Informacje ogólne

Prezydent miasta Rzeszów

Data i miejsce urodzenia: 1940-02-10, Rzeszów
Zawód: samorządowiec, ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Prezydent Rzeszowa nieprzerwanie od 2002 r., poseł na Sejm IV kad. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1956-1972 robotnik a następnie kierownik magazynu w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Rzeszów, kierownik w Budimex (1972-1981), kierownik w Miejskich Zakładach Budownictwa... Mieszkaniowego (1985-1991), prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" (1993-2001), radny Rzeszowa (1994-2001), od 1999 r. członek SLD. W latach 2001-2002 zasiadał w Sejmie IV kadencji, został wybrany z ramienia SLD. W wyborach w 1997 r. i w 2011 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora. W 2018 r. został po raz kolejny wybrany na urząd prezydenta Rzeszowa, w I turze zdobywając 51029 (63,76%) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 20.11.2018
Urząd Miasta Rzeszowa, prezydent miasta, Rzeszów, Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie, liczba głosów: 51 029
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Rzeszowskie wydanie wyborcza.pl rzeszow.wyborcza.pl
21.10.2018 – 2018
kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie, liczba głosów: 51 209
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
28.11.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Rzeszowa, prezydent miasta, Rzeszów, Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa", liczba głosów: 43 704
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
Polskie Radio Rzeszów www.radio.rzeszow.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Modernizacja szpitali

Chcielibyśmy uzyskać również unijne wsparcie na modernizację i utworzenie nowych bloków operacyjnych w szpitalu miejskim oraz budowę basenu wód mineralnych. W sąsiedztwie szpitala znajdują się złoża leczniczej solanki.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
ochrona zdrowia
prezydent Rzeszowa
Budowa dróg

Zamierzamy dobudować węzły do obecnie powstających dróg krajowych, takich jak S19. Na obwodnicę południową miasta przeznaczymy ok. 600 mln zł. Chcemy wybudować drogę do lotniska w kierunku południowym.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
drogi i autostrady
prezydent Rzeszowa
Kolej "monorail"

Złożyliśmy już w tej sprawie dokumenty, by uzyskać dotacje unijne. Mówimy o metrze na wysokości, więc nie da się przeprowadzić tak dużego projektu bez zewnętrznego finansowania. Na razie problem jest natury legislacyjnej. W polskim ustawodawstwie brakuje przepisu, który by stanowił, że komunikacja pasażerska może się odbywać na jednej szynie. Dlatego zaangażowałem posłów, by wyszli z odpowiednią inicjatywą legislacyjną w tej sprawie. Chcemy, by trasa monorail przebiegała od dworca kolejowego, przez drogę dwujezdniową, na tereny kampusów uniwersyteckich. Myślę, że projekt będzie kosztować ponad 200 mln zł. Czy taka kolejka to fanaberia? W Sao Paulo, Miami czy Sydney już funkcjonuje. Miałem okazję wizytować jedną ze szwajcarskich firm produkujących takie kolejki.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
kolej
prezydent Rzeszowa
Zagospodarowanie przestrzenne, rynek pracy

zagospodarowanie strefy Dworzysko poprzez ściągnięcie inwestorów i stworzenie miejsc pracy dla kilkunastu tysięcy ludzi oraz poszerzenie granic miasta Dodane przez Martyna

Źródło: hej.rzeszow.pl

Data obietnicy: 14.10.2014

Rzeszów
podkarpackie
wybory samorządowe 2014
prezydent Rzeszowa
rynek pracy
inwestycje
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 322 810,62 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-12-31; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny, średni kurs NBP na dz. 2018-12-31 - 3,7597 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
Liczba jednostek: 1 073
Cena jednostki: 103,89 PLN
Pełna kwota: 111 459
Uwagi: cena jednostki na dz. 2018-12-31, wartość rejestru na dz. 2018-12-31; małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Liczba jednostek: 178
Cena jednostki: 85,76 PLN
Pełna kwota: 15 265,28 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 2018-12-31, wartość rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000,0 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 29,92 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 47,30 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia: 55,76 m2
Wartość
Kwota: 250 920 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której posadowiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 36 a
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,1234 ha
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,0105 ha
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - małżeńska wspólność majątkowa, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 12 m2
Wartość
Kwota: 10 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 156 450,13 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 152 662,74 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 669,98 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 34 850,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLC 220D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2019-04-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 303 538,55 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-11-30; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny, średni kurs NBP na dz. 30-11-2018 r. - 3,7731 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
Liczba jednostek: 1 073
Cena jednostki: 104,27 PLN
Pełna kwota: 111 330
Uwagi: cena jednostki na dz. 2018-11-30, wartość rejestru ma dz. 30-11-2018 wyniosła; małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Liczba jednostek: 178
Cena jednostki: 86,14 PLN
Pełna kwota: 15 332,92 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 30-11-2018, wartość rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-11-30, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 29,92 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 47,3 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia: 55,76 m2
Wartość
Kwota: 250 920 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 36 a
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,1234 ha
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,0105 ha
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 12 m2
Wartość
Kwota: 10 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 145 203,48 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 142 240,93 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 437,02 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 31 050 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-11-30
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLC 220D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2018-12-14
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 267 067,62 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-08-31; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
Liczba jednostek: 1 073
Cena jednostki: 104,27 PLN
Pełna kwota: 111 866,77 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Liczba jednostek: 178
Cena jednostki: 101,58 PLN
Pełna kwota: 18 081,24 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 29,92 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 47,3 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia: 55,76 m2
Wartość
Kwota: 250 920 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 36 a
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,1234 ha
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,0105 ha
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 12 m2
Wartość
Kwota: 10 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 108 792,03 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 103 242,76 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 10 853,02 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 18 800,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-08-31
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLC 220D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2018-09-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 127 990,61 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 3,4813 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 911,8 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe
Nazwa: mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwart Subfundusz mFundusze dla Każdego
Liczba jednostek: 1 073
Cena jednostki: 103,38 PLN
Pełna kwota: 110 911,93 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
Liczba jednostek: 178
Cena jednostki: 137,7 PLN
Pełna kwota: 24 510,6 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 29,92 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 47,3 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia: 55,76 m2
Wartość
Kwota: 250 920 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 36 a
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,1234 ha
Tytuł prawny: 5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,0105 ha
Tytuł prawny: 1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj: wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 12 m2
Wartość
Kwota: 10 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 165 020,63 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 146 349,10 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 270,28 PLN

Opis: wynajem mieszkania - żona
Kwota: 28 200,00 PLN

Opis: wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota: 3250 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLC 220D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2018-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 149 921,01 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 124 817,50 PLN
Uwagi: wkład budowlany wpłacony do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1,58 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Quercus Ochrony Kapitału
Liczba jednostek: 735
Pełna kwota: 105 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 22,92 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 36 a
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 161 988,32 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 143 454,46 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 164,22 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 17 150,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są małżeńską wspólnością majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLC 220D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2017-04-12
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 137 012,82 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 117 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 22,92 m2
Wartość
Kwota: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 161 528,55 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 183 337,21 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 15 061,92 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 56 500,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D
Rok produkcji: 2015
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2016-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 119 144,04 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 37 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 29,92 mw2
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Wartość
Kwota: 115 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota: 163 639,93 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 68 248,85 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 14 663,34 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 8100,00 PLN

Łączny dochód
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2015-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 102 728,31 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 37 445
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 22,92 m2
Wartość
Kwota: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 150 987,28 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: emerytura
Kwota: 62 506,74 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: żona emerytura
Kwota: 13 438,18 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 8100,00 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2014-12-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 117 840,24 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia: 22,92 m2
Wartość
Kwota: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Tytuł prawny: wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 113 397,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: emerytura
Kwota: 45 269,14 PLN
Uwagi: o kresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: żona emerytura
Kwota: 9762,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 5600 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2014-09-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 095,03 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie, wspólność majątkowa małżeńska

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz Ipopema ObligacjeA
Liczba jednostek: 464
Pełna kwota: 53 821,44 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: fundusz Ipopema Makro AlokacjeB
Liczba jednostek: 260
Pełna kwota: 30 085,74 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

Uwagi ogólne: wspólność majątkowa małżeńska
Suma ogólna: 83 907,18 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska, mieszkanie bez udziału w gruncie

Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 29,92 m2
Powierzchnia działki: 0,019 ha
Wartość
Kwota: 115 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota: 163 578,72 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 65 841,90 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 14 377,68 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 24 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2014-04-22
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 147 758,63 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Wartość
Kwota: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 42 a
Wartość
Kwota: 170 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 163 550,49 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 62 557,73 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 13 771,88 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 13 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2013-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 223 069,21 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 295 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota: 161 258,04 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 60 582,17 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 12 996,42 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 13 200 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: GLK 200D CDI
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 226 977,26 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 380 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 280 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 56 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z bratem

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota: 158 976,41 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 57 338,75 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 12 575,88 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 12 500 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: C180 Kompresor
Rok produkcji: 2007
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2011-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Ferenc
Data urodzenia: 1940-02-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Rzeszowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 219 232,23 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość
Wartość domu: 380 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,25 m2
Wartość
Kwota: 280 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15 m2
Wartość
Kwota: 15 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 33 a
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 56 a
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z bratem

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 1000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota: 146 403,56 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 52 517,82 PLN

Opis: żona emerytura
Kwota: 11 520,12 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską (za okres od 01-12-2010 do 30-11-2010)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes Benz
Model: C180 Kompresor
Rok produkcji: 2007
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Podpis
Miejscowość: Rzeszów
Data: 2010-12-14

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Zapewnienie wysokiego poziomu wsparcia merytorycznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli
2
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów
3
Ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
Zapewnienie dodatkowych miejsc w bursach/internatach.
2
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej