Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Poselski Kukiz'15

Data i miejsce urodzenia: 1992-09-05, Zgierz

Zawód: samorządowiec

Wykształcenie: średnie ogólne

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 11 Sieradz

Liczba głosów: 9 229 (2,5%)

Ukończył liceum ogólnokształcące w Ozorkowie. Student prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Był dyrektorem biura posła Marcina Mastalerka, współpracował z europosłem Januszem Wojciechowskim. Radny Ozorkowa (2010-2014), radny miasta Łódź (2014-2015). Do 2017 r. członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII... kadencja), był członkiem komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Obecnie zasiada w komisjach: regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 17.01.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
28.02.2018 – 17.01.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
8.02.2018 – 28.02.2018
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
93.8%
Nieobecność
6.2%
Zgodność
z linią klubu
90.1%

Oddane głosy

Za
77.5%
Przeciw
12.1%
Wstrzymał się
4.2%
Nieobecny
6.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Wstrzymany niezgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Wstrzymany zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Obietnice

Realizacja programu PiS

Wiem jakie są problemy Polek i Polaków. Będę realizował program Prawa i Sprawiedliwości: po 500 z na każde dziecko, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, leki dla najbiedniejszych.

Powrót do poprzedniego systemu edukacji

- Nie tak dawno ukończyłem gimnazjum, bo kilka lat temu. Moim zdaniem poprzedni system edukacji był systemem lepszym, który zapewniał większą wiedzę dla uczniów - informował poseł PiS.

Żródło: www.tvn24.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2234,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 913,62 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: + odsetki

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz Adam
Nazwisko: Rzepecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcina Mastalerka

Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła do PE Janusza Wojciechowskiego

Stanowisko lub funkcja: członek Rady Nadzorczej w [nieczytelne] sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rada Miejska w Łodzi - dieta radnego nieopodatkowana
Kwota: 28 166,16 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana - 1973,66 PLN

Opis: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej sp. z o.o. [nieczytelne]
Kwota: 17 662,36 PLN

Opis: Biuro poselskie posła do PE Janusza Wojciechowskiego
Kwota: 19 779,86 PLN

Opis: Biuro poselskie posła na Sejm Marcina Mastalereka
Kwota: 21 305,98 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - pełnienie funkcji posła na Sejm RP dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 3846,X8 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana - 193,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 21 045,95 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2015 kwota: 168420,16 PLN + odsetki

Cała kwota: 52 083,33 PLN
Uwagi: kwota: 52083,33 PLN + odsetki

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz Adam
Nazwisko: Rzepecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcina Mastalerka

Miejsce zatrudnienia: Biuro Poselskie Posła do PE Janusza Wojciechowskiego

Stanowisko lub funkcja: Radny Miasta Łodzi

Stanowisko lub funkcja: członek Rady Nadzorczej w [nieczytelne] sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Rada Miejska w Łodzi
Kwota: 25 345 PLN

Opis: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej sp. z o.o.
Kwota: 15 010 PLN

Opis: Biuro poselskie posła do PE Janusza Wojciechowskiego
Kwota: 16 388 PLN

Opis: Biuro poselskie posła na Sejm Marcina Mastalereka
Kwota: 14 306 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania zawarta w 2014 r. z PKO Bank Polski S.A., kwota + odsetki na okres 24 lat współkredytobiorcami są rodzice
Cała kwota: 177 310,83 PLN
Uwagi: na dzień 03.11.2015

Cała kwota: 52 083,33 PLN