Informacje ogólne

Prezydent miasta Lublin

Data i miejsce urodzenia: 1957-06-21, Krasnystaw
Zawód: pracownik naukowo-dydaktyczny, samorządowiec
Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych
Krzysztof Żuk (21.06.1957, Krasnystaw), absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej; dr nauk ekonomicznych. Od 2010 r. członek PO. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, wiceprezes Związku Miast Polskich, członek Rady Unii Metropolii Polskich..., współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, członek Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie, członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestnik prac Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Od 2010 r. prezydent Lublina. W wyborach samorządowych w 2018 r. otrzymał w pierwszej turze 89488 (62,32 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Lublina, prezydent miasta, Lublin, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk, liczba głosów: 89 488
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Samorządowy www.portalsamorzadowy.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Lublina (wybrany), Lublin, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk, liczba głosów: 89 488
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 16.12.2017
Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej www.platforma.org
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Przedsiębiorczość i rozwój

powiększenie specjalnej strefy ekonomicznej do 200 ha powierzchni pozyskanie 30 nowych inwestorów wspieranie inwestycji produkcyjnych rozwój przemysłów kreatywnych rozwój funkcji gospodarczych Portu Lotniczego Lublin Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

Lublin
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
przedsiębiorczość
Inwestycje

Przebudowa ulic: Al. Racławickich Lipowej Sowińskiego Poniatowskiego Głównej Bohaterów Monte Cassino Rewitalizacja Śródmieścia: rewitalizacja podzamcza i błoni pod Zamkiem budowa hali targowej i targowiska na handel koszykowy budowa dworca Metropolitarnego wraz z infrastrukturą i obszarem przyległym utworzenie funduszu na rewitalizacje kamienic objętych parkiem kulturowym Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

Lublin
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
inwestycje
lubelskie
10 tys. miejsc pracy

Powstanie w Lublinie 10 tysięcy nowych miejsc pracy

Źródło: www.kurierlubelski.pl

Data obietnicy: styczeń 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
prezydent Lublina
rynek pracy
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 56 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowiznę dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 212 691,28 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 47 686,96 PLN

Opis: z tytułu umów zlecenia i o dzieło
Kwota: 39 836,57 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009
Uwagi: przekazana darowizną synowi w trakcie 2018 r. (wykazana w poprzednim oświadczeniu)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR do 50 000 PLN w Banku Pekao SA
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowiznę dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 179 008,33 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 63 404,59 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR do 50 000 PLN w Banku Pekao SA
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-12-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: przekazano darowiznę dziecku
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 146 923,33 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 54 254,11 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-09-14
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz uczelni tj. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 214 913,05 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 56 614,92 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)
Kwota: 30 664,84 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa użyczenia lokalu mieszkaniowego (zobowiązanie do pokrywania kosztów utrzymania lokalu)
Uwagi: umowa zawarta została z synem

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowizną dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz uczelni tj. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 236 868,73 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 30 123,6 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy i zlecenia)
Kwota: 22 654,28 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa użyczenia lokalu mieszkaniowego do dnia 2027-12-31 z zobowiązaniem pokrywania comiesięcznej raty kredytowej w wysokości 3000 PLN oraz kosztów eksploatacji
Uwagi: umowa zawarta została z synem

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Do kiedy: 2015-12-31
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 40 199,96 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01
Do kiedy: 2016-01-21
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 146 463,71 PLN

Łączny dochód
Kwota: 154 532,91 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin oraz Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie (ze stosunku pracy)
Kwota: 215 830,69 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 28.11.2014 r

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 19 295,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Volvo XC 60 w Raiffeisen-Leasing Service Sp z o.o. w Warszawie
Cała kwota: 40 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 900 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność majątkowa
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 40 199,96 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 114 332,95 PLN

Łączny dochód
Kwota: 154 532,91 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin i Uczelnia Wyższa (ze stosunku pracy)
Kwota: 212 775,91 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 21 132,39 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2014 r.
Kwota: 55 376,49 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 104 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01

Łączny dochód
Kwota: 114 000 PLN
Uwagi ogólne: osiągnięty dochód do stycznia do 28.11.2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin (ze stosunku pracy)
Kwota: 149 313,35 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 28.11.2014 r

Opis: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Kwota: 86 134,68 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 r.
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego małżeńską wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-11-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01

Łączny dochód
Kwota: 98 000 PLN
Uwagi ogólne: osiągnięty dochód do stycznia do 19 września 2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin (ze stosunku pracy)
Kwota: 110 013,92 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 19 września 2014 r.

Opis: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Kwota: 64 060,64 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 r.
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A. majątek wspólny małżeński
Uwagi: do 50000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-09-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Dochód
Kwota: 40 119,96 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy ( w Urzędzie Miasta Lublin oraz w uczelni wyższej)
Kwota: 211 743,93 PLN

Opis: Z tytułu praw autorskich
Kwota: 25 056,26 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji rady nadzorczej spółki PLNG S.A.
Kwota: 40 119,96 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 roku
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Do kiedy: 2012-06
Uwagi: W radzie nadzorczej jako reprezentant Skarbu Państwa

Łączny dochód
Kwota: 55 033,97 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy ( w Urzędzie Miasta Lublin oraz w uczelniach)
Kwota: 189 650,41 PLN

Opis: Z tytułu praw autorskich ( z działalności naukowej)
Kwota: 16 776,05 PLN

Opis: Z tytułu umów zlecenia i o dzieło (z działalności dydaktycznej)
Kwota: 7808,00 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy w 2012 roku
Kwota: 48 549,49 PLN

Opis: Z tytułu pełnienia funkcji członka rad nadzorczych (wymienionych w pkt VII)
Kwota: 55 033,97 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Honda Accord 4D, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Uwagi: W 2012 roku spłacono ten kredyt w całości, w 2012 roku kwota spłaty wyniosła około 10300,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Uwagi: W Radzie Nadzorczej reprezentuje Skarb Państwa

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Uwagi: W Radzie Nadzorczej reprezentuje Skarb Państwa

Łączny dochód
Kwota: 82 710,51 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy
Kwota: 222 694,25 PLN

Opis: Należności z tytułu praw autorskich
Kwota: 17 758,74 PLN

Opis: Umowy zlecenia i o dzieło
Kwota: 3600,00 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy
Kwota: 43 709,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Honda Accord 4D, LUKAS BANK S.A., w 2011 roku spłacono 17655,48 PLN
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 10 299,03 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Citroen C4 1,6, BANQUE PSA FINANCE S.A., w 2011 roku do spłaty pozostało 9845,00 PLN.
Cała kwota: 233 628,00 PLN
Uwagi: Kredyt spłacono w całości w 2011 roku.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2012-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Lublina
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 500,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Funkcja
Do kiedy: 2010-02
Uwagi: w Radości w/w reprezentuję Skarb Państwa

Łączny dochód
Kwota: 84 227,64 PLN
Uwagi ogólne: dochód osiągnięty w 2010 roku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy
Kwota: 213 772,01 PLN

Opis: Należności z tytułu praw autorskich
Kwota: 18 716,47 PLN

Opis: Działalność wykonywana osobiście ( w tym zlecenia, o dzieła oraz dochody z tytułu udziału w pracach rad nadzorczych spółek)
Kwota: 92 947,64 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy
Kwota: 43 538,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 317,32 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, BANQUE PSA FINANCE S.A.
Cała kwota: 23 628,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 9845,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: [podana kwota nieczytelna]

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2011-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Lublina
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość
Kwota: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Uwagi: w których reprezentuję Skarb Państwa

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Do kiedy: 2010-02

Łączny dochód
Kwota: 62 200,64 PLN
Uwagi ogólne: dochód od stycznia 2010 roku do 13 grudnia 2010 roku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy (Urząd Miasta, Uczelnie wyższe w tym prawa autorskie)
Kwota: 215 000,00 PLN

Opis: Inne (w tym umowy zlecenia i o dzieło)
Kwota: 31 660,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 317,32 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, BANQUE PSA FINANCE S.A.
Cała kwota: 23 628,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 9845,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: umowa pożyczki do 50000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2010-12-13

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Dostosowanie sieci przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem zmieniających się warunków demograficznych i urbanistycznych miasta).
2
Modernizacja szkolnictwa zawodowego zgodnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.
3
Rozwijanie oferty dydaktycznej w mieście.
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne (jakie?): wykorzystanie kadry likwidowanych gimnazjów
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Powstanie zmianowości i zwiększanie współczynników w szkołach już pracujących w systemie zmianowym.
2
Deficyt kadry pedagogicznej w niektórych specjalnościach (matematyka, fizyka, przedmioty zawodowe).
3
Niewystarczająca baza sportowa oraz pracowni specjalistycznych (podział na grupy).
Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Ankieta wysłana z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Odpowiedzi uzgodnione z Panem Mariuszem Banachem Zastępcą Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Chciałbym, żeby w Lublinie żyło się jeszcze lepiej. Najważniejsze inwestycje dotyczą budowy Dworca Metropolitalnego, dokończenia wewnętrznej sieci dróg, modernizacji komunikacji miejskiej, remontu stadionu żużlowego, budowy i rozbudowy szkół oraz zagospodarowania Mariny i całej doliny Bystrzycy. Będziemy działać na rzecz tworzenia większej liczby dobrych miejsc pracy i skupiać się na zieleni w mieście, aby było jej więcej. Front inwestycyjny przeniesiemy na dzielnice, tam też będzie więcej projektów kulturalnych i sportowych. Chcemy też kontynuować programy wsparcia dla rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych. Będziemy także umacniać pozycję Lublina jako lidera Polski Wschodniej. Zbudujemy dworzec metropolitalny i zmienimy obecnie zdegradowaną przestrzeń w okolicach dworca PKP, sięgając po środki europejskie. Będziemy także chcieli dokończyć budowę sieci dróg w mieście. Chcę zachęcić mieszkańców do tego, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej i rowerów. Dlatego będę chciał nie tylko dalej unowocześniać tabor i infrastrukturę, ale też sprawić, by autobusy były realną alternatywą dla samochodów. Rewitalizując Podzamcze i Błonia pod Zamkiem – dokończymy modernizację ścisłego centrum. Ale zmiany w Śródmieściu to także potrzeba wprowadzenia większej ilości zieleni. Będziemy realizować wielkie wydarzenia sportowe i kulturalne. Wierzę, że dzięki temu Lublin odwiedzi jeszcze więcej turystów krajowych i zagranicznych. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wspólnie ze środowiskiem miłośników czarnego sportu będziemy mogli przeżywać wielkie sportowe emocje na zmodernizowanym lub nowym stadionie żużlowym. Drugi priorytetowy obszar najbliższych lat to Zielone i Ekologiczne Miasto. Chcę zrewitalizować obszar ośrodka Marina i sprawić, by był on atrakcyjnym miejscem nie tylko wypoczynku na łonie zieleni, ale także miejscem realizacji projektów kulturalnych i sportowych. Tu zapowiadam ścisłą współpracę ze środowiskami żeglarskimi, kajakarskimi i wędkarskimi, które dziś są naturalnymi gospodarzami tego miejsca. Ale Marina to tylko początek. Bo cały 22-km odcinek Bystrzycy na terenie Lublina będziemy rewitalizować. To bardzo trudne i czasochłonne zadanie, ale wierzę, że się uda. Potrzeba tam nowej rowerostrady, ścieżek biegowych, plaż miejskich, dodatkowych kładek, żeby rzeka znów służyła nam wszystkim jako atrakcyjne miejsce wypoczynki i rekreacji. Tu mówimy także o rewitalizacji Parku Ludowego i dwóch nowych – Nadrzecznym i Rusałka.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
budowa nowych 15 placówek: szkół, przedszkoli i żłobków
2.
infrastruktura dla seniorów i niepełnosprawnych oraz bezpłatna komunikacja dla osób 65+
3.
kontynuacja programu inwestycyjnego z naciskiem na dzielnice
4.
rozwój dotychczasowych i stworzenie nowych narzędzi partycypacji
5.
wprowadzenie miejskiego portalu otwartych danych i planowania przestrzennego
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W najbliższych latach chcemy promować ekologiczne środki komunikacji stacjąc się pierwszą w Polsce strefą zeroemisyjnego transportu. Rozwijając komunikację miejską (elektryczne autobusy i trolejbusy) i infrastrukturę dla rowerów, chcemy stworzyć realną alternatywę dla ruchu samochodowego. Będziemy także wdrażać ustalenia panelu obywatelskiego poświęconego smogowi. Kolejnym z priorytetów jest dalsze rozwijanie zielonych przestrzeni, skwerów i miejsc wypoczynku dla mieszkańców i nowe nasadzenia.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”. Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Jednym z problemów Lublina jest rozproszenie wydziałów Urzędu Miasta Lublin w wynajmowanych obiektach. Wynika to z ilości zadań, jakie od początku lat 90-tych były sukcesywnie nakładane na samorząd. Dziś miasto boryka się ze znacznymi kosztami wynajmu. Budowa jednego obiektu, który skupiłby wszystkie wydziały długoterminowo wyeliminowałaby koszty wynajmu które dziś są znaczące.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”. Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
W najbliższym czasie planujemy akcję promocyjną, która ma zachęcić mieszkańców gmin ościennych (najczęściej do niedawna jeszcze mieszkańców miasta Lublin), który pracują w Lublinie, ale wybrali mieszkanie na terenach podmiejskich. To osoby, które korzystają z udogodnień miasta - szkoły, komunikacja, infrastruktura, kultura, sport, ale rozliczają się we własnych gminach. Chcemy ich zachęcić do płacenia podatków w Lublinie, mieście gdzie spędzają najwięcej czasu.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”. Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Miasto od kilku lat realizuje szeroką promocję skierowaną do inwestorów zainteresowanych lokowaniem tu swojego biznesu. Jesteśmy obecni na targach i wydarzeniach branżowych prezentując swoją ofertę. Drugim ważnym obszarem jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz uzbrajaniem terenów pod aktywizację gospodarczą. Staramy się także wspierać mały biznes przekazując granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie przez osoby młode absolwentów lubelskich uczelni, ale także osoby kreatywne innowacyjne w ramach programu rozwoju start-upów.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”. Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
W ramach programy gospodarowania miejskimi nieruchomościami dokonujemy stałem analizy rentowności poszczególnych obiektów. Te z nich, które generują wysokie koszty eksploatacji wymagają kosztownych remontów lub są nieefektywne dla urzędu np. z punktu widzenia możliwości zagospodarowania przestrzeni, są przeznaczane na sprzedaż lub wynajem.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców. Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Lublin jest drugim, po Warszawie najchętniej wybieranym przez studentów cudzoziemców miastem w Polsce. Dziś kształci się tu ponad 6,3 tys. studentów zagranicznych z blisko 100 krajów świata. Najwięcej z nich (ponad 2/3) to studenci z Ukrainy, którzy po zakończeniu edukacji w większości decyduje się tu pozostać. Z racji bliskości wschodniej granicy wiele lubelskich przedsiębiorstw zatrudnia także osoby z krajów Partnerstwa Wschodniego.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obecne przepisy prawa nie dają możliwości finansowania inwestycji na terenie sąsiednich gmin, niemniej jednak program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pozwala na realizowaniewspólnie z innymi gminami projektów, które służą całym obszarom funkcjonalnym. Tak jest również w przypadku Lublina. Jeden z naszych sztandarowych projektów tj. budowa dworaca metropolitalnego, będzie znaczącym odciążeniem komunikacyjnym dla samego miasta, ale też pozwoli mieszkańcom gmin ościennych w łatwy sposób dostać się do Lublina.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Duży nacisk stawiamy na przedmioty branżowe w ramach programów realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami. Dzięki tym działaniom uczniowie już na etapie edukacji mają możliwość uzyskania dobrego przygotowania do wkroczenia na rynek pracy. Innym obszarem są klasy sportowe, które dają możliwość rozwoju talentów sportowych na wczesnym etapie edukacji. Bardzo ważne jest także wprowadzenie do szkół programów związanych z bezpieczeństwem.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 97 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016). Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli. Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego. Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
W dzielnicach przemysłowych, w dzielnicach oddalonych od infrastruktury społecznej, w miejscach przeznaczonych na zieleń.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji? Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.
1.
rejon Podzamcza
2.
okolice dworca PKP
3.
stare dzielnice poprzemysłowe
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Do Rady Miasta skierowano projekt uchwały dotyczący ograniczenie sprzedaży alkoholu, podczas konsultacji Rady Dzielnic wyraziły negatywną na ten temat.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie z poszanowaniem konstytucyjnego prawa do zgromadzeń jak i kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa, co wprost wynika z ustawy Prawo o zgromadzeniach.
W jakich sytuacjach, Pani/ Pana zdaniem powinny być dopuszczalne inwestycje na terenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta Lublin?
W Lublinie nie ma możliwości dopuszczenia inwestycji na obszarach ESOCH.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
System śmieciowy musi się samofinansować, dlatego stawki wynikają wprost z efektów roztrzyganych przetargów. W Lublinie dążymy do tego, by nie zwiększaść stawek opłat za wywóz opłatów, będize to jednak zależało od wyników ostatnich przetargów które są w trakcie.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy
1.
duże letnie festiwale popularne w całej Polsce (Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński)
2.
Program Dzielnice Kultury z którego finansowane są projekty realizowane blisko mieszkańców
3.
zaangażowanie społeczne mieszkańców w kulturę np. program jubileuszu 700-lecia miasta
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
W najbliższym czasie miasto chce się skupić na rozwoju kultury w dzielnicach zarówno dużych wydarzeń takich jak festyny koncerty, ale też działania edukacyjne rozwijające kreatywność, zajęcia dla osób w różnym wieku. Ważnym aspektem działań będzie program dostępności do kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno przeznaczać środki zarówno na dofinansowanie sportu profesjonalnego, jak i w takim stopniu rozwijać programy skierowane do mieszkańców.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Staramy się wspierać wszystkie kluby, które grają na profesjonalnym poziomie i cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Jednocześnie od lat rozwijamy system bezpłatnych zajęć dla uczniów w szkół.
Jak kształtować rozwój centrum miasta by, odpowiadało zarówno na potrzeby turystów, jak i mieszkańców?
Dbamy o ponad siedmiowiekowe dziedzictwo kulturowe Lublina widoczne np. na lubelskim Starym Mieście, a jednocześnie kreować nowoczesne i przyjazne mieszkańcom przestrzenie, które służą również turystom. W Śródmieściu kluczowe jest takie wypracowanie rozwiązań, które zyskuje akceptacje Konserwatora Zabytków jak i pozwalają wprowadzać nowoczesne rozwiązania i technologie.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców. Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Chcielibyśmy jeszcze bardziej aktywizować osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, tak aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu miasta.
Miasto jest właścicielem 8272 mieszkania komunalne oraz 1018 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina Lublin sprzedała już tą drogą wiele mieszkań. Uchwała Rady Miasta reguluje preferencyjne warunki sprzedaży mieszkań komunlanych dla osób które z nich korzystają.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto od lat wspólnie z policją realizuje tzw. patrole ponadnormatywne w godzinach nocnych. Widzimy pozytywne efekty tego programu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Wiele rankingów plasuje Lublin na wysokich pozycjach pod względem bezpieczeństwa. W ostatnich latach znacząco poradziliśmy sobie z likwidacją miejsc mniej bezpiecznych. W dużej mierze pomaga w tym system monitoringu miejskiego.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli, (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie
Kwestia 1:
Mobilność mieszkańców - temu będzie poświęcony panel obywatelski w 2019 r.
Kwestia 2:
Strategia 2030 - proces konsultacji jak powinien wyglądać Lublin w 2030 r. ma zaangazować 10% mieszkańców
Kwestia 3:
zielone przestrzenie w Lublinie - ich jakość i lokalizacja
Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy.
Czy należy przenieść urząd miasta do jednego budynku w centrum miasta?
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta?
decyzje w tej sprawie podejmę zaraz po wyborach, jeśli je wygram
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Jako włodarz miasta stoję na straży przestrzegania przepisów prawa, tym kieruję się przy podejmowaniu decyzji. Ważna jest dla mnie opinia mieszkańców, podejmując decyzje sięgam po konsultacje społeczne i inne narzędzia partycypacji które są pomocne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej