Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1965-06-01, Jelonki
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej oraz Krajowej Administracji Publicznej. Przedsiębiorca, prowadzi własną działalność gospodarczą. Pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, był dyrektorem Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu. Był przewodniczącym rad nadzorczych: Nafty... Polskiej S.A., Naftoport oraz firmy produkującej maszyny i urządzenia dla przemysłu stoczniowego H. Cegielski Poznań S.A.; członkiem rady nadzorczej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Polfer Podzespoły Indukcyjne S.A. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: ds. energii i skarbu państwa; łączności z Polakami za granicą. 26 kwietnia 2017 roku został powołany na członka Rady Programowej TVP Polonia. Od listopada 2017 r. wiceprezes partii Porozumienie.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa, liczba głosów: 8047
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 12.12.2017
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa
źródło
,
źródło
Portal tvn24 www.tvn24.pl
od listopad 2017
Porozumienie, prezes Zarządu Okręgowego w Warszawie (okręg wyborczy Warszawa 19), Warszawa
źródło
Oficjalna strona partii Porozumienie polskarazem.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Tezy programowe - gospodarka

Wolność gospodarcza ( Co nie jest zabronione jest dozwolone!). Pewnie pamiętacie, że tzw. ustawa Ministra Wilczka o swobodzie działalności gospodarczej wyzwoliła na początku lat 90 tych w Polakach wielką energię, powstało wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy powtórzyć ten sukces bo dzisiaj prowadzący działalność gospodarczą gros czasu muszą poświęcać na biurokrację i analizę skomplikowanych przepisów a nie biznes. Potrzeba fundamentalnych uproszczeń.

Źródło: zgryglas.pl

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
Repatriacja

W przyszłym Sejmie chciałby się zająć w szczególności dwoma kwestiami:2. Kwestia relacji z Polonią, a w szczególności sprawą repatriacji Polaków ze wschodu.

Źródło: zbigniew.gryglas.nowoczesna.org

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
repatriacja Polaków
polityka
Likwidacja przywilejów

Wiele grup zawodowych posiada w Polsce liczne przywileje np. górnicy, rolnicy ale także prokuratorzy, sędziowie etc. Na to wszystko składamy się wszyscy co odbija się na wysokich podatkach.

Źródło: zgryglas.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
polityka społeczna
Prosty i klarowny system podatkowy (3*16 %) czyli 16 % VAT, CIT i PIT bez jakichkolwiek ulg.

Mój główny postulat ekonomiczny to reindustrializacja Kraju. Potrzebujemy rozwiniętej, nowoczesnej bazy wytwórczej w Kraju. Wbrew temu co mówią skrajni liberałowie kapitał ma paszport. Widać to zwłaszcza w czasach kryzysu. Wtedy ucieka on do krajów o niższych kosztach lub wycofuje się do kraju pochodzenia (np. FIAT z modelem seicento). Jak pisałem przemysł stabilizuje gospodarkę znacznie mocniej niż usługi. Jeśli zainwestujesz w specjalistyczne, ciężkie maszyny i urządzenia nie przeniesiesz ich szybko i łatwo pod wpływem chwilowej zmiany koniunktury.

Źródło: zgryglas.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
reindustralizacja
przemysł
przedsiębiorczość
Kształcenie zawodowego

Opowiadam się za wzrostem znaczenia kształcenia zawodowego i wprowadzeniem tzw. dualnego systemu. Polega on na łączeniu nauki teorii w szkole i praktyki w centrach kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorstwach. Ułatwi to kontakty z realnym pracodawcą i przyspieszy znalezienie pracy.

Źródło: zgryglas.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
edukacja i szkolnictwo wyższe
rynek pracy
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
1. Niedostateczny poziom finansowania w stosunku do zadań. 2. Niewłaściwie przygotowany projekt reformy oświaty co rodzi konsekwencje finansowe, lokalowe, administracyjne dla samorządów.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Likwidacja niektórych Organów np. KRRiTV. Ograniczenie kadencyjności posłów do dwóch.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Mamy zbyt rozbudowaną i kosztowna a jednocześnie niesprawną biurokrację. Posłowie nie powinni zasiadać w Parlamencie więcej niż dwie kadencje - efekt świeżości.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej