Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1983-03-22, Gdynia
Zawód: architekt
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka architektury na Politechnice RWTH Aachen (Niemcy). Sopocka działaczka Stowarzyszenia KoLiber, (była członkini okręgowej komisji rewizyjnej), Stowarzyszenia Republikanie oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Kolekcjonersko-Strzeleckiego „Do Broni”. Od czerwca 2016 r. jest koordynatork...ą Stowarzyszenia Republikańskiego w Sejmie. Zaangażowana w akcję „zmieleni.pl”. Od listopada 2017 r. wiceprezes partii Porozumienie. Posłanka od 2015 r. (VIII kad.), była członkiem komisji: administracji i spraw wewnętrznych oraz edukacji, nauki i młodzieży. Obecnie zasiada w komisjach: infrastruktury i spraw zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od listopad 2017
Porozumienie, wiceprezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku, Gdańsk
źródło
Oficjalna strona Partii Porozumienie polskarazem.pl
od 4.11.2017
Porozumienie, wiceprezes Zarządu Krajowego
źródło
Internetowy Serwis Rzeczpospolitej www.rp.pl
,
źródło
Oficjalna strona Partii Porozumienie polskarazem.pl
od 20.09.2017
Sejm RP VIII kadencji, poseł niezrzeszony, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Tematem, który jest wciąż nieuregulowany i aktualny szczególnie na Pomorzu jest tworzenie stref parkingowych i odpłatności za parkowanie w dni wolne od pracy. To samo dotyczy nieuregulowanego prawa związanego z zagospodarowaniem przestrzennym - trwają pracę nad nowym KUB, który częściowo będzie regulował te kwestie, jednak wymaga on jeszcze sporo poprawek. Zmienić można również możliwość wchodzenia Gmin w partnerstwo publiczno-prywatne, gdyż obecne przepisy prawa niewystarczająco zachęcają włodarzy do korzystania z takich rozwiązań z obawy przed zarzutami np. o niegospodarność lub korupcję.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli Pani/Pana zdaniem należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców, to jakie nowe uprawnienia powinny uzyskać samorządy?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pierwsze dwie odpowiedzi wydają się rozsądne - przetargi szczególnie na zaopatrzenie gmin w energię, gaz czy usługi pocztowe powinny być robione wspólnie z sąsiednimi gminami. Znacznie obniży to cenę zakupu. Podobnie rzecz ma się np. z przewozami osób.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze, wprowadzenie systemu prezydenckiego, wprowadzenie wiążącego referendum bez progu frekwencyjnego przeprowadzanego obowiązkowo na wniosek odpowiedniej liczby obywateli, zmiana procedur ustawowych dla obywatelskich projektów ustaw.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej