Informacje ogólne

Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza

Data i miejsce urodzenia: 1978-09-14, Dąbrowa Górnicza
Zawód: urzędnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Okręg: Dąbrowa Górnicza
Liczba głosów: 17 575 (34,23%)
Liczba głosów (II tura): 27 205 (61,25%)
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był szefem zespołu roboczego powołanego do stworzenia Strategii Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Do 2016 r. pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. W 2016 r. został pierwszym zastępc...ą prezydenta Podrazy. Przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska. W wyborach 2018 r. kandydował na prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza; wygrał w drugiej turze osiągając wynik 27205 (61,25 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.11.2018
Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej, prezydent miasta, Dąbrowa Górnicza, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, liczba głosów: 27 205
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Serwis twojezaglebie.pl twojezaglebie.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Dąbrowa Górnicza, liczba głosów: 27 205
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018
kandydat na radnego do Rady Miasta Dąbrowy Górniczej, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, liczba głosów: 722
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Marcin
Nazwisko: Bazylak
Data urodzenia: 1978-09-14
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 64 008,04 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 920 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 175 m2
Powierzchnia działki: 356 m2
Wartość
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 38,49 m2
Wartość
Kwota: 95 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1/26 działki (droga)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość
Kwota: 1000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
Kwota: 180 105,14 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 400,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Yeti
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Własny Kąt PKO S.A. Bank Hipoteczny
Cała kwota: 400 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zakup i wykończenie domu - zobowiązanie
Cała kwota: 334 183,06 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka PKO Bank Polski
Cała kwota: 66 053,93 PLN

Podpis
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Data: 2019-04-29
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Marcin
Nazwisko: Bazylak
Data urodzenia: 1978-09-14
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 82 394,43 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 920 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 175 m2
Powierzchnia działki: 356 m2
Wartość
Wartość domu: 620 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1/26 działki (droga)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość
Kwota: 1000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za okres 01.01.2018 - 20.11.2018
Kwota: 164 910,85 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 400,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Skoda
Model: Yeti
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Własny Kąt PKO S.A. Bank Hipoteczny
Cała kwota: 400 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zakup i wykończenie domu - zobowiązanie
Cała kwota: 335 088,60 PLN

Podpis
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Data: 2018-11-21
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, w której uzupełnia pozycje dochodów o umowę o dzieło.

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Odbudowa rangi zawodów technicznych i zwiększanie zainteresowania kształceniem w kierunkach technicznych
2
Unowocześnienie materialnej bazy edukacyjnej
3
Podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych w mieście na tle województwa śląskiego
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Dostosowanie bazy lokalowej szkół do większej liczby oddziałów w celu ograniczenia nauki w systemie zmianowym
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Marcin
Nazwisko
Bazylak
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim (kierunek politologia) i studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kierunek PR).
Ostatnio wykonywany zawód
I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Nazywam się Marcin Bazylak, jestem dąbrowianinem od urodzenia, kilka tygodni temu skończyłem 40 lat. Po ukończeniu I LO w Dąbrowie Górniczej studiowałem na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 12 lat pracuję w dąbrowskim samorządzie. Byłem szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadałem za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jestem inicjatorem szeregu dąbrowskich projektów, m.in: Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, Dębowego Maj Festiwalu, ZagłębiaWood, Jestem przewodniczącym stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (www.inicjatywadabrowska.pl), które kontynuuje działania stowarzyszenia Zielone Zagłębie, powołanego w roku 2001. Aktywnie działam na forum krajowym: pracowałem przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, jestem stałym uczestnikiem Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuję ideę dialogu i współpracy, jestem zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych oraz Kongresu Ruchów Miejskich – w roku 2017 odbył się w Dąbrowie Górniczej V Kongres Ruchów Miejskich. W roku 2016 zostałem pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej. Za swoje najważniejsze dokonania na tym stanowisku uważam: - doprowadzenie do rozpoczęcia wspólnych inwestycji miasta i PKP, zakładających stworzenie centrów przesiadkowych w Ząbkowicach, Strzemieszycach, centrum miasta i w Gołonogu, zmiany układu komunikacyjnego tych miejscach poprzez budowę tuneli pieszo-rowerowych i drogowych, budowę parkingów typu park and ride i rewitalizację dworców kolejowych, - projekt Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (pracowałem przy tworzeniu założeń projektu, nad pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, a także powołaniem zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia), - dokonanie gruntownych zmian w projekcie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, dzięki czemu doprowadzono do trwającego obecnie remontu Parku Zielona (ze znacznym udziałem środków unijnych) w zgodzie z postulatem ochrony cennych przyrodniczo obszarów parku i zmiany priorytetów (Park Zielona jako miejsce rekreacji pieszej w otoczeniu przyrody, zamiast planowanego centrum konferencyjno-handlowego), - pozyskanie środków zewnętrznych na gruntowną wymianę oświetlenia miejskiego (ponad 2600 nowych opraw świetlnych typu LED) i remont Parku Hallera w centrum miasta, wspólną inwestycję miasta i Tramwajów Śląskich, rewolucjonizującą główny trakt komunikacyjny Dąbrowy Górniczej ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Kasprzaka), - opracowanie w drodze konsultacji i realizację lokalnych centrów integrujących mieszkańców (m.in. Plac Hutnika w Gołonogu, Plac Aktywności Mieszkańców Mydlic, kompleksowy remont przestrzeni publicznych na osiedlu Manhattan), - opracowanie i wdrożenie nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. – innowacyjnego rozwiązania angażującego mieszkańców w proces planowania przestrzennego.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
 2. Strona internetowa
  http://marcinbazylak.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/marcinbazylakofficial/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej