S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 323 115,47 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 50 600 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 43 902,96 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2014-31.12.2014)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta za okres 04.01.2014 - 31.12.2014
Kwota: 159 141,70 PLN

Opis: Wynajem mieszkania
Kwota: 3300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO Bank Polski
Kwota pozostała do spłacenia: 95 223,04 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank PBC S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 392 076,70 PLN

Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2015-03-15
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 50 972,21 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 40 244,38 PLN
Uwagi: (za okres od 01.01.2014-08.12.2014)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta za okres 04.01.2014 - 09.12.2014
Kwota: 147 473,62 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO Bank Polski
Kwota pozostała do spłacenia: 95 585,11 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank PBC S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 392 076,70 PLN

Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2015-01-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsko
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 285 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 51 872 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 29 268,64 PLN
Uwagi: (za okres 01.01.2014 - 21.09.2014)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta (za okres 111 148,80 PLN)
Kwota: 111 148,80 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 96 309,25 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank PBC S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 395 171,72 PLN

Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2014-09-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 78 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-05-27
Dochód
Kwota: 24 856,03 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 159 984,66 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 99 567,88 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Deutsche Bank PBC S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 405 736,67 PLN

Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Częstochowy 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 210 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 70 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,6 m2
Powierzchnia działki: 640,0 m2
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana wartość to wartość domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uwagi: brak oszacowania wartości działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 160 027,93 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace 2.0 dci Privilege
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 103 912,72 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup domu, Dautsche Bank PBC S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 419 068,36 PLN

Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 380 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 58 000,00 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 149 862,94 PLN

Opis: nagroda spisowa
Kwota: 4500,00 PLN

Opis: zwrot ZUS- Kancelaria Sejmu
Kwota: 324,79 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia: 108 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 310 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 51 000,00 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy z dnia 2005-07-08 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 118 707,60 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8)

Opis: dieta poselska
Kwota: 27 682,54 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8)

Opis: wynagrodzenie
Kwota: 6487,27 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8)

Łączny dochód
Kwota: 125 872,50 PLN
Uwagi: dochód za 2010r. wynikający z PIT 36 (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan 19TDI
Rok produkcji: 1998
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia: 112 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2011-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Adam
Nazwisko: Matyjaszczyk
Data urodzenia: 1974-05-27
Miejsce urodzenia: Radomsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Częstochowy
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 310 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pełna kwota: 51 000,00 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,2 m2
Wartość: 130 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 504 m2
Tytuł prawny: prawo użytkowania działki na podstawie ustawy z dnia 2005-07-08 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 118 707,60 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8 z dnia 2011.05.02)

Opis: dieta poselska
Kwota: 27 682,54 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8 z dnia 2011.05.02)

Opis: wynagrodzenie
Kwota: 6487,27 PLN
Uwagi: przychód (informacja z wyjaśnienia uzupełniającego do punktu 8 z dnia 2011.05.02)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan 19 TDI
Rok produkcji: 1998
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia: 112 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Częstochowa
Data: 2011-01-05