Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny - Grupa Senatorów Platforma Obywatelska

Data i miejsce urodzenia: 1947-06-04, Łódź

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska RP

Okręg: 24 Łódź

Liczba głosów: 85 639 (50,36%)

Dziennikarz, populatyzator dziejów ziemi łodzkiej. Ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 70. pracował w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz zakładach Anilana.W latach 1979-1992 kierownik biura, a następnie prezes ogniska w Towarzystwie Krzewienia... Kultury Fizycznej. Od 1992 r. dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi. W latach 2009–2011 był doradcą wojewody łódzkiego ds. dziedzictwa kulturowego. Autor licznych publikacji i programu TV poświęconych dziejom Łodzi. Przez 5 lat działał w Unii Wolności (1999-2004). Samorządowiec: radny sejmiku woj. łódzkiego (1999-2003 i 2010-2011). Nie należy do partii politycznej. Bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora w 2001 r. oraz o mandat radnego Łodzi w 2006 r. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja), był członkiem komisji kultury i środków przekazu oraz nauki, edukacji i sportu. Obecnie kontynuuje pracę w komisji kultury oraz jest członkiem komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 30.03.2017
Senacki Zespół ds. Kontaktów z Białorusią, członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 13.04.2016
Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, wiceprzewodniczący, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 17.12.2015
Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna domu i działki; działka, na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność wyłączna żony
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 79 138,40 PLN

Opis: dochody żony
Kwota: 63 834,75 PLN
Uwagi: styczeń-lipiec

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 26 127,09 PLN
Uwagi: styczeń-lipiec

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna domu i działki; działka, na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność wyłączna żony
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: umowy-zlecenie
Kwota: 1381,96 PLN

Opis: umowy autorskie
Kwota: 4769,50 PLN

Opis: dochody żony
Kwota: 109 431,38 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 44 789,26 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna domu i działki; działka, na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność wyłączna żony
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie
Kwota: 148122,60PLN

Opis: umowy-zlecenia
Kwota: 981,96 PLN

Opis: umowy autorskie
Kwota: 1200,00 PLN

Opis: dochody żony
Kwota: 107 299,22 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 11 049,99 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna domu i działki; działka, na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność wyłączna żony
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie
Kwota: 123 766,69 PLN

Opis: umowy-zlecenia
Kwota: 1805,93 PLN

Opis: umowy autorskie
Kwota: 549,50 PLN

Opis: dochody żony
Kwota: 103 695,92 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 2360 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Ryszard Wiesław
Nazwisko: Bonisławski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Centrum Informacji Turystycznej - dyrektor, do 31-10-2011 r., Doradca Wojewody Łódzkiego 1/2 etatu - do 24-10-2011 r., Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego - do 25-10-2011 r.
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna domu i działki; działka, na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność wyłączna żony
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia
Kwota: 72 728,12 PLN

Opis: z tytułu II zatrudnienia
Kwota: 18 000 PLN

Opis: z tytułu umów-zleceń
Kwota: 15 800 PLN

Opis: z tytułu umów autorskich
Kwota: 12 251 PLN

Opis: diety radnego Sejmiku
Kwota: 25 000 PLN