Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Poselski Kukiz'15
Data i miejsce urodzenia: 1992-09-05, Zgierz
Zawód: samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 11 Sieradz
Liczba głosów: 9 229 (2,5%)
Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Był dyrektorem biura posła Marcina Mastalerka, współpracował z europosłem Januszem Wojciechowskim. Radny Ozorkowa (2010-2014), radny miasta Łódź (2014-2015). Do 2017 r. członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), był członkiem komisji kultury fizycznej..., sportu i turystyki. Obecnie zasiada w komisjach: regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz komisji finansów publicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 4.07.2019
Komisja Finansów Publicznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
17.01.2019 – 4.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
28.02.2018 – 17.01.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
93.1%
Nieobecność
6.9%
Zgodność
z linią klubu
96%

Oddane głosy

Za
77%
Przeciw
11.7%
Wstrzymał się
4.4%
Nieobecny
6.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Wstrzymany Niezgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Realizacja programu PiS

Wiem jakie są problemy Polek i Polaków. Będę realizował program Prawa i Sprawiedliwości: po 500 z na każde dziecko, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, leki dla najbiedniejszych.

Data obietnicy: 2015-10

wiek emerytalny
ochrona zdrowia
polityka rodzinna
polityka społeczna
500+
Powrót do poprzedniego systemu edukacji

- Nie tak dawno ukończyłem gimnazjum, bo kilka lat temu. Moim zdaniem poprzedni system edukacji był systemem lepszym, który zapewniał większą wiedzę dla uczniów - informował poseł PiS.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 2015-10

reforma edukacji
edukacja i szkolnictwo wyższe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2234,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 913,62 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: + odsetki

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz Adam
Nazwisko: Rzepecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcina Mastalerka

Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła do PE Janusza Wojciechowskiego

Stanowisko lub funkcja: członek Rady Nadzorczej w [nieczytelne] sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rada Miejska w Łodzi - dieta radnego nieopodatkowana
Kwota: 28 166,16 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana - 1973,66 PLN

Opis: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej sp. z o.o. [nieczytelne]
Kwota: 17 662,36 PLN

Opis: Biuro poselskie posła do PE Janusza Wojciechowskiego
Kwota: 19 779,86 PLN

Opis: Biuro poselskie posła na Sejm Marcina Mastalereka
Kwota: 21 305,98 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - pełnienie funkcji posła na Sejm RP dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 3846,X8 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana - 193,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 21 045,95 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2015 kwota: 168420,16 PLN + odsetki

Cała kwota: 52 083,33 PLN
Uwagi: kwota: 52083,33 PLN + odsetki

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz Adrian
Nazwisko: Rzepecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcina Mastalerka

Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła do PE Janusza Wojciechowskiego

Stanowisko lub funkcja: Radny Miasta Łodzi

Stanowisko lub funkcja: członek Rady Nadzorczej w [nieczytelne] sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rada Miejska w Łodzi
Kwota: 25 345 PLN

Opis: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej sp. z o.o.
Kwota: 15 010 PLN

Opis: Biuro poselskie posła do PE Janusza Wojciechowskiego
Kwota: 16 388 PLN

Opis: Biuro poselskie posła na Sejm Marcina Mastalereka
Kwota: 14 306 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: na dzień 03.11.2015

Cała kwota: 52 083,33 PLN