Informacje ogólne

Prezydent miasta Ostrołęka

Data i miejsce urodzenia: 1980-09-10, Ostrołęka
Zawód: przedsiębiorca, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Ostrołęka Dla Wszystkich
Okręg: Ostrołęka
Liczba głosów: 7 607 (33,39%)
Liczba głosów (II tura): 8 202 (35,51%)
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik w Agencji Fruti-Chem w Ostrołęce. Członek SLD: były szef ostrołęckich struktur SLD. W 2007 r. bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych. W latach 2010 oraz 2014 kandydował jednocześnie na radnego i prezydenta Ostrołęki; uzyskał mandat... radnego w 2014 r. Startował ponownie w 2018 r. na stanowisko prezydenta Ostrołęki; tym razem z powodzeniem, zdobywając w drugiej turze 14898 (64,49 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
4.12.2018 – 6.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa Murbeton, członek rady nadzorczej, Ostrołęka
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska lex.online.wolterskluwer.pl
od 22.11.2018
Urząd Miasta Ostrołęka, prezydent miasta, Ostrołęka, Komitet Wyborczy Wyborców Ostrołęka dla Wszystkich, Otrołęka, liczba głosów: 14 898
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Ostrołęki (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Ostrołęka dla Wszystkich, Otrołęka, liczba głosów: 14 898
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Kulik
Data urodzenia: 1980-09-10
Miejsce urodzenia: Ostrołęka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 12 a
Wartość
Kwota: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Agencja Fruti-Chem - wynagrodzenie
Kwota: 92 407,25 PLN

Opis: Urząd Miasta Ostrołęka
Kwota: 14 074,00 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 9773,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Ceed SW
Rok produkcji: 2008
Wartość: 14 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 149 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2019-04-29
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Kulik
Data urodzenia: 1980-09-10
Miejsce urodzenia: Ostrołęka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość
Kwota: 157 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 12 a
Wartość
Kwota: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Agencja Fruti-Chem - wynagrodzenie
Kwota: 92 407,25 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 9773,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Ceed SW
Rok produkcji: 2008
Wartość: 14 500,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 155 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Ostrołęka
Data: 2018-12-26

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Tworzenie warunków do wypełniania przez szkoły i placówki wymagań państwa
2
poprawa zarządzania szkołami
3
optymalizowanie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, poprawa efektywności kształcenia
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
poszerzenie bazy internatów
2
negocjacje z firmami transportowymi
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej