Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1951-09-26, Skrzynki
Zawód: chemik
Wykształcenie: średnie
Michał Marusik, 1 z Warszawy, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. W l. 70 działacz opozycji, członek NSZZ Solidarność – ze związku wystąpił po obradach okrągłego stołu. W 1992 r. związał się Unią Polityki Realnej. Obecnie członek Kongresu Nowej Prawicy i Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Od 2012... r. na emeryturze, wcześniej przez 40 lat zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Budżetowa, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej www.europarl.europa.eu
13.04.2016 – 18.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Unia gospodarcza

Współpraca gospodarcza powinna sięgnąć tak daleko jak zrealizują to swobodnie działające podmioty gospodarcze. Działalność gospodarcza nie powinna podlegać ingerencji ze strony władz publicznych. System podatkowy i prowadzenie budżetu jest wyłączną domeną suwerennych państw; są to wręcz bardzo istotne atrybuty suwerenności. Polski budżet powinien być prowadzony tak, by inne państwa nie miały możliwości uzyskania pełnej wiedzy o tym budżecie. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Imigracja do Polski

Imigracja do Polski powinna być ograniczona groźbą wystąpienia konfliktów na tle narodowościowym, rasowym czy religijnym, jako że państwo polskie jest zobowiązane zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
migracje
Polityka energetyczna i klimatyczna

O własne bezpieczeństwo energetyczne (i nie tylko energetyczne) powinna zadbać Polska nie troszcząc się o innych. Bezpieczeństwo innych państw nie jest sprawą Polski. W cudze sprawy Polska nie powinna się mieszać. Inne państwa nie powinny mieszać się w sprawy Polski.[…]Rabunkowa wyprzedaż zasobów polskiej ziemi powinna być traktowana jak zdrada stanu. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
polityka klimatyczna
Polityka rolna

Polska powinna zrezygnować z unijnych dotacji dla rolnictwa i o te samą kwotę zmniejszyć wpłaty do unijnego budżetu. Powinna też znieść podatkowe bariery rozwoju rolnictwa. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
Budżet UE

Budżet Unii powinien wynosić ZERO. Politycy desygnowani do prac w instytucjach międzypaństwowych powinni być finansowani przez państwa, które ich desygnują. Lojalność polityczna polskich przedstawicieli nie może budzić wątpliwości. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
budżet UE
Unia walutowa

Nigdy i na żadnych warunkach Polska nie powinna przystępować do unii walutowej, ani też przyjmować waluty innej niż własna. Polska powinna tylko dopilnować, by waluty w Polsce emitowane nie były narzędziem nakładania na obywateli podatku emisyjnego. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
okręg 4
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
unia walutowa
Sprawy wewnętrzne

W krótszej perspektywie Unia nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Polscy politycy i dyplomaci powinni Polskę przed wszelką ingerencją obronić. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

KNP
4 Warszawa
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: