Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1963-03-04, Kraków
Zawód: filolog
Wykształcenie: wyższe
Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przeszłości związana z Porozumieniem Centrum, Ruchem dla Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Polskim. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w krakowskim liceum. Działaczka społeczna, publicystka, współpracowała m.in. z pismem... „Obywatel”. W l. 1999-2001 prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal. W l. 2007-2010 była członkinią KRRiT. Od 2001 r. członkini PiS. Radna miasta Krakowa (1990-2005), członkini zarządu miasta. Posłanka w l. 2005-2007 i 2011-2016 (V, VII-VIII kadencja), pracowała w komisjach: finansów publicznych (dwukrotnie); samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji; kultury i środków przekazu. Obecnie zasiada w komisjach: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii (wiceprzewodnicząca); finansów publicznych; kultury i środków przekazu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Telewizja Polska S.A, przewodnicząca rady programowej
źródło
Oficjalna strona Telewizji Polskiej www.tvp.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 9813
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Obniżenie podatku VAT

Co chcę zrobić dla Polski? chcę obniżenia stawki podatku vat Dodane przez: Daria

Źródło: bubula.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli

Co chcę zrobić dla Polski? chcę lepszego wynagradzania nauczycieli Dodane przez: Daria

Źródło: bubula.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego

Co chcę zrobić dla Polski? chcę lepiej chronić całe polskie dziedzictwo kulturowe Dodane przez: Daria

Źródło: bubula.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
kultura
Polityka medialna

Celem mądrej polityki naszego obozu politycznego powinno być wzmocnienie tego medialnego przebudzenia. Warto uspołecznić i zdekolonizować to, co w okresie 25 lat zostało w dziedzinie środków przekazu Polakom zabrane.

Źródło: www.tokfm.pl

Data obietnicy: 6.07.2015

sprawy ogólnopolskie
media
kultura
PiS
13 Kraków
Reforma medialna

Chcemy, żeby polskie media publiczne były mecenasem wielkich produkcji filmowych i seriali opartych na klasyce polskiej literatury. Chcemy, aby co roku powstały co najmniej dwa seriale historyczne, wypełniające białe plamy w świadomości historycznej polskiego narodu. Odrodzimy polską produkcję filmów animowanych dla dzieci, powrócimy do mecenatu nad reportażem radiowym i hojnie wesprzemy filmy dokumentalne oraz będziemy dbać o obecność poezji. (...) Telewizja Polska i Polskie radio będą w co najmniej w 75 proc. finansowane ze środków publicznych i zapewnimy im środki w wysokości co najmniej 1 promila PKB, co wynosi ok. 1,5 mld zł. Taki poziom finansowania pozwoli na znaczne ograniczenie emisji reklam w TVP. (...) W porze największej oglądalności trzeba skutecznie nadrobić braki w edukacji obywatelskiej Polaków, wyjaśnić im zasady funkcjonowania państwa i najważniejszych dziedzin życia zbiorowego, jak edukacji, służby zdrowia, systemu emerytalnego, budżetu. Trzeba wreszcie odejść od infantylnej, tabloidowej formy programów informacyjnych i publicystycznych.

Źródło: www.wsensie.pl

Data obietnicy: lipiec 2015

sprawy ogólnopolskie
kultura
media
PiS
13 Kraków
Działanie państwa

Musimy walczyć nie przeciwko państwu jako w ogóle jako takiemu, tylko nad wzmocnieniem tych więzi społecznych, które są pewnego rodzaju gwarancją dobrego działania, sprawiedliwego działania państwa.

Źródło: www.kresy.pl

Data obietnicy: październik 2011

sprawy ogólnopolskie
PiS
13 Kraków
administracja państwowa i samorząd
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej