Sejm: Minister finansów dopuści hazard w sieci

Nieuczciwa konkurencja w handlu żywnością, zmiany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozluźnienie prawa o grach hazardowych oraz obywatelski projekt o wynagrodzeniach nauczycielskich – tymi sprawami zajmą się posłowie na 25. posiedzeniu Sejmu.

– Pozycja rolników słabnie – mówi poseł Jan Ardanowski (PiS). – Są narażeni na opóźnianie płatności, a nawet niepłacenie za towar przez wielkie sieci handlowe.

Problemem są też niekorzystne umowy narzucane rolnikom przez sklepy. Niektóre zobowiązują dostawców do płacenia za eksponowanie ich produktów (tzw. umowy półkowe) i działania promocyjne. Projekt ustawy napisany w Ministerstwie Rolnictwa zakłada ściganie nieuczciwych przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będą im groziły kary administracyjne w wysokości do 3 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

Według Ardanowskiego projekt może się jeszcze zmienić. – Dotychczasowe działania UOKiK-u są niewystarczające. Być może lepszym organem nadzorczym byłaby Krajowa Administracja Skarbowa, która miałaby pewne dodatkowe narzędzia do kontrolowania nieuczciwych podmiotów.

Z resortu Krzysztofa Jurgiela do Sejmu wpłynął również projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa reguluje sposób dzielenia pracy w obrębie Agencji między regionalnymi oddziałami.

Zdaniem Stanisława Żmijana (PO) lokalne oddziały ARiMR już dzielą się pracą. – Nie wiem czemu to rozwiązanie ma służyć. To jest projekt, który reguluje uregulowane kwestie i daje szersze możliwości urzędnikom – komentuje.

MamPrawoWiedziec.pl kontaktowało się z Ministerstwem Rolnictwa i kilkoma posłami PiS z sejmowej komisji rolnictwa, ale nie udało się nam uzyskać komentarza w sprawie ustawy. W jej uzasadnieniu czytamy, że niektóre oddziały regionalne ARiMR są przeciążone i potrzebują pomocy.

Prezes Agencji zyska prawo do umarzania wierzytelności do 40 tys. zł, jeśli dług nie został odzyskany w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, albo gdy koszty egzekucji przekraczają wysokość należności. Obecnie umarzanie zobowiązań powyżej 15 tys. złotych wymaga zgody ministra finansów.

Zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój

Ministrowie nauki i finansów przedstawią projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności. Proponują zniesienie opodatkowania własności intelektualnej (np. patentów i praw autorskich) wniesionej jako wkład do spółek handlowych oraz podwyższenie maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych (koszty podlegające refundacji z funduszy unijnych), których lista zostanie jeszcze poszerzona.

Okres w którym można odliczać wydatki poniesione na B+R zostanie wydłużony do 6 lat (obecnie są to 3 lata). Nowopowstałe przedsiębiorstwa, które poniosły straty inwestując w badania, będą mogły zrezygnować z odliczenia podatku i zdecydować się na zwrot inwestycji w gotówce. To rozwiązanie ma pomóc im w utrzymaniu się na rynku, zanim zaczną zwracać się inwestycje. Przedsiębiorcy stale podnoszący wydatki na B+R będą mogli liczyć na większe ulgi podatkowe.

W 2014 r. wydatki sektora prywatnego na B+R były na poziomie 0,44 proc. PKB. Średnia dla krajów OECD to 1,62 proc. Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, zrzeszająca organizacje pozarządowe i prywatnych przedsiębiorców, określiła proponowane zmiany jako „punktowe, ale ważne” oraz idące „zasadniczo w dobrym kierunku”.

Jednoręki bandyta w rękach państwa

Paweł Szałamacha dopuści hazard w internecie. Obowiązujące od 2009 r. przepisy o grach losowych są restrykcyjne. Gry w ruletkę, pokera, kości lub na automatach są w tej chwili dozwolone wyłącznie w kasynach, które posiadają koncesję Ministerstwa Finansów. W internecie zgodne z prawem było jedynie zawieranie zakładów wzajemnych (czyli bukmacherskich). Jednak w sieci działały również serwisy z grami hazardowymi w języku polskim, których użytkownicy często nie zdawali sobie sprawy, że łamią prawo.

Projekt ustawy, który powstał w Ministerstwie Finansów ma ograniczyć zjawisko szarej strefy i zapewnić większą ochronę graczy. Na mocy nowej ustawy wirtualny hazard będzie koncesjonowany, a strony nieposiadające koncesji będą blokowane. Na właścicielach stron hazardowych będzie leżał obowiązek publikacji kodeksów odpowiedzialnej gry, nie będą też mogli reklamować usług finansowych. Gry na automatach zostaną objęte monopolem państwowym i nie będą mogły odbywać się w miejscach, gdzie wcześniej były organizowane nielegalnie.

Według danych CBOS z 2015 r. ponad 10 milionów Polaków powyżej 15 roku życia gra w gry hazardowe. Ponad 200 tys. zdradza objawy uzależnienia – więcej niż liczba mieszkańców Torunia.

Nauczyciele przeciw „dzikiej prywatyzacji szkół”

Posłowie wysłuchają pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy, która zmienia sposób wynagradzania nauczycieli (podpisało się pod nim ponad 340 tys. obywateli). Zaprezentuje go przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP chce, aby pensje nauczycielom w całości wypłacał skarb państwa. W tej chwili pokrywa je w 80 proc., resztę wykładają samorządy.

Obecna sytuacja skutkuje nielegalną prywatyzacją szkolnictwa: chcąc zaoszczędzić, samorządy przekształcają podległe im szkoły w placówki niepubliczne, w których nie obowiązują zapisy Karty Nauczyciela o średnim wynagrodzeniu, a według ustawy o systemie oświaty takie działanie jest dopuszczalne tylko w przypadku szkół, do których nie uczęszcza więcej niż 70 uczniów. W praktyce ten warunek nie zawsze jest spełniany.

Problem sygnalizowała w lipcu 2014 r. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. W liście do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej napisała, że prywatyzacja szkół jest często sprzeczna z wolą lokalnych społeczności i może „prowadzić do przyjęcia modelu [systemu oświaty] sprzecznego z postanowieniami konstytucji”.

– Najbardziej jaskrawym przykładem jest gmina Hanna, która oddała wszystkie pięć szkół do prowadzenia innym podmiotom – mówi Magdalena Kaszulanis z ZNP. – To działanie niezgodne z prawem, bo gmina jest zobowiązana do prowadzenia przynajmniej jednej publicznej szkoły.

W obecnej kadencji do Sejmu wpłynęło 15 projektów ustaw przygotowanych przez obywateli. 8 z nich przeszło z Sejmu poprzedniej kadencji. 2 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców. Żaden nie został uchwalony.

Inicjatorzy ustawy o wynagrodzeniu nauczycieli są dobrej myśli: – Rząd zapowiedział, że żadna inicjatywa obywatelska nie zostanie zignorowana. Dlatego liczymy na poważne potraktowanie – mówi Kaszulanis.

KSAP dostanie imię Lecha Kaczyńskiego

Posłowie wysłuchają sprawozdania komisji administracji i spraw wewnętrznych i wygłoszą oświadczenia w sprawie nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia „Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego”.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku wygłosi Krzysztof Kwiatkowski.

Porządek obrad może zostać uzupełniony o informację ministra zdrowia w sprawie zapewnienia przez państwo prawa do przerywania ciąży, zagwarantowanego w ustawie z 1993 roku.

Zobacz najnowsze