Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1969-01-24, Gorzów Wlkp.
Zawód: radca prawny
Wykształcenie: wyższe
Prawnik. W latach 1994-2004 pracował w kancelarii prawniczej. Był ekspertem w Centrum im. Adama Smitha oraz współwłaścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się technologiami internetowymi. Współzałożyciel a w latach 2008-2011 prezes Zarządu Fundacji Instytut Sobieskiego. Wiceminister w Ministerstwie... Skarbu Państwa (2005-2007). Publicysta, autor książki „IV Rzeczpospolita. Pierwsza odsłona”. W 2010 r. członek Narodowej Rady Rozwoju. Poseł VII kadencji. Zasiadał w komisji finansów publicznych oraz komisji skarbu państwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
16.11.2015 – 28.09.2016
Ministerstwo Finansów, minister, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
2015
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Poznań, liczba głosów: 7272
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
od 16.01.2012
Fundacja Instytutu Sobieskiego, członek Rady Fundacji, Warszawa
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Odwrócenie się od modelu niskich płac

Jako PiS uważamy, że Polska powinna odejść od modelu opartego na niskich płacach. Musimy wykorzystać tę przewagę, po to, aby zbudować trwałą przewagę konkurencyjną, czyli stworzyć sektory wytwarzające dobra wysokiej jakości, generujące wysokie marże

Źródło: www.bankier.pl

Data obietnicy: 3.07.2015

PiS
38 Piła
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
O sprawie frankowiczów

Chcemy rozwiązać problem, a nie pomóc „frankowiczom”, bo ta sprawa powraca już po raz trzeci, jeśli nie czwarty. Szukamy rozwiązania problemu, który pokazałby rolę rządu jako arbitra między różnymi grupami interesu. I dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie, które polega na oparciu się na tym, co już funkcjonuje w polskim prawie, w kodeksie cywilnym, w klauzuli o „nadzwyczajnej zmianie okoliczności”. Chcemy uznać ustawowo, że taka nadzwyczajna zmiana okoliczności zaszła i była nią decyzja nieoczekiwana decyzja obcego banku – banku centralnego Szwajcarii. W związku z tym ustawa dawałaby uprawnienie dla osób zadłużonych we frankach, aby mogły zażądać spłaty kredytu po kursie z dnia 14 stycznia.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 18.01.2015

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
frankowicze
Czujność przy okazji drogich i ambitnych projektów

Jeśli spółka jest definiowana jako firma wydobywcza, miedziowa, a nie konglomerat to sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych i inwestycja w podstawowy biznes, są zasadne. Jest jednak kwestia na jakich warunkach to się robi. Pamiętamy, że ta spółka ma kiepską tradycję z lat 90. Wtedy miała miejsce inwestycja w Afryce, która okazała się szemraną imprezą od początku. Utopiono wtedy dziesiątki milionów dolarów. Z tego powodu powinniśmy być bardzo wyczuleni na hiper drogie i hiper ambitne projekty.

Źródło: www.stefczyk.info

Data obietnicy: 26.06.2014

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Kwestia gazu polskiego

Trzeba poszukiwać gazu, zarówno konwencjonalnego jak i niekonwencjonalnego. Jest również problem gazyfikacji kraju, dotarcia z siecią gazową do tych obszarów, w których wciąż nie ma surowca. Należy również przywiązywać wagę do kierunku rosyjskiego. Trzeba profesjonalnie rozmawiać z Gazpromem i spółkami, które Rosjanie podstawiają do kontraktowania.

Źródło: www.stefczyk.info

Data obietnicy: 31.12.2013

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Projekt ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółek pracujących przy autosradach

Nasza propozycja jest bardzo dla budżetu państwa, powiedziałbym, bezpieczna, bo my po pierwsze proponujemy możliwość, żeby przedsiębiorca, który został wprowadzony w ten stan kryzysu, mógł potrącić swoje należności wynikające z kontraktów z tym, czego dochodzi od niego fiskus, bo wiemy, że pomimo iż firmy dostarczyły materiały budowlane, wykonały roboty, to urzędy skarbowe dochodziły od nich (...) VAT-u...

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 18.04.2013

PiS
34 Elbląg
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
przedsiębiorczość
Zmiana treści umowy o roboty budowlane

- Drugiej rozwiązanie, które proponujemy, to jest odpowiedzialność... zmiana kodeksu cywilnego w zakresie umowy o roboty budowlane, to znaczy wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej inwestora za długi wykonawcy i podwykonawców, tak, żeby... - Co to znaczy odpowiedzialność inwestora? - Taka, żeby ci podwykonawcy mogli dochodzić swoich należności bezpośrednio od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 18.04.2013

PiS
34 Elbląg
sprawy ogólnopolskie
prawo
projekt ustawy
Strategia przemysłowa RP

Strategia przemysłowa RP powinna zakładać utrzymanie własności państwowej w sektorze energetyczno-paliwowym, ale także wspieranie przedsięwzięć prywatnych z preferencją dla branż, w których występuje zauważalna obecność kapitału krajowego. Wszelkie instrumenty takiej strategii powinny być powiązane z osiągnięciem obiektywnego, mierzalnego rezultatu i oferować w związku z nim znaczną gratyfikację finansową. Takim instrumentem jest podwójny odpis podatkowy dotyczący wydatków na badania i rozwój, tzw. double tax dip.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 20.05.2012

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Polityka przemysłowa Polski

Jaka powinna być dziś polityka przemysłowa RP? Pominę banały w rodzaju: konsekwentna i długofalowa. Przede wszystkim powinna rozpoznać ograniczenia własne (czyli rządu i administracji), jak również adresatów (czyli obywateli). Nic bowiem tak nie zniechęca niż spektakularna porażka nowej polityki.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 20.05.2012

PiS
38 Piła
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Strategia przemysłowa RP

Strategia przemysłowa RP powinna zakładać utrzymanie własności państwowej w sektorze energetyczno-paliwowym, ale także wspieranie przedsięwzięć prywatnych z preferencją dla branż, w których występuje zauważalna obecność kapitału krajowego. Wszelkie instrumenty takiej strategii powinny być powiązane z osiągnięciem obiektywnego, mierzalnego rezultatu i oferować w związku z nim znaczną gratyfikację finansową. Takim instrumentem jest podwójny odpis podatkowy dotyczący wydatków na badania i rozwój, tzw. double tax dip.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 20.05.2012

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Dotacje skoncentrowane w kilku sektorach

Dotacje należy ponadto skoncentrować w kilku sektorach. Jest to być może najtrudniejsze zadanie, gdyż polega na typowaniu zwycięzców w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. Model gospodarki opartej na przeważającej roli sektora usług finansowych odchodzi do lamusa.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 20.05.2012

PiS
38 Piła
innowacje i nowe technologie
sprawy ogólnopolskie
Perspektywa finansowa UE i porzucenie finansowania 100% projektu

W kolejnej perspektywie finansowej UE powinniśmy odejść od finansowania 100 proc. wartości projektu badawczego. Wnioskodawca powinien zagwarantować 20 proc. budżetu projektu (we Francji jest to 30 proc.) we własnym zakresie oraz zatrzymywać prawa własności intelektualnej do wyników prac, pod warunkiem ich komercjalizacji w określonym czasie.

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 18.05.2012

PiS
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
innowacje i nowe technologie
Rozwój infrastruktury

Program nowoczesne miasto, miasteczko, wieś ma pokrywać 25% kosztów budowy i modernizacji linii tramwajowych i metra, a także 25% kosztów modernizacji ulic z wymogiem budowy rond, tuneli pod torami kolejowymi i ścieżek rowerowych. Tramwaje miałyby powstać w Bielsku-Białej, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Gliwicach, a także w Rzeszowie.  Według obliczeń, koszt orientacyjny 10 km linii tramwajowej wynosi 200mln zł. Te miałyby rozwiązać problem zatłoczenia miast,  zapewnić mobilność i spójność społeczną, przyczynić się do ochrony środowiska, a także stworzyć rynek dla polskiego przemysłu środków transportu. 

Źródło: gospodarkapodkarpacka.pl

Data obietnicy: 31.08.2011

38 Piła
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
ekologia i środowisko
PiS
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: