Posłowie rolnicy wrócili na ziemię

Z końcem VII kadencji Sejmu posłowie po raz piąty złożyli oświadczenia majątkowe. 74 z nich wykazało gospodarstwa rolne. Przeanalizowaliśmy, jaką miały wartość i ile hektarów.

Posłowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za każdy rok pełnienia mandatu i jeszcze dodatkowo na początku i na końcu kadencji. W oświadczeniu należy wykazać m.in. informacje o posiadanych gospodarstwach rolnych – określić rodzaj gospodarstwa, podać: powierzchnię, wartość, typ zabudowy, tytuł prawny, a także przychód i dochód osiągnięty z gospodarstwa w ubiegłym roku. Posłowie muszą także podać adres nieruchomości, choć te dane nie są upubliczniane.

Nadreprezentacja gospodarzy rolnych w Sejmie

Pod koniec kadencji przeciętny poseł posiadał cztery razy więcej gospodarstw niż przeciętny Polak. W grudniu 2011 r. gospodarstwa rolne miało 59 posłów, cztery lata później – już 74. Większość sejmowych posiadaczy gospodarstw rolnych wykazało zerowe dochody z gospodarstw (w tym czasie mandat objęło 10 nowych gospodarzy, jeden sprzedał nieruchomość, a sześciu posłów gospodarstwa nabyło, wydzierżawiło lub odziedziczyło).

Najwięcej gospodarstw rolnych w stosunku do ogólnej liczby posłów w klubie mieli posłowie PSL – w 2011 r. gospodarowało 16 z 28, a w 2015 r. 17 z 38 z posłów. PO kończyła kadencję z 24 właścicielami gospodarstw rolnych na 197 posłów w klubie (w 2011 r. było ich 20), PiS z 24 na 134 posłów w klubie (w 2011 – 21), SLD 2 z 35 (2011 r. – 2), RP 1 z 11 (2011 r. – 1) Wśród posłów niezrzeszonych 2 z 23 posiadało gospodarstwo rolne na koniec kadencji (2011 r. – 0).

http://wizualizacje.media30.usermd.net/index_1_posel_gosp.php

Posłowie, którzy zdobyli mandat w trakcie kadencji, to m.in. nowi rolnicy, po 5 rolników weszło w skład klubów PO i PiS.

Czterej rolnicy, założyciele klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy, to secesjoniści z PiS.

5 posłów pod koniec VII kadencji posiadało kilka gospodarstw (Mirosław Koźlakiewicz, Agnieszka Pomaska z PO,  Cezary Olejniczak z SLD, Janusz Piechociński z PSL, Jarosław Stawiarski z PiS). W oświadczeniach majątkowych za 2011 r. posłowie wykazali ich 65 (PO – 25, PiS – 21,PSL – 16, SLD – 2, RP – 1), w 2015 r. – 85 (PO – 32, PiS – 25, PSL – 17, ZP – 4,SLD – 3,RP – 1, posłowie niezrzeszeni – 3). W trakcie kadencji gospodarstwa nabyli posłowie PO, PiS, RP, SLD – odpowiednio 2 (Agnieszka Pomaska, Mirosław Koźlakiewicz), 2 (Barbara Bubula, Łukasz Zbonikowski), 1 (Małgorzata Marcinkiewicz), 1 (Cezary Olejniczak).

Gospodarstwa posłów – małe i niedochodowe

W 2011 r. poselskie gospodarstwo miało średnio 28 ha. Połowa z nich jednak nie przekraczała 5 ha, ale sześć to gospodarstwa powyżej 100 ha. W czasie kadencji średnia powierzchnia gospodarstwa zmniejszyła się z 28 do 22 ha, czego powodem było pojawienie się w Sejmie nowych posłów – posiadaczy małych gospodarstw.

Wizualizacja

Gospodarstwa rolne nie obejmują właścicieli użytków, nieuprawiających roli oraz posiadaczy do 1 ha ziemi rolnej, prowadzących działalność rolniczą o małej skali (GUS). W 2011 r. 58 z 65 gospodarstw posłów to gospodarstwa rolne, w 2015 r. – 77 z 85.

Większość gospodarstw poselskich, podobnie jak i wśród wszystkich Polaków, ma poniżej 10 ha. W 2015 r. spośród 85 gospodarstw poselskich 7 stanowiły wielkopowierzchniowe (8/100). Przeciętny poseł-rolnik częściej był właścicielem wielkiego gospodarstwa niż przeciętny rolnik w Polsce (7/1000).

Wizualizacja

Średnia wartość poselskiej gospodarki w 2011 r. wynosiła blisko 860 tys. zł, ale połowa nie przekraczała wartości 100 tys. zł. Poseł Mirosław Koźlakiewicz wartość swojego gospodarstwa wycenił na 17 mln zł i był to największy rolny majątek w tym Sejmie, najtańsze gospodarstwo, warte 3 tys. zł, należało do posłanki Magdaleny Gąsior-Marek (PO). Między początkiem a końcem kadencji średnia wartość gospodarstwa spadła z 860 tys. do 655 tys. zł. W 2015 roku, podobnie jak w 2011 r., większość gospodarstw nie przynosiła zysków – 64 z 85 ( w 2011 r. 47 z 65). Jednocześnie, gospodarstwa, które były dochodowe, zanotowały wzrost – w ciągu kadencji średni dochód dla gospodarstw, które przynoszą zysk, wzrósł z 37.600 zł do 49.600 zł. Najbardziej dochodowe gospodarstwa rolne w 2011 i 2015 r. należały do Posła Mirosława Koźlakiewicza (PO) – odpowiednio 425 009 zł, 869 427 zł.

Wizualizacja

Wizualizacje

Gospodarstwa poselskie przynosiły niższe dochody niż przeciętne gospodarstwa w Polsce. Ponad połowa nie generowała dochodów, podczas gdy ponad połowa gospodarstw w kraju przynosi zysk ponad 16 tys. zł.

21 z 75 posłów VII kadencji sejmu, którzy w oświadczeniach majątkowych wykazali gospodarstwa, pracowało w komisji rolnictwa i rozwoju wsi. W wyborach 25 października zawód - rolnik zadeklarowało 197 kandydatów.

38 z 74 posiadaczy gospodarstw rolnych z VII kadencji sejmu uzyskało reelekcję – 24 z list PiS, 9 z PO, 5 z PSL.

Współpraca: Elżbieta Morawska, Magdalena Wnuk, Piotr Teisseyre

Wizualizacja danych: KtoRzadzi.pl

Źródła: oświadczenia majątkowe posłów za 2011 i 2015 r., GUS

Zobacz najnowsze