Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1974-05-13, Tarnobrzeg

Zawód: samorządowiec, prawnik, urzędnik

Wykształcenie: wyższe

Grzegorz Kiełb (13.05.1974, Tarnobrzeg), z wykształcenia prawnik. W przeszłości pracownik Straży Miejskiej, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnobrzegu, naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Tarnobrzeskim Urzędzie Miasta. Od 2010 do 2017r. członek rady... Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od 2014 r. prokurent w Biegus Group sp. z o.o. Od 2012 redaktor naczelny Tarnobrzeskiego Niecodziennika. W 2014 r. wybrany na prezydenta Tarnobrzega, uzyskując w drugiej turze 64% głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.12.2014
prezydent miasta, Urząd Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg, Komitet Wyborczy Wyborców Moje Miasto Tarnobrzeg, Polska
2014
radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Tarnobrzega), Rada Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg, liczba głosów: 354, Polska
9.09.2014 – 21.04.2015
prokurent (prokura samoistna), Biegus Group sp. z o.o., Dębica, Polska
źródło: Serwis Prawno-Gospodarczy Wolters Kluwer
pokaż więcej

Obietnice

Infrestruktura turystyczna

Stworzenie infrastruktury turystycznej nad jeziorem tarnobrzeskim.(...) Stworzenie nad jeziorem infrastruktury drogowej dla pieszych, dla rowerzystów oraz dla wędkarzy.

Żródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-09-23

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców

Większy katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zatrudniających osoby trwale bezrobotne oraz bezrobotne z grupy wiekowej 50+.

Żródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 781,52 PLN
Uwagi: powyższe środki należą do majątku osobistego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Tarnobrzega
Kwota: 164 124,13 PLN

Opis: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
Kwota: 3866,25 PLN

Opis: darowizna przekazana od Józefa Kiełba (ojca)
Kwota: 70 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2016-07-11 data spłaty: 2019-07-11

Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2016-11-11 data spłaty: 2019-11-11

Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2016-11-18 data spłaty: 2019-08-18

Cała kwota: 22 222,22 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2017-04-05 data spłaty: 2019-04-01

Cała kwota: 22 222,22 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2017-07-24 data spłaty: 2019-02-01

Cała kwota: 33 373,33 PLN
Uwagi: data rozpoczęcia: 2017-09-14 data spłaty: 2019-07-01

Uwagi ogólne: wszystkie podane zobowiązania to kredyty gotówkowe zaciągnięte w Alior Bank
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Uwagi: powyższe środki należą do majątku osobistego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Tarnobrzega
Kwota: 153 885,03 PLN
Uwagi: powyższe dochody przynależą do majątku osobistego
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na okres 7 lat w Banku BPH S. A.; miesięczne raty w wysokości 793,52 PLN
Cała kwota: 43 530,36 PLN
Uwagi: zobowiązanie przynależy do majątku osobistego

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty na okres 3 lat w Banku BPH S. A.; miesięczne raty w wysokości 703,36 PLN
Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: zobowiązanie przynależy do majątku osobistego

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty na okres 4 lat w Banku BPH S. A.; miesięczne raty w wysokości 547,75 PLN
Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: zobowiązanie przynależy do majątku osobistego

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty na okres 55 miesięcy w Banku BPH S. A.; miesięczne raty w wysokości 454,77 PLN
Cała kwota: 22 478,88 PLN
Uwagi: zobowiązanie przynależy do majątku osobistego

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Tarnobrzega
Kwota: 142 843,35 PLN
Uwagi: Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.

Opis: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Kwota: 590,66 PLN
Uwagi: Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.

Opis: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Rada Nadzorcza)
Kwota: 11 137,50 PLN
Uwagi: Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na okres 7 lat; miesięczne raty w wysokości 793,52 PLN
Cała kwota: 43 530,36 PLN
Uwagi: Zobowiązanie przynależy do majątku osobistego
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Tarnobrzega
Kwota: 2919,19 PLN

Opis: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Rada Nadzorcza)
Kwota: 12 777 PLN

Opis: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Stalowej Woli
Kwota: 10 735,59 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 17 951,13 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Dochody uzyskano za okres 11 miesięcy. Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku BPH na okres 7 lat; miesięczne raty w wysokości 812,10 PLN
Cała kwota: 43 530,36 PLN
Uwagi: Zobowiązanie przynależy do majątku osobistego
Podpis
Miejscowość: Tarnobrzeg
Data: 2015-04-29
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę odnośnie wysokości kwoty pensji z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Tarnobrzega
Kwota: 46 909 PLN
Uwagi: Dochody uzyskano za okres 11 miesięcy. Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.

Opis: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Rada Nadzorcza)
Kwota: 12 105 PLN
Uwagi: Dochody uzyskano za okres 11 miesięcy. Powyższe dochody przynależą do majątku osobistego.

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na okres 7 lat; miesięczne raty w wysokości 812,10 PLN
Cała kwota: 43 530,36 PLN
Uwagi: Zobowiązanie przynależy do majątku osobistego