Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1977-07-18, Sosnowiec
Zawód: filolog
Wykształcenie: wyższe
Katarzyna Stachowicz (18.07.1977, Sosnowiec), lista PO, okręg 32 (Sosnowiec) w wyborach w 2011 r. zdobyła 4263 głosów i nie uzyskała mandatu poselskiego. W grudniu 2014 r. zajęła miejsce Wojciecha Saługi. Jest członkinią KP PO. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim i studia... podyplomowe z funduszy strukturalnych UE w Wyższej Szkole Biznesu. Przez 8 l. dyrektora biura poselskiego Grzegorza Dolniaka, w l. 2004-2011 zatrudniona w biurze posłanki do PE – Małgorzaty Handzlik. Pracowała w Urzędzie Gminy Łazy, a następnie jako główna specjalistka ds. promocji i rozwoju, w Urzędzie Miasta Chorzowa. W 2013 r. została zastępcą szefa działu komunikacji w JSW Koks SA. W Sejmie VII kad. zasiada w komisjach: gospodarki; kultury i środków przekazu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
5.08.2015 – 9.09.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
5.08.2015 – 7.10.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
22.07.2015 – 23.07.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3662), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Oddane głosy

Nie dotyczy

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Priorytety działalności

Budowa platform komunikacji społecznej w celu zapobiegania konfliktom (realizacja programów profilaktycznych oraz tworzenie sieci wyspecjalizowanych konsultantów)

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Priorytety działalności

Permanentny kontakt ze społecznością lokalną (realizacja wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw społecznych)

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

1. Promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród młodych ludzi poprzez absorpcję środków unijnych, eksplorowanie lokalnego rynku pracy oraz zacieśnianie relacji z potencjalnymi pracodawcami.

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

Promocja potencjału gospodarczego i etosu pracy Śląska

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

Promowanie zdrowego i aktywnego styl życia (kompleksowy program walki z otyłością)

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w obszarze funkcjonowania zawodowego

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

2. Budowa prawidłowych relacji i komunikacji na linii pracownicy, związki zawodowe, pracodawcy (ze szczególnym naciskiem na spółki Skarbu Państwa)

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Priorytety działalności

Pomoc chorym dzieciom oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci poprzez uproszczenie procedur prawnych i stworzenie komfortowych warunków funkcjonowania

Źródło: www.katarzynastachowicz.eu

Data obietnicy: 2015-XX-XX

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: JSW Koks SA
Kwota: 12 502,70 PLN
Uwagi: zasiłek macierzyński

Opis: Olmet sp. z o.o. spółka komandytowa
Kwota: 17 073,42 PLN
Uwagi: zasiłek macierzyński

Opis: wynajem mieszkania za 2014 r.
Kwota: 6098,88 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 43 799,55 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: JSW Koks SA
Kwota: 64 403,43 PLN
Uwagi: dochód za 2014 r.

Opis: Olmet sp. z o.o.
Kwota: 51 369,83 PLN

Opis: wynajem mieszkania za 2014 r.
Kwota: 8500,00 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 1037,10 PLN

Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Karolina
Nazwisko: Stachowicz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: główny specjalista ds. komunikacji

Miejsce zatrudnienia: Olmet sp. z o.o. spółka komandytowa
Stanowisko lub funkcja: dyrektor ds. koordynacji projektu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: JSW Koks SA
Kwota: 64 003,43 PLN
Uwagi: dochód za 2014 r.

Opis: Olmet sp. z o.o.
Kwota: 51 363,63 PLN
Uwagi: dochód do XII 2014 r.

Opis: wynajem mieszkania za 2014 r.
Kwota: 8500,00 PLN

Podpis
Data: 2014-12-18