Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Data i miejsce urodzenia: 1969-09-01, Jaworzno

Zawód: ekonomista

Wykształcenie: wyższe

Ukończył zarządzanie i marketing na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania jednostkami gospodarczymi. Kierownik wydziału zabezpieczeń i obsługi transakcji handlowych w Tauron Wydobycie S.A. Samorządowiec: w l. 2006-2015 radny Jaworzna, w l. 2011-2014 przewodniczący Rady Miasta.... Członek PO, od 2010 r. przewodniczący struktur PO w Jaworznie. Poseł od 2015 r., w Sejmie VIII kadencji jest członkiem komisji polityki senioralnej i komisji ds. energii i skarbu państwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska

Okręg: 32 Sosnowiec

Liczba głosów: 6 707 (2,36%)

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek, Sejm RP VIII kadencji, Warszawa, Polska
od 16.01.2018
Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna, członek
od 16.01.2018
Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.8%
Nieobecność
5.2%
Zgodność
z linią klubu
93.3%

Oddane głosy

Za
59.3%
Przeciw
31.5%
Wstrzymał się
4%
Nieobecny
5.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Przeciw zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Wstrzymany zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Przeciw zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przeciw zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 000 PLN
Uwagi: 140316,16 PLN (wkład PKZP)
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota: 145 129,25 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota: 7142,84 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota: 7759,07 PLN

Nazwa: PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota: 31 324,58 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wartość około, udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: wartość około, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około, klasa użytku R V

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: wartość około, własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota: 127,26 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2535,38 PLN

Opis: przychód z umowy najmu
Kwota: 4800 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 120 570,18 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 752,54 PLN
Uwagi: 14075,16 PLN (wkład PKZP)
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota: 136 381,68 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota: 6732,83 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota: 6914,95 PLN

Nazwa: PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota: 23 904,65 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wartość około, udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: wartość około, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około, klasa użytku R V

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: wartość około, własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota: 24 999,63 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Opis: przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota: 2400 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota: 129 688,39 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota: 6332,92 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota: 5700,92 PLN

Nazwa: PKO zabezpieczenia emerytalnego (IKZF)
Pełna kwota: 18 150,03 PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około, klasa użytków R V

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota: 154 923,97 PLN

Opis: dieta radnego rady miejskiej w Jaworznie
Kwota: 19 558,56 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 3846,28 PLN opodatkowana: 193,08 PLN

Opis: przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota: 3000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł Jerzy
Nazwisko: Bańkowski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Tauron Wydobycie SA w Jaworznie
Stanowisko lub funkcja: szef biura obsługi, zabezpieczeń, transakcji, handlowy
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota: 123 643,39 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota: 6560,09 PLN

Nazwa: jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota: 6379,94 PLN

Nazwa: PKO zabezpieczenia emerytalnego (IKZF)
Pełna kwota: 17 377,99 PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Tytuł prawny: udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Tytuł prawny: własność
Uwagi: klasa użytków V, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota: 102 520,58 PLN

Opis: dieta radnego rady miejskiej
Kwota: 17 885,40 PLN

Opis: przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota: 1800 PLN